Een familie in ‘lockdown’

Meer dan een jaar lang zaten Noach en zijn gezin opgesloten in de ark. Slechts één raam, geen terras, geen internet, geen telefoon, geen YouTube, geen Face­book, geen Netflix. Ze hoorden slechts de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgden voor de die­ren. God zorgde voor hen, omdat Noach een geloofsman was en Zijn Woord gehoorzaamde.

Hoewel er buiten een oceaan is met virusdreigingen en we nu als het ware in een storm zitten, laten we eraan denken dat God over ons waakt. Wees niet bang! Wees Hem trouw en wacht geduldig. De regen zal stoppen, de regenboog zal verschijnen. Het zal uiteindelijk goed komen!

“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u”. (Jesaja 41:13)

Ga terug