ZWO

Wie
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking - ZWO-commissie genoemd - wordt gedragen door de Protestantse Gemeente van Sint Pancras.

Contactadres: 

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19,
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 564 12 02
E-mailadres: willem.vandoorn@pgsp.nlWaar
De ZWO-commissie richt zich met haar activiteiten op de leden van de Protestantse Gemeente van Sint Pancras. Zij vraagt daarbij aandacht voor projecten wereldwijd.


Wat
Onze commissie is een onderdeel van de Diaconie. Zij wil de aandacht van onze gemeenteleden vestigen op concrete hulp aan mensen in nood in binnen- en buitenland. Ook wil zij door voorlichting en bezinning (Vastentijd) een ieder laten zien in welke bevoorrechte positie wij ons in het algemeen bevinden en de Bijbelse verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Ons ijkpunt en onze inspiratie zijn daarbij de woorden van Jezus: Wat gij gedaan hebt aan de minste mijner Broeders, hebt gij aan mij ge­daan (Matt. 25 vers 40).

De commissie houdt zich bezig met het bewust maken en activeren van onze gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
1 keer per jaar wordt medegewerkt aan een themadienst.
Twee keer per maand is er verkoop van Fair-trade-produkten, n.l. in de Voorhof van de Regenboog en eenmaal in De Rank bij de Witte kerk.
De ZWO-commissie steunt o.a. projecten van Kerk in Actie, ICCO, Oikocredit, Amnesty International en projecten, aangedragen door gemeenteleden, zoals in 2012 en 2013  de Voedselbank Langedijk Geloof, Hoop en Liefde en in de 40-dagentijd Stichting Schoolproject Ethiopië.

Waarom
De ZWO-commissie activeert de kerkelijke gemeente tot het ondersteunen van acties en projecten.

Wanneer
De ZWO-commissie speelt in op landelijke en internationaal gerichte acties.

Samen aan tafel

In de maand januari ging ‘Samen aan tafel’ niet door wegens omstandigheden, maar wel op 15 februari en het was een gezellige maaltijd. Deze keer hadden wij boerenkoolstampot met worst en hutspot met bruine bonen, een vegetarische met appelmoes en koffie of thee als toetje. Wij hebben met de drie maaltijden bij elkaar een bedrag van € 271 opgehaald, fantastisch en nog zeer bedankt! 

Het was erg geslaagd en na afloop was Monique Bak er om te vertellen over ons doel: project voor kledingmagazijn ‘Je mag er zijn’.  

Zij vertelde dat een bedrijf ermee ophield en zij voor een schappelijk prijsje magazijnstellingen konden kopen. Alles is nu meer overzichtelijk ingedeeld en de jassen konden op haakjes en niet opgevouwen, en kunnen de mensen zien wat ze nodig hebben. Ook vertelde ze, over een jongen in een pleeggezin dat nu wordt opgevangen en helemaal meer niets had. Dan is het mooi dat er een MAGEZIJN is waar je het een en ander gratis kan ophalen, warme kleding en schoenen om  gewoon naar school kunnen gaan.

Er was een speciaal geval, een klein kind dat voor adoptie was afgestaan. Een pleeggezin met meerdere  kinderen vond het een goed idee om een klein kindje in hun midden te hebben. Kleertjes en wat je nog meer nodig hebt werd uit het ‘Je mag er zijn’ gehaald. Wat blijkt de eigenlijke ouders wilden het kindje toch zelf opvoeden. Met een bedenktijd van drie maanden, anders dan vroeger, je zag je kind niet meer, was dit mogelijk. Inmiddels is het kindje ouder, en daarom nieuwe kleertjes en alle andere nodige zaken uit het MAGEZIJN gehaald. De pleegouders houden wel toezicht op het kindje en hoe het met de ouders gaat. Daarom is het heel belangrijk dat ‘Je mag er zijn’ er is en is het fijn om dit doel te steunen en daarbij zijn zij erg blij met ons.

Nieuws van de ZWO

‘Uit Liefde voor jou’, dat was het thema van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie dit jaar. Wij deden weer de sobere maaltijden op woensdagavond en dat werd  een groot succes. Gemiddeld kwamen ongeveer 30 personen en op het laatst was het zeer vertrouwd en leek het op één grote familie.
Zelfs Mariet Buren, vrijwilligster bij het ISBA,  kwam elke week omdat zij het gezellig vond om met elkaar soep te gaan eten. Omdat Willem van Doorn wegens ziekte niet de sobere maaltijden kon inleiden heeft onze eigen predikant John Bijman de inleiding gedaan met een stuk uit de bijbel en een kort lied voordat wij begonnen te eten. Onze hartelijke dank voor het invallen en hopende dat Willem volgend jaar weer aanwezig zal zijn.
De opbrengst voor Kerk in Actie en de Interkerkelijke Sociaal Beraad Alkmaar e.o was een groot succes. Totaal is € 766,- opgehaald. Onze hartelijke dank daarvoor. De diaconie zal het aanpassen tot een leuk bedrag.

