Gesprekskring

Zondagavond  14 april

Op 14 april hebben we weer een bijeenkomst van de gespreksgroep. Het thema is deze keer: ‘Hoe gaan we om met grenzen/barrières in ons leven’.Welke grenzen ervaar jij in jouw leven en welke hinder ondervind je daarvan? Moeten we grenzen blijven verleggen of juist niet. Vanaf 20:00 uur is iedereen  welkom in de Bocht van de Regenboog. De koffie en thee staan dan weer klaar.

We zien elkaar weer op 14 april.

Sipke Huizinga

Catechisatie

Bel voor informatie naar de contactpersonen ds. John Bijman (tel.: 072-5316622)
of jeugdouderlingen Esther Molenaar (tel.: 06 23296175) of Sipke Huizinga (tel.: 072 5622947)

Belijdeniskring

Wie overweegt voor God en zijn gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen, is welkom op de belijdeniscatechese.
Wil je groeien in je geloof en je verantwoordelijkheid voor je doop overnemen van je ouders? Wees dan welkom op de belijdeniskring!
Wanneer de belijdeniskring zal starten, wordt in overleg bepaald. Samen stellen we een route naar de belijdenisdienst op, waarin de belangrijkste elementen uit het christelijke geloof aan bod komen.
Voor meer informatie: ds. H. J. Bijman; tel. 072 5316622; e-mail: hjbijman58@outlook.com.