Predikant

Even voorstellen: uw nieuwe pastor loci:
Geboren en opgegroeid in Bussum, ging ik na de middelbare school tandheelkunde studeren en wonen in Utrecht met tussendoor nog een jaar vervulling van de militaire dienstplicht. Na mijn theoretisch doctoraal examen begon ik in 1985 de studie Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Niet de ‘tanden en kiezen’ maar de persoon daarachter had meer mijn interesse. Mijn hoofdvak werd Pastorale Psychologie met als bijvakken Didaktiek en Oude Testament. In 1984 leerde ik Anne-Marie kennen. Als verpleegkundige werkte ze in het gemeentelijk Bergwegziekenhuis te Rotterdam. Ruim zeven jaar woonden we op een benedenwoning in de wijk ‘het Oude Noorden’ met Turkse buren. Na ons huwelijk in Rotterdam begon ik met mijn werkzaamheden als geestelijk verzorger in een psycho-somatisch verpleeghuis in combinatie met de Kerkelijke Opleiding in Utrecht. Zondag 25 april 1993 werd ik bevestigd als predikant voor bijzondere werkzaamheden en verbonden aan de Hervormde gemeente Naarden. Hier gingen we ook wonen en werden onze kinderen Denise en Eric geboren.
In de zomer van 2002 begon een nieuwe fase in mijn ambtsperiode in West Zeeuws-Vlaanderen. Toen nog met de veerboot over, maar inmiddels ligt de Westerscheldetunnel er al weer elf jaar. Als gezin wonend in het weidse land, dicht bij de zee en te midden van akkers met graan, aardappels, suikerbieten en boomgaarden vol appels en peren gingen de vier jaargetijden met ons mee. In mijn periode als predikant van de gemeenten van Sint Kruis en Aardenburg groeide de samenwerking uit ook in breder oecumenisch verband. Bijzonder vond ik de jaarlijkse oecumenische viering in de Feesttent te Sint Kruis. In de monumentale Sint-Baafskerk te Aardenburg waren er naast de zondagse erediensten meerdere concerten, waaronder de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion door de Nederlandse Bachvereniging op de zaterdag voor Palmzondag. In de zomer wordt tijdens de openstelling van het godshuis kunst tentoongesteld en is er een Culturele Week, die wordt afgesloten met een Cuturele Kerkdienst.
Zondag 28 september 2014 was mijn afscheidsdienst. Na ruim twaalf jaar ligt er nu een nieuwe uitdaging in een voor ons als gezin nieuwe omgeving. Met u, met de Protestantse gemeente Sint Pancras hoop ik op een mooie toekomst van ‘vieren en verbinden’ zowel binnen onze kerk alsook daarbuiten. Als uw plaatselijke predikant sta ik u graag ten dienst. We zullen elkaar ontmoeten, in ons Kerkelijk Centrum de Regenboog, in onze monumentale Witte Kerk of op de Magnolialaan. Voelt u vrij indien u een gesprek wilt, mij daarvoor te benaderen.
Gelijk predikanten worden alle leden van de gemeente geroepen om te leven in liefde voor God en met compassie voor de verre en nabije naaste. Over ‘roeping’ las ik in een Dominicaans tijdschrift deze mooie omschrijving voor u en mij, en voor onze geloofsgemeenschap:


‘Roeping is de liefdevolle uitnodiging
en het innerlijk appèl
om te worden wie je bent’

Met hartelijke groet,


John (H.J.) Bijman, predikant
Magnolialaan 48 1834 KE SINT PANCRAS
072-5316622 / 06-11471896
dominee@pgsp.nl

Permanente educatie

Predikanten en kerkelijk werkers in dienst van de Protestantse Kerk in Neder­land zijn sinds 2012 verplicht om over een periode van vijf jaar deel te nemen aan de zogenoemde permanente educatie. Daartoe dienen zij over een periode van vijf jaar een aantal studiepunten te halen. Er zijn verplichte onderdelen en er is een vrije studiekeuze. Op een later moment ben ik begonnen met mijn permanente educatie. De kerkenraad houd ik op de hoogte van de voortgang ervan. De afgelopen periode heb ik op Nieuw Hydepark in Doorn de cursus ‘Presentatie voor voorgangers’ afgerond. Volgend jaar volg ik wellicht nog een studiereis in het buitenland.

Telefonisch spreekuur

Heb je een vraag of wil je een afspraak met mij maken, dan ben ik op dinsdag­morgen bereikbaar per telefoon tussen 09.00 en 10.00 uur op telefoonnummer 072-5316622. Bel je op een ander moment en ben ik dan niet bereikbaar, laat dan een bericht achter met telefoonnummer, zodat ik je terug kan bellen. Je kunt ook een sms-bericht of WhatsApp sturen naar 06-30238724. Wil je mij een mailbericht sturen, gebruik dan het volgende mailadres: dominee@pgsp.nl

Verlof

Van maandag 24 oktober t/m maandag 31 oktober ben ik afwezig. Mocht u een beroep willen doen op pastorale ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met Ella Klercq, onze scriba. Zij weet welke collega in deze periode voor mij waarneemt.

 

Een overzicht van de vroegere predikanten van onze gemeente – de Hervormde predikantende Gereformeerde predikanten en de PGSP-predikanten kunt u vinden in ons webalbum.