De spaardoosjes van de 40‑dagentijd kunt u nog inleveren in de Voorhof, de doos staat klaar en zijn bestemd voor het hoofdproject 40-dagentijd in Moldavië.
Met de jeugdgroep van de kerk worden eenzame ouderen in de buurt geholpen met klusjes en boodschappen. Zo zijn jong en oud door eenzaamheid verbonden.

Van 6 mei tot 14 mei is de ‘Fairtrade week’. Wat is eerlijk? Een leefbaar loon voor iedereen! Fairtrade is veel meer dan een keurmerk op een product. Dat weten wij allang. Zo zetten wij ons actief in om voor boeren en werknemers een leefbaar inkomen en loon te realiseren. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen. Wij staan met de ZWO-tafel op 30 april en 4 juni weer met fairtrade  artikelen, maar ook in de supermarkt zijn veel artikelen van fairtrade te koop. Let daar eens op!

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Een hartelijke groet van de ZWO.
Lia van Doorn.

Wereldwinkel campagne Koop een betere wereld

De wereldwinkels starten een meerjarige campagne: “Koop een betere wereld”. Zij willen iedereen aanmoedigen om bewust te kopen en zo actief bij te dragen aan de 17 Global Goals van de Verenigde Naties. Hun motto is: „Jij kan met jouw aankoop actief bijdragen aan een consumptiepatroon dat goed is voor mens, samenleving en planeet. Door te “wereldwinkelen” laat je zien dat je over de grenzen heen kijkt. Je toont een grenzeloze loyaliteit.“

Dus voor al je Sint en Kerst cadeautjes ga je naar de Wereldwinkel bij jou in de buurt! Wil je meedoen met de wereldwinkel campagne? Neem dan eens kijkje op de website van Koop een betere Wereld.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Fairtrade Gemeente Neder­land. Of u kunt mailen naar info@fairtradegemeenten.nl

Ook kunt u uw vraag stellen aan de ZWO/Fairtrade/L4GG – groep via e-mail diaconie@pgsp.nl of bij ondergetekende.

Hartelijk groeten, Kees Vestering

Fairtradekerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet sinds juni 2012 aan de criteria voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet een kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.
Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.

Dit jaar is het weer zover!

Sinds 16 september 2012 is de Protestantse Kerk van Sint Pancras een officiële Fairtradekerk. Als één van de eerste kerken in ons land. Eén keer in de drie jaar moeten we terecht bewijzen dat we dat nog steeds zijn. In 2015 werd de titel verlengd en onlangs in september opnieuw!
We doen ons best om het zoveel mogelijk waar te maken, o.a. de koffie en thee die geschon­ken wordt, is Fairtrade. Onze kos­teres, Monique Pauw, is daar heel trouw in en daar zijn we heel blij mee! Twee keer in de maand staan we met de ZWO-tafel. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zondag van de maand in de Rank en de tweede zondag in de Voorhof van de Regenboog. De Avondmaalswijn die geschonken wordt, is sinds kort ook Fairtrade! Heel fijn! We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommis­sie Langedijk (onderdeel van de Millenniumcommissie Langedijk) en de ZWO-commissie houdt de gemeente in het kerkblad Samenspraak op de hoogte van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op Fairtradegebied in en om onze kerk en in onze gemeente Langedijk.

 

Aandeel Oikocredit

Wegens de coronacrisis wordt er geen dividend uitgekeerd, wat wij ieder jaar kregen, er worden hierop dit jaar geen beheerskosten in rekening gebracht. Dit is een uniek gebaar, want de kosten lopen gewoon door. Hiermee willen we la­ten zien dat we niet alleen solidair zijn met de allerarmsten, maar ook met onze investeerders in Nederland. Kleinschalige ondernemers in Afrika, Azië en Lati­jns-Amerika zullen het hardst getroffen worden door de coronacrisis. Meestal is hier geen sociaal stelsel om op terug te vallen, juist voor deze ondernemers is het van groot belang om op een verantwoorde manier te kunnen blijven wer­ken. Om hen te blijven steunen, heeft Oikocredit een speciaal corona-solida­riteitsfonds ingericht. U kunt zelf bijdragen aan het solidariteitsfonds. De helft van uw donatie komt ten goede aan het corona-solidariteitsfonds en daarmee worden mondkapjes, desinfectiemiddelen en andere beschermingsmaterialen aangeschaft voor personeel en klanten van onze partners. De andere helft komt ten goede aan de vereniging Oikocredit Nederland. Doordat er dit jaar geen dividend wordt uitgekeerd, ontvangt de vereniging veel minder inkomsten. Om het werk van Oikocredit bekend te blijven maken bij een breed publiek, kunnen we extra giften aan de vereniging goed gebruiken. Zo kunnen we weer meer ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika helpen een beter be­staan op te bouwen!

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.