Gesprekskring

We zijn inmiddels met enkele mensen bij elkaar geweest om een beginnetje te maken met de gesprekskring, waar we in Samenspraak, het kerkblad,  ook al iets over hebben verteld. We hebben met elkaar besloten dat we verder gaan. Maar we kunnen uiteraard nog wel deelnemers gebruiken. Dus als je de vorige aankondiging hebt gemist, dan volgt hier een nieuwe kans. De volgende bijeen­komst is op Zondagavond 30 juni, aanvang 20:00 uur, in de Regenboog.

We hebben deze keer als onderwerp gekozen: „maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?“

Jullie zijn van harte welkom om mee te doen met deze gesprekskring.

Hopelijk tot ziens,

Sipke Huizinga

Delen wat de pot schaft

Dinsdag 10 september a.s. is de volgende maaltijd van “Delen wat de pot schaft”.
Dinsdag 15 oktober a.s. eten we weer met elkaar, dit in verband met de 8 okto­berfeesten.
De maaltijden vinden plaats in “De Voorhof” van “De Regenboog”, van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Wilt u ook eens mee eten? U bent van harte welkom!
Bent u verhinderd, laat het even weten.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Janke Klercq: tel. 072-5642220
Tiny Rustenburg: tel. 072-5641801

Catechisatie

Bel voor informatie naar de contactpersonen ds. John Bijman (tel.: 072-5316622)
of jeugdouderlingen Esther Molenaar (tel.: 06 23296175) of Sipke Huizinga (tel.: 072 5622947)

Belijdeniskring

Wie overweegt voor God en zijn gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen, is welkom op de belijdeniscatechese.
Wil je groeien in je geloof en je verantwoordelijkheid voor je doop overnemen van je ouders? Wees dan welkom op de belijdeniskring!
Wanneer de belijdeniskring zal starten, wordt in overleg bepaald. Samen stellen we een route naar de belijdenisdienst op, waarin de belangrijkste elementen uit het christelijke geloof aan bod komen.
Voor meer informatie: ds. H. J. Bijman; tel. 072 5316622; e-mail: hjbijman58@outlook.com.