Bloemen in de kerk

Wie
De bloemen in de kerk worden verzorgd door  enkele dames van onze gemeente die hiertoe een cursus liturgisch bloemschikken gevolgd hebben.
Contactpersoon:
Diaconie
E-mail: diaconie@pgsp.nl

Wat/waar/waarom/wanneer
Iedere zondag wordt op de liturgische tafel een bloemstuk geplaatst.
Dat bloemstuk wordt na de laatste kerkdienst  van de dag als groet van de gemeente gebracht naar een gemeentelid van 75 jaar of ouder, of naar een zieke, of naar iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de kerk.

Speciale, thematische bloemstukken worden er gemaakt voor de kerkdiensten in de voorbereiding voor Pasen en Pinksteren en tijdens de viering van Pasen en Pinksteren; dat geldt ook voor de Adventstijd en de Kerstdagen en daaropvolgend voor de tijd van Kerst tot aan Driekoningen.

Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan het bloemstuk voor Zondag Christus Koning, wanneer de overleden gemeenteleden worden herdacht.
Bij de samenstelling van het bloemstuk wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de tijd van het kerkelijk jaar.