Kerkdienst 16 augustus

Ochtendviering zondag 16 augustus 2020 vanuit de Regenboog in Sint Pancras
Voorganger: ds. John Bijman Lector: ds. Jan Andries de Boer Organist: dhr. Fred Lodder
Thema: ‘Wie liefde geeft, die leeft!’ 
Een zanggroepje verleent medewerking

De uitzending is te volgen via de website of app van kerkdienstgemist.nl en ook eventueel later in de week nog terug te zien via dezelfde website of app.

 

De collectedoelen voor zondag zijn:
1. Diaconie: bloemen in de kerk
2. Kerk

Ochtendviering zondag 16 augustus 2020 Kerkelijk Centrum de Regenboog te Sint Pancras

Negende zondag van de zomer /  Liturgische kleur: groen

Voorganger: ds. John Bijman Lector: ds. Jan Andries de Boer Organist: dhr. Fred Lodder

Thema: ‘Wie liefde geeft, die leeft!’  Een zanggroepje verleent medewerking

Dienst van voorbereiding:

. welkom en mededelingen

. aansteken kaars

. Lied 287 vers 1, 2 en 5 Rond het licht dat leven doet

. stilte

. bemoediging en groet

. gebed om Gods nabijheid en troost

. Lied 885 Groot is uw trouw, o Heer (alle verzen)

Dienst van het Woord:

. gebed van de zondag

. Lied 310 Eén is de Heer, de God der goden (alle verzen)

. lezing N.T.  Lucas 10, 23 - 37

. verkondiging

. Lied 320 vers 1, 2 en 3 Wie oren om te horen heeft

. gebeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’

. Orgelmuziek (tevens gelegenheid uw gave te geven)

1. Diaconie: bloemen in de kerk 2. Kerk

PKN Trefpuntkerk Broek op Langedijk en Protestantse gemeente te Sint Pancras via Givt
PG Winkel e.o.  diaconie               NL 50 RABO 030 56 02 020
kerk                                             NL 98 RABO 030 56 01 156  

. Slotlied Lied 150 Loof God, loof Hem overal (alle verzen)

. Zegen

. Orgelmuziek

Ga terug