Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
29 oktober Dienst in de Regenboog ds. R. Blaauw  
5 november Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
12 november Dienst in de Regenboog ds. Jan Veltrop  
19 november Dienst in de Regenboog mevr. Aly Vader-Terpstra  
26 november Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  

Bij de kerkdiensten

Zondag 5 november is de Oogstdienst, aanvang 10.00 uur.
De liturgische werkgroep bereidt de viering voor. God mogen we danken voor de gaven ons gegeven, voor het leven, voor de zegeningen hoe klein ook, die we dag aan dag ontvangen. 

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Op deze morgen gedenken we onze overledenen. Van enkelen van hen zijn op verzoek van de familie het afgelopen jaar naambladen geplaatst in de levensboom.  Andere families hebben ervoor gekozen dat alleen de naam genoemd wordt tijdens de gedachtenisdienst. Na afloop worden naamblad en kaars, alsmede een witte roos meegegeven aan de familie. We hopen weer op een bijzonder samenzijn deze morgen.

Zondag 3 december is het de eerste zondag van de Advent.
We vieren dan de Maaltijd van de Heer. Deze morgen staat ook de ZWO-tafel weer voor u gereed voor de verkoop van FairTrade- produkten.

 

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Kerkdienst in de witte kerk

De afgelopen twee jaar konden er vanwege de pandemie geen kerkdiensten plaatsvinden in ‘De Witte Kerk’. Nu staat de kerkenraad op het standpunt, dat het wenselijk is het komend kalenderjaar weer een aantal vieringen te organise­ren in ons voormalige Godshuis. Data zullen in overleg met de eigenaar van ‘De Witte Kerk’ worden overeengekomen. Inmiddels is wel afgesproken, dat wij dit jaar op Oudejaarsavond hier samenkomen voor de avondviering. En dat is dan precies drie jaar na de laatste kerkdienst op 31 december 2019. Toen sloten we de avond zingend af met het bekende lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’, niet beseffend welke tijd er zou komen. Gelukkig is daarna de getuigenis zin­gend doorgegaan ‘Van U, die thans en eeuwig zijt’. Op Oudejaarsavond hopen we in het Godshuis aan het Kerkplein het lied weer te laten klinken!