Ontmoetingskring

Wanneer u dit leest, hebben we inmiddels de lezing van onze diaken

Ru Spijker gehad over de ‘Hollandse molens’. Wij hebben met veel plezier deze lezing voorbereid. Het winterseizoen loopt nu op zijn einde, tenminste wat de meeste activiteiten betreft. Echter ‘Open kerk’ zal ook in de zomerperiode gewoon doorgang vinden op de woensdagmiddag. In de Samenspraak vindt u hiervoor het schema.

Wij wensen u een mooi Hemelvaartsweekeinde en vuurvolle pinksterdagen. Gezegende dagen gewenst en zien u graag weer terug in september voor het volgende seizoen. Hopelijk kunnen we een mooie zomer verwachten.

 

Tot ziens en met vriendelijke groeten

 

Ds. John Bijman, Janke Klercq en Tiny Rustenburg