Menoràh

In onze gemeente is er een traditie gegroeid om op zondagmorgen de Menoràh te branden. De kandelaar stond voorheen op het liturgisch centrum. Na de renovatie van de kerkzaal staat deze nu bij de oude kerkbank en het gedachte­nisboek. Een plaats voor de herinnering en onze geschiedenis, ook die met de Joodse godsdienst.

Kort iets over de historie van deze kandelaar. De Menoràh stond naar de wetten der Joden in het Heilige deel van de Tempel, ten tijde van de koningen Salomo en Ezra. Het licht, dat altijd brandde, moest onderhouden worden en dag aan dag vernieuwd worden. In de huidige synagogen brandt ter herinnering aan deze kandelaar nu een lamp, waarvan het licht altijd schijnt. Ieder jaar worden op het Joodse Inwijdingsfeest de lichtjes van de kandelaar gebrand. (Dit jaar van woensdag 13 t/m woensdag 20 december.)

In onze kerk brandt elke zondagmorgen de Paaskaars, die verwijst naar het licht van Paasmorgen, naar onze levende Heer Jezus Christus. Op sommige dagen willen we het licht uitbundiger laten schijnen en dan brandt ook de kandelaar. Om zo onze historische verbondenheid met het volk van Jezus te benadrukken.

De kaarsen branden op alle christelijke feestdagen: Kerstnacht, Kerstdag, Pasen en Pinksteren (op Hemelvaartsdag is de eredienst in De Witte Kerk).

Verder branden de kaarsen op alle zondagen, waarop de liturgische kleur wit is (zondagen na Kerst en zondagen na Pasen), op de Startzondag, de oogstdienst en de overstapdienst en op kerkdiensten, waarin de Doop, Belijdenis of een Huwelijkszegening plaatsvindt.

 

Levende Kerststal

De Levende Kerststal
Sinds een aantal jaren is er een LEVENDE KERSTSTAL. Op het plein bij K.C. de Regenboog gaat dan weer van alles gebeuren.
Muzikale optredens, zelf kerstliederen zingen, warme dranken, knutselen en natuurlijk de stal met Jozef, Maria en het Kind in de kribbe. 

Lijkt het u of jou leuk om mee te denken/werken aan de Levende Kerststal? Laat het ons weten want alle hulp is welkom!