Overdenking

In een land dichter bij zee

Op zondag 25 februari ging ik weer eens voor in mijn voormalige gemeente in Zeeuws-Vlaamse dorpje Sint Kruis, dicht tegen de grens met België. In dit mooie kerkje, in de volksmond ‘De Peperbusse’ waren begin 2012 opnamen gemaakt voor de verfilming van het boek van de schrijver Gerbrand Bakker, getiteld: ‘Boven is het stil’. Hier hangt een lijst met namen van herders, die aldaar sinds 1578 de gemeente dienden. De eerste op de lijst is pastoor Gerard de Vriese, waarbij dan geschreven staat: ‘is overgegaan tot de Hervormden’. Lang was de gemeente vacant vanwege de Spaanse overheersing en vanwege overstromingen. Want de zee had in die tijd de vrije loop. Toch doorstond het dorpje de vele stormen. Ook in de 20e eeuw, waarin de Tweede Wereldoorlog haar sporen naliet en pas in oktober 1949 de eerste eredienst plaatsvond.

Sinds 2015 hangt in dit kerkje een nieuw gemaakte lijst met namen. Het is handgeschreven in kalligrafeerschrift en nota bene door ons gemeentelid mevrouw Dronkert-Spijker. Lange tijd schreef zij voor onze gemeente in dit schrift verjaardags- en jubileumkaarten en ook de namen van de overledenen in het gedenkboek. Op mijn verzoek was zij bereid een nieuwe lijst te schrijven in kalligrafeerschrift, waarvoor ik haar dankbaar ben. Sint Pancras en Sint Kruis nu met elkaar verbonden, twee dorpjes, twee provincies, dicht bij de kust. Op de ‘Eerste Zeeuwse Kerkendag’ in 2010 werd het lied ‘In een land dichter bij zee’ gezongen. Geschreven door theoloog en musicus Mar van der Veer en predikant Michiel de Zeeuw. Een lied over land en zee, over golven, over vertrouwen, op God, die ieder mensenkind het licht heeft gegeven!

 

In een land dichter bij zee

 

In een land dichter bij zee - gaan verhalen over golven.
Golven sleuren alles mee: - mensen, huizen en vertrouwen.
Toch zie je daar mensen bouwen - aan een wereldwijd idee.

In een land vlak bij de kust - gaan verhalen over vissers:
Drenkelingen die bewust - leven, want eens zelf geborgen.
Zien we vissers tot de morgen, - want je gunt elkaar die rust.

In een land pal op de wind - wordt gezongen over vrijheid.
Weet waar vrijheid mee begint: - liefde, eerbied en verlangen.
Licht wordt hoopvol opgevangen - door de ogen van een kind.

Zee, - land, wolken boven water,
zie hoe ver de hemel gaat:
God heeft elk het licht gegeven.

Deel verlangend van het leven
dat in ’s hemels NAAM bestaat,
dat in ’s hemels NAAM bestaat.

John Bijman, predikant