Bibliotheek in Kerkelijk Centrum De Regenboog

“God zit in de verbinding die mensen tussen elkaar voelen en de verbinding die mensen met elkaar maken”.
Een plek waar deze woorden zeker van toepassing zijn, zijn de ochtenden in de bieb op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in De Bocht in Kerkelijk centrum De Regenboog, waar mensen elkaar ontmoeten. Ontspannen bijpraten met een kopje koffie. De een komt even buurten, de ander geniet de hele ochtend van bij elkaar zijn.

Voelt u welkom voor een kopje koffie, een praatje, een boek, een puzzel.

Op zaterdag 25 maart is er geen bieb.

Groeten van,
de vrijwilligers van de bieb