Gesprekskring

Ook dit komende winterseizoen willen we weer bij elkaar komen om met elkaar te spreken over allerlei zaken die ons bezig houden.
De gespreksavonden worden gehouden op zondagavond. De data voor 2022 zijn:

23 oktober
20 november
18 december

We gaan het op 23 oktober hebben over “het ontdekken van God”.
Hierover is een mooi boek geschreven door een Duits-Iraanse schrijver, Navid Kermani. Kermani gaat in dit boek in gesprek met zijn twaalfjarige dochter over God in de islam, het christendom en het jodendom.
We zijn hier het vorig seizoen ook mee bezig geweest en omdat de deelnemers enthousiast waren over het onderwerp en de gedachten hierover van de schrij­ver, gaan we hier nu weer mee verder.
Maar iedereen kan natuurlijk onderwerpen inbrengen, zodat we de nodige af­wisseling verkrijgen.
Vanaf 20.00 uur is iedereen weer welkom in de Voorhof van De Regenboog. De koffie en thee staan dan weer klaar.

Tot zondag 23 oktober,
Sipke Huizinga

Delen wat de pot schaft

We gaan meer samenwerken met verschillende groepen. De eerste gezamenlijke activiteit met die groepen, te weten: Ontmoetingskring,

Delen wat de pot schaft en de Open Kerk-groep, zal plaatsvinden op 19 oktober a.s., in samenwerking met de diaconie.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Janke Klercq, 072- 5642220 of Lia van Doorn, 072-5643155.

Catechisatie

Bel voor informatie naar de contactpersonen ds. John Bijman (tel.: 072-5316622)
of jeugdouderlingen Esther Molenaar (tel.: 06 23296175) of Sipke Huizinga (tel.: 072 5622947)

Belijdeniskring

Wie overweegt voor God en zijn gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen, is welkom op de belijdeniscatechese.
Wil je groeien in je geloof en je verantwoordelijkheid voor je doop overnemen van je ouders? Wees dan welkom op de belijdeniskring!
Wanneer de belijdeniskring zal starten, wordt in overleg bepaald. Samen stellen we een route naar de belijdenisdienst op, waarin de belangrijkste elementen uit het christelijke geloof aan bod komen.
Voor meer informatie: ds. H. J. Bijman; tel. 072 5316622; e-mail: hjbijman58@outlook.com.