Ontmoetingskring

Ontmoetingskring  

Wanneer wij dit stukje schrijven hebben wij woensdag 27 maart de laatste Sobere maaltijd met elkaar gehad. Er was steeds een goede opkomst. Inmiddels is de stille week begonnen, op weg naar het LICHT VAN HET PAASFEEST DAT ZONDAGMORGEN ONTSTOKEN ZAL WORDEN AAN DE NIEUWE PAASKAARS.

Op zondagmorgen 28 april, na de kerkdienst van 10:00 uur, zal er een lezing gegeven worden door onze diaken Ru Spijker over de ‘Hollandse Molens’. Dit uiteraard onder het genot van een kopje koffie of thee in De Regenboog.U bent van harte welkom.

Voor vervoer van deze activiteiten mag u bellen naar:
Familie P. Rustenburg 072 5641801

Met vriendelijke groeten namens de kring
Ds. John Bijman, Janke Klercq en Tiny Rustenburg