Kerkbalans 2021 komt eraan!

2020 is nog amper achter de rug of er komt alweer een “loper” van de PGSP aan de deur met een bekende enve¬loppe. Dat voelt misschien wat vreemd nu door Corona de kerkbezoeken haast onmogelijk zijn en de aansluiting met de andere gemeenteleden moeilijk gaat. Gelukkig kunnen we online diensten blijven volgen en staat ds. John Bijman voor u paraat als het nodig is. Ondanks alles gaan de kosten van onze kerkelijke gemeente haast onverminderd door en zijn de inkomsten door collectes lager dan voor¬gaande jaren. De extra kerkbalansronde in de zomer heeft gelukkig een prettig inhaaleffect kunnen brengen. Dank aan allen die een (extra) bijdrage konden leveren en bij voorbaat dank aan allen die de PGSP in 2021 ook weer financieel steunen. Kerkbalans is een landelijk fenomeen, waar alle Nederlandse kerken aan meedoen en zal van start gaan in de week van 16 januari.

Ga terug