Eredienst

Tijdens de eredienst zingen we, bidden we, lezen we uit de Bijbel en horen we naar de uitleg. De inzameling van de gaven tijdens de dienst is geen bijzaak, maar vormt een belangrijk onderdeel van ons geloof, waarin het niet alleen gaat om lofprijzing en bezinning, maar ook om de dienst aan onze naaste, dichtbij of veraf.

De diensten vinden afwisselend plaats in de Witte kerk en de Regenboog.

Zeven keer per jaar vieren wij tijdens de ochtendviering het Heilig Avondmaal. Kinderen kunnen hieraan deelnemen. Zij worden tijdens een speciale catechisatie hier op voorbereid, zodat zij iets meer kunnen begrijpen van 'het geheim' van het Heilig Avondmaal en er ook echt iets aan kunnen beleven.

Regelmatig zijn er avonddiensten.  De avonddiensten hebben een bijzonder karakter, zoals open deurdiensten, jeugddiensten, vesperdiensten, tienerdiensten en vieringen in de sfeer van Taizé.

De Paaskaars

Dit jaar hebben we gekozen voor een paaskaars met een veelkleurig recht kruis, geënt op de kleurige mozaïeken van de Spaanse architect Antoni Gaudí. Deze architect is bekend geworden door zijn ontwerpen van markante gebouwen en objecten in de Catalaanse stad Barcelona. In het bekendste en nog nooit voltooide bouwwerk, de basiliek Sagrada Família, vallen naast de bijzondere bouwstijl ook de gebruikte kleuren op. Kleuren die bij verschillende lichtinval lijken te veranderen. Toen ik enkele weken terug, op een zonnige zondagmorgen in de kerk zat, viel het mij op dat, toen de kaars door de zon beschenen werd, de kleuren veranderden. Het rood werd oranje, het blauw werd groen, het groen werd paars en het geel bijna helderwit! Toen werd de symboliek wel heel erg zichtbaar. Veelkleurig en voortdurend geroepen tot verandering. Het was een goed besluit om voor deze paaskaars te kiezen en misschien werd het ons wel ingegeven, gezien de fase waarin onze gemeente, maar ook de kerk in zijn algemeenheid, zich bevindt. Dus mocht u soms somber zijn en moeite hebben met wat er allemaal gebeurt, aanschouw het licht van Christus op een zonnige zondag!