Delen wat de pot schaft

Enkele jaren geleden zijn we binnen onze gemeente met dit project gestart. En met succes. Er is door verschillende mensen gekookt, o.a. boerenkoolstamppot, hachee, pasta en een heerlijk rijstgerecht. Maar vooral is het erg gezellig om met elkaar de maaltijd te delen.
Iedere eerste dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 19.00 uur bent u van harte welkom om met elkaar te eten. Bezinning, ontmoeting en gezelligheid staan centraal. Iedereen is welkom!!! Neem uw buurman of buurvrouw, vriend of vriendin mee! De eerstvolgende maaltijd is op 11 september in De Regenboog. Graag opgeven, uiterlijk maandag 10 september.
Er komen iedere eerste dinsdag van de maand gemiddeld 30 mensen eten. Er wordt nu ook per toerbeurt gekookt. Heel verassend, want een ieder doet het toch op zijn eigen manier.
Het is nog steeds een open tafel, waar iedereen bij kan aanschuiven.

Met vriendelijke groeten,
Janke Klercq, tel. 072-5642220
Tiny Rustenburg, tel. 072-5641801

Catechisatie

Bel voor informatie naar de contactpersonen ds. John Bijman (tel.: 072-5316622)
of jeugdouderlingen Esther Molenaar (tel.: 06 23296175) of Sipke Huizinga (tel.: 072 5622947)

Belijdeniskring

Wie overweegt voor God en zijn gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen, is welkom op de belijdeniscatechese.
Wil je groeien in je geloof en je verantwoordelijkheid voor je doop overnemen van je ouders? Wees dan welkom op de belijdeniskring!
Wanneer de belijdeniskring zal starten, wordt in overleg bepaald. Samen stellen we een route naar de belijdenisdienst op, waarin de belangrijkste elementen uit het christelijke geloof aan bod komen.
Voor meer informatie: ds. H. J. Bijman; tel. 072 5316622; e-mail: hjbijman58@outlook.com.

Bijbelkring

De Bijbelkring komt regelmatig samen in de Rank bij de Witte kerk.

Ze zouden graag wat nieuwe mensen kunnen begroeten.