Levende kerststal 16 december

thema: ‘Wij lopen naar het Licht toe’
Kom je ook naar de ‘Levende Kerststal’ op vrijdag 16 december? Van 18.00 tot
20.00 uur is iedereen, van jong tot oud, van harte welkom bij de Levende Kerststal
in K.C. De Regenboog.

Ook dit jaar belooft het weer een mooie avond te worden met:
• Maria, Jozef en het Kindje in de kribbe
• Het Kerstverhaal
• Kerstliedjes
• Interkerkelijk koor Columba
• Muziekvereniging Irene
• Kerstknutselen en rondkijken
• Gezelligheid en warme dranken

De toegang is gratis, maar er staat een collectebus ten behoeve van de onkosten
van de kerstactiviteiten.

Ga terug