Gesprekskring

De gespreksgroep in onze kerk is voortvarend van start gegaan. De gespreks­avonden worden één keer per maand gehouden op de laatste zondag van de maand in KC De Regenboog. Aanvang 20.00 uur, sluiting ongeveer 22.00 uur.

De eerste bijeenkomst was op 28 juli met als uitgangspunt “De vraag van Jezus Christus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben?“ Het antