Woensdagmiddag kerk open 14.00-15.30 uur

De openstelling vindt plaats als nieuwe richtlijnen dit toestaan. Let op de me­dedelingen, die op zondagmorgen worden afgekondigd. Indien alles doorgaat, ben je welkom in ons Kerkelijk Centrum de Regenboog vanaf 14.00 uur in ‘De Voorhof’.

Woensdag 8 december is er een Taizé-middag. Meer informatie over de Broe­dergemeenschap Taizé kunt u vinden op www.taize.fr (ook in het Nederlands).

Woensdag 22 december is er een Kerstzangmiddag voorzien. Onze organist Fred Lodder is dan bereid gevonden de zang te begeleiden. De middag vindt plaats in samenwerking met de vrijwilligers van de Ontmoetingskring.

De overige woensdagen komen we samen in ‘De Voorhof’. Wel kun je een kaars­je aansteken in de kerkzaal.

 

Data openstelling kerk:

woensdag 1 december inloop
woensdag 8 december Taizé
woensdag 15 december inloop
woensdag 22 december Kerstzangmiddag

Woorden voor onderweg

Projectlied Advent 2021
‘Wij bidden om verhalen
Een boek met mooie woorden
vol hoop en goede moed.
met plaatjes en een lied:

 

God laat zijn licht hier stralen,
Zo laat God van zich horen,
Hij komt ons tegemoet.
want Hij vergeet ons niet.’