Woensdagmiddag kerk open 14.00-16.00 uur

Open kerk

‘Kerk Open’ in deze tijd…

Ingaande de maand juni is ons Kerkelijk Centrum de Regenboog opengesteld op woensdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Het was even zoeken naar de juiste vorm en invulling, maar nu is deze gevonden. ’s Middags ben ik aanwezig met twee vrijwilligers. Op de middag dat er Taizé-muziek wordt gespeeld, zijn er twee stiltemomenten: van 14.30 uur tot 14.40 uur en van 15.30 uur tot 15.40 uur. De andere middagen is er één stiltemoment: van 15.30 uur tot 15.40 uur. U heeft de mogelijkheid een kaarsje aan te steken of u kunt even plaatsnemen in de kerkzaal. Ook is er gelegenheid voor een pastoraal gesprek. Voor u bin­nenkomt, graag even op de belknop drukken, dan zal iemand u ontvangen. Er is nog wel een looproute ingesteld via de kerkzaal: “U loopt met de klok mee, via de garderobe naar binnen, links door de avondmaalruimte, voor het liturgisch centrum langs en via het middenpad en de zijdeur naar buiten.” Houd u voorlo­pig nog wel de 1,5 meter afstand in acht! In verband met de hygiëne liever geen gebruik maken van de toiletten.

Vanwege de vakantieperiode is de kerk op woensdag 29 juli en woensdag 5 en 12 augustus niet opengesteld. Op de andere woensdagen is er ‘OPEN KERK’ be­houdens in geval de kerk gebruikt wordt voor een rouwdienst. Namens de taak­groep pastoraat en werkgroep Taizé hopen wij u te ontmoeten. Weet u welkom!

Woensdag 1, 8 (Taizé-muziek), 15 en 22 juli (Taizé-muziek)

Woensdag 19 en 26 augustus (Taizé-muziek)

 

Woorden voor onderweg
‘Heer, stuur zelf het schip der kerk.
Sterk is wind en tegenstroom
en dat vindt de vijand schoon,
die spot
met U en uw gebod.

 

God, houd zelf uw naam in eer.
Weer met macht de wolf die snood
in de nacht uw schapen doodt.
Vergaar
uw kudde bij elkaar.

 

Help dat hoogmoed ons niet scheidt.
Leid ons naar elkander heen,
maak ons waar en maak ons één:
dan stijgt
een lied dat nooit meer zwijgt.’ 

(Lied 965, vert. Jan Wit, tekst Huldrych Zwingli ‘Herr, nun heb den Wagen self’)