Woensdagmiddag kerk open 14.00-16.00 uur

Op woensdag 3 april is er Open Kerk in de Witte Kerk. We luisteren dan naar muziek uit Taizé.

Op woensdag 10 april gaan we weer met elkaar zingen in Kerkelijk Centrum de Regenboog. Let u op de andere aanvangstijd, deze is 15.00 uur. Deze middag is het een gezamenlijke activiteit met de deelnemers van de ontmoetingsmiddag. En later kunt u aanschuiven aan de sobere maaltijd. Vergeet u zich dan niet op te geven? Weet uw welkom!

De andere woensdagen in april is er geen Open Kerk