Van de voorzitter van de kerkenraad

Oproep van de voorzitter

Wij zien het steeds meer om ons heen: oproepen om nieuwe mensen voor een bestuur, anders wordt de vereniging opgeheven!  Nu zijn wij geen vereniging maar bestuurd wordt er wel degelijk.  Ik heb in deze column wel meer een oproep gedaan maar….steeds niets. Nul respons.
In de kerkenraadvergadering van maart kwam het rooster van aftreden van ambtsdragers weer ter sprake. Aan een ieder werd persoonlijk gevraagd of diegene wilde stoppen of toch nog in het ambt wilde blijven. Dat resulteerde erin dat wij, als er verder niets veranderd, na Pinksteren doorgaan met een kerkenraad van zeven ambtsdragers en de predikant. Dat klinkt misschien als ‘genoeg’ maar dat is het niet! Wij hebben dan nl nog 1 ouderling-kerkrentmeester (vereiste PKN is 2), en geen voorzitter meer. Ik heb nl besloten bij mijn termijn van twee jaar te blijven. Ook gaat onze voorzitter van de Diaconie ons verlaten. Daar draaien al een tijdje een nieuwe voorzitter mee, alsmede een penningmeester, beiden niet in het ambt. Er blijven dan nog 2 diakenen over die geen bestuurlijke taken op zich willen nemen. Hieraan ziet u hoe kwetsbaar onze kerkenraad is geworden.

U kunt hier verandering in brengen!
Wat is uw talent en hoe kan dat talent ingezet worden binnen de gemeente? Dat is de vraag die u zich mag stellen. Het kan toch niet zo zijn dat u denkt: het zal wel loslopen. In deze Samenspraak vindt u een brief van de ‘3-kerken’ waarin ditzelfde probleem wordt aangekaart. Maar ook als wij gaan samenwerken zijn er nog steeds ambtsdragers nodig. Achterop deze Samenspraak staan diverse telefoonnummers van kerkenraadsleden. Bel ze op! Stel vragen! Doe iets!

En bidt voor onze gemeente, dat wij Gods liefde, wijsheid en sturing mogen ervaren.

Hartelijke groet,

Jantien Boersen
Reageren? Graag!!

jantien.boersen@pgsp.nl

Rondje Bergen

Met een goede vriend besprak ik wat het hardlopen voor mij brengt:
“Mijn hoofd even helemaal leeg rennen. Daardoor komen de mooiste gedachten
en ingevingen binnen. Het is op dat moment denken met mijn hart. En als
je denkt met je hart zie je je naaste en zie je de dingen om je heen die echt belangrijk
zijn. Dat is het geloven voor mij in God, dat Hij in ieder mens een beetje
zit in het hart.”
Daarom zullen we deze zondag met elkaar de volgende woorden delen en meenemen
op onze tocht door de natuur van Bergen:

Zien
Als je leeft, leef dan ook ten volle
’t gaat om ‘ja’ en niet om ‘misschien’
En om lopen in plaats van hollen
En bij kijken gaat het om zien.
’t Gaat om zien, werk’lijk zien.
Leer ook luist’ren in plaats van horen,
laat je zintuigen niet alleen.
Open mond, neus en oog en oren,
anders gaat alles langs je heen.
’t Gaat om zien, werk’lijk zien.

Weet dus zondag dat we aan jullie denken en ons verbonden voelen, met ons
hart open voor wat we onderweg zien, horen, ruiken, proeven, mogen beleven
en mogen geloven.

Kristianne Geus

Witte tent

Help jij mee als teamlid deze zomer 1 of 2 weken bij de Witte Tent in Schoorl/Groet -

van zondag 14 juli t/m vrijdag 16 augustus

 

Wij zijn blij te mogen vertellen dat ook dit jaar - van zondag 14 juli t/m vrijdag 16 augustus - de Witte Tent in Groet zal staan, op de plek in het weiland waar de Jaagkade en de Heereweg elkaar kruizen.

Deze mooie locatie bij het strand van Camperduin is goed zichtbaar en vindbaar voor iedereen.

 

Voor 5 teams met jongeren die 5 weken gaan draaien, zoeken wij jongeren (m/v) van 16 tot 38 jaar die zich willen inzetten voor Gods Koninkrijk. Om zo plezier te maken met kinderen, tieners, sport en spel, praten over het geloof en delen met anderen. Het zal een onvergetelijke ervaring zijn die je niet wilt missen. Zet die stap en geef je op. Vertel je vrienden erover en/of kom samen met je jeugdgroep. Je bent van harte welkom bij de Witte Tent!

 

Help jij Mee!

Het kost je niets, alleen tijd en aandacht.

