Woensdagmiddag kerk open 14.00-16.00 uur

Open kerk

De kerkzaal van ons Kerkelijk Centrum is in september op woensdag openge­steld tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Als het een middag betreft van Taizé-mu­ziek dan zijn er twee stiltemomenten, rond 14.30 uur en 15.30 uur. De andere middagen is er één stiltemoment, rond 15.30 uur. In de kerkzaal is er gelegen­heid een kaarsje aan te steken en ook kunt u plaats nemen op de beschikbare zitplaatsen in de kerkzaal. Tevens is er ruimte voor een pastoraal gesprek. Als u voor binnenkomst op de belknop drukt, dan zal iemand voor u open doen. Na het reinigen van uw handen volgt u dan de looproute: “U loopt met de klok mee, via de garderobe naar binnen, links door de avondmaalruimte, voor het liturgisch centrum langs en via het middenpad en de zijdeur naar buiten.“ Houd u de 1,5 meter afstandsregel in acht! In verband met de hygiëne liever geen gebruik maken van de toiletten.

Woensdag 2 september (inloop), 9 september (Taizé-muziek), 16 september (inloop), 23 september (inloop) en 30 september (Taizé-muziek).


Woorden voor onderweg

‘In ’t woeden aller tijden

is nooit het lied verstomd,

Gods hoede zal ons leiden,

de volle vrede komt!

Geloven wordt aanschouwen,

als uit de hemel daalt

de bruid, de hoge vrouwe,

de kerk die zegepraalt.’


(Lied 968 vers 4 vertaling Willem Barnard uit het lied ‘The Church’s one

foundation’)