Diaconie/ZWO

Voorheen hadden we het project “Gasterij in de Boomgaard”. Dat hebben we meerdere jaren gesteund, omdat het een mooi project was. Wij zijn er mee ge­stopt, maar ook de stichting zelf. Gon en Jos Timmerman vonden het prachtig, maar het werd hen een beetje te veel. De opbrengst, die er van ons nog over was, hebben zij naar goede doelen overgemaakt.
We hebben over allerlei projecten nagedacht en zo kwamen we op het idee om in onze eigen gemeente wat te zoeken. Het is geworden Stichting ”Je mag er zijn” Noord-Holland in Noord Scharwoude aan de Mossel 23. “Je mag er zijn” helpt pleegouders, maar vooral hun pleegkinderen. Oprichtster Tineke Witte en vrijwilligster Monique Bak vertellen hoezeer het lot van pleegkinderen aan hun hart gaat. Zij hebben zelf pleegkinderen en ervaren dagelijks hoe veel liefde voor het pleegkind betekent. Bij de stichting hebben ze tweedehands kleding, spelletjes, boeken, kinderwagens, boxen, autostoeltjes, fietsen, enz., bestemd voor pleegkinderen van 0 tot en met 18 jaar, waar ze met hun pleegouders gratis van alles kunnen uitzoeken. Want het komt wel voor dat pleegkinderen al­leen hun eigen kleding hebben en verder niets als ze bij hun pleegouders aanko­men. Zelfs is er een ochtend of avond voor de pleegouders om onder het genot van een kop koffie/thee bijeen te komen om te vertellen over hun ervaringen en voor de kleine kinderen is er een speelhoek, waar zij zich kunnen vermaken.
We hebben tijdens de kerkdienst van 29 mei het één en ander gehoord van Monique Bak over dit project, wat zij met veel liefde vertelde. Als diaconie gaan we ongeveer zes keer per jaar voor dit project collecteren en op 29 mei na de dienst was de eerste collecte. We hopen dat het een goed doel is en gaan in de komende tijd iets organiseren!

De ZWO-commissie heeft de verzameling voor onder andere de zending van de afgelopen twee jaar tijdens Corona weggebracht, dat was ondertussen heel veel. Wij zijn naar Barsingerhorn geweest, waar de heer Siep Rienstra woont, en hij brengt het naar het verzamelpunt in Utrecht, waar het wordt uitgezocht. U kunt altijd uw postzegels, ansichtkaarten (o.a. dorpsgezichten, dieren, enz., maar geen verjaardags- of kerstkaarten), geboortekaartjes, oude mobieltjes, cartridges en toners, buitenlands geld of oud Nederlands geld bij ons inleveren en zoals u ziet, brengen wij het naar een goede bestemming.
De eerste zondag van de maand staan we met de Fairtrade-tafel, maar niet met Pinksteren, het wordt een week later op 12 juni, van harte aanbevolen! Op 3 juli zal de Fairtrade-tafel weer staan.

Met een hartelijke groet van de diaconie en de ZWO-commissie.

VN-millenniumdoelen en Fairtrade Gemeente

Sinds vorig jaar is de gemeente Langedijk een officiële Millenniumdoelen-gemeente.
Lees het spetterend e-magazine! Bekijk de hoogtepunten van de afgelopen jaren, beleef de nieuwe Global Goals, en lees wat de gemeente in de komende jaren nastreeft.

Eén van die VN-milenniumdoelen is “door wereldwijde partnerships bijdragen aan ontwikkeling en armoedebestrijding”. In de campagne worden burgers, gemeenten, winkels en bedrijven uit Nederland partner van kleine boeren en producenten uit ontwikkelingslanden: een partnerschap dat concreet bijdraagt aan een rechtvaardige en duurzame wereld. Max Havelaar, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, ICCO en COS Nederland zijn de Nederlandse Fairtrade Gemeentecampagne gestart. Deze vier organisaties vormen de landelijke stuurgroep achter de campagne.
Ook de ZWO-commissie van Sint Pancras is door de gemeente Langedijk benaderd om mee te doen en mee te denken. Dit, omdat de ZWO-commissie al vanaf eind jaren 80 als kerk bezig is met het promoten en verkopen van Fair Tradeproducten en omdat men van onze ervaring wil leren. Voor de ZWO-commissie is het een mooie stimulans om verder te gaan en er wordt meegedacht in de gemeentelijke commissie.

Fairtrade kerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet de kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.

Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.