Wanneer:

Team 1: zaterdag 13 juli t/m vrijdag 19 juli – 1ste week

Team 2: zaterdag 20 juli t/m vrijdag 26 juli – 2de week

Team 3: zaterdag 27 juli t/m vrijdag 2 augustus – 3de week

Team 4: zaterdag 3 augustus t/m vrijdag 9 augustus – 4de week

Team 5: zaterdag 10 augustus t/m vrijdag 16 augustus – 5de week

 

Voor een inkijkje wat er zoal gedaan wordt en te beleven is  bezoek de Witte Tent  
Website   wittetent.nl/over-de-witte-tent/

Instagram   instagram.com/wittetentschoorlgroet/

 

Contacten en aanmelden:

Jojanneke de Vries  - (projectleider / evangelist)

Email: WitteTentGroet@gmail.com

of Adriaan Everaars Voorzitter Email: Info@wittetent.nl

 

Namens het bestuur, IKES - Witte Tent Groet  - Henk Snijder - snijderglas@quicknet.nl  - 06-55335849

Steunfonds SISL

Laat uw hart spreken en word een naaste voor de behoeftigen uit Langedijk

In deze tijden waarin armoede en gebrek een uitdaging blijven vormen voor velen, stellen wij de vraag: "Wie is je naaste?" Deze oeroude vraag uit de Bijbel nodigt ons uit om betrokkenheid te tonen, compassie te delen en actie te ondernemen. Een wijze spreuk uit de Bijbel, Spreuken 3:27 (Het Boek), herinnert ons eraan: "Geef, als je kunt, ieder wat hem toekomt". Dit wijst op onze verantwoordelijkheid om anderen te helpen als we daartoe in staat zijn. Onze organisatie staat klaar om uw vrijgevigheid te ontvangen en in te zetten voor het welzijn van de minderbedeelden in ons dorp. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil. Laten we ons hart laten spreken en samen streven naar een betere wereld voor iedereen. Samen kunnen we de vraag "Wie is je naaste?" beantwoorden met mededogen en actie. Doe mee en word een naaste voor degenen in nood. Uw steun wordt met oprechte dankbaarheid verwelkomd. De kerken in Langedijk bundelen hun krachten in de Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk (SISL). We willen niet alleen onze aanwezigheid als stichting benadrukken, maar ook uw medewerking vragen. Want in deze uitdagende tijden, waarin steeds meer mensen financiële ondersteuning nodig hebben, rekenen we op uw hulp. We vragen niet alleen aan kerken en gemeenten om bij te dragen, maar ook aan u, onze gewaardeerde lezer. Of u nu een eenmalige donatie wilt doen of op regelmatige basis wilt steunen, elke bijdrage helpt.

Wij zien uw donatie ten name van Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk graag tegemoet op: bankrekeningnummer NL91 RABO 03 10 81 28 01 tnv SISL

SISL heeft de ANBI-status en dit betekent dat schenkingen aan SISL fiscale voordelen kunnen opleveren, omdat de Belastingdienst SISL heeft erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaalnummer Is 8039.88.436. Voor meer informatie en vragen over SISL:

·         Website www.steunfonds-langedijk.nl,
·          Mailadres  secretaris@steunfonds-langedijk.nl
·         Contactpersoon voor hulpaanvragen telefoon 06 1332 1307

Wandelweekend 2024

Beste wandelaars (en fietsers),

Het is ook dit jaar weer gelukt om in oktober (11-13) een wandelweekend te organiseren. Deze keer gaan we net over de grens bij Noord Twente, een klein stukje Duitsland dus. De accommodatie is vrij groot, dus liefhebbers kunnen zich weer opgeven. Ook als je niet zo ver meer kunt wandelen, maar wel kunt fietsen: van harte welkom (wel zelf voor je fietstransport zorgen). Wij maken ons weer op voor veel wandelplezier, gezelligheid en goede gesprekken. Opgeven kan bij Kees Krol, Karel de Boorder of Peter Houtman: p.houtman@online.nl

Namens de organisatie,
Peter Houtman

Steunpunt Verlies en Rouw

Het Steunpunt is een initiatief van Aandachtscentrum de Zwaan in Alkmaar. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur.

Op 20 december is het thema ‘kerstmiddag’. We praten met elkaar over de lichtpuntjes in ons leven, die er ook zijn naast al het verdriet. Juist in deze donkere tijd waarin je het verdriet misschien extra voelt, kan het goed zijn om te kijken naar de dingen waar je troost uitput. Het is in feite een vervolg op 15 november. Uiteraard schenken we er warme chocolademelk (en koffie/thee) bij en eten we er iets lekkers bij.

Wees welkom om 14.00 uur in Aanloophuis de Steiger, Luttik Oudorp 93 in Alkmaar. Graag opgeven of je komt. We vragen een bijdrage voor koffie en thee: die is € 5,00. Voor informatie kunt u bellen naar Marja Ligterink, 06-30088610. Of kijk op onze pagina op de website van de Zwaan: https://www.dezwaan_alkmaar.nl/verlies-en-rouw

De PGSP op Facebook

Er is een Facebookpagina voor gebruik door de gemeenteleden, de interne pagina:

https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Er is ook een externe Facebookpagina, waarmee beoogd wordt om niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten binnen de PGSP-gemeente: https://www.facebook.com/PGSintPancras/