Woensdagmiddag kerk open 14.00-16.00 uur

Geen ‘open kerk’

Tijdens de lock-down zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. In het ver­lengde hiervan is ook besloten om in deze periode ook de kerk niet open te stel­len. Hierdoor kan de aanvankelijk geplande middagactiviteit op woensdag 23 december niet doorgaan.

Zodra de openstelling weer is toegestaan, waarover we u in de eerstvolgende Samenspraak hopen te berichten, is de middag voortaan opgesplitst: vanaf 14.00 tot 14.45 uur is er een informeel samenzijn en van 14.45 uur tot 15.30 uur is er muziek met een voordracht en stiltemomenten.

In de maand december zijn de openingstijden van de openstelling aangepast. U bent welkom tussen 14.00 uur en 15.30 uur. Samen met de vrijwilligers denken we nog na over de verdere invulling van deze middag. Maar weet u welkom!

In de kerkzaal is er gelegenheid een kaarsje aan te steken en kunt u plaats nemen op de beschikbare zitplaatsen in de kerkzaal. Ook is er ruimte voor een pastoraal gesprek. Voor binnenkomst even op de belknop drukken, zodat iemand voor u open kan doen. Bij de ingang kunt u uw handen reinigen met desinfectans. 

De looproute is als volgt: “U loopt na binnenkomst met de klok mee, dan links door de avondmaalruimte voor het liturgisch centrum langs. Bij het verlaten loopt u via het middenpad en de zijdeur weer naar buiten. Houd u alstublieft de 1,5 meter afstandsregel in acht! In verband met de hygiëne vragen wij u liever geen gebruik te maken van de toiletten.

Woorden voor onderweg

‘Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar het duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is…’

(toegeschreven aan Franciscus van Assisi, Liedboek p. 1355)