Jeugdouderlingen

De jeugdouderlingen zijn contactpersonen voor veel jeugdactiviteiten binnen de kerk;

ze zijn de schakel tussen de Kerkenraad en de Jeugdraad.
De jeugdouderlingen zijn lid van de Jeugdraad. Deze vergadert een keer per maand.
De leden van de Jeugdraad zijn actief bij jeugdactiviteiten, zowel organisatorisch als uitvoerend.
 
Esther Molenaar
Benedenweg 178
1834 AP Sint Pancras
Tel.: 072564 13 63
 
Sipke Huizinga,
Ribeslaan 26
Tel.: 0725622947
e-mailadres: huizinga26@ziggo.nl