Maaltijd van de Heer

Viering Maaltijd van de Heer:
Indien tijdens de kerkdienst het Heilig Avondmaal wordt gevierd, worden ook de gasten in de kerk uitgenodigd om daaraan deel te nemen; ook de kinderen vanaf groep 3 van de basisschool zijn van harte welkom.

De viering van het Heilig Avondmaal vindt in onze gemeente plaats in de vorm van een zgn. “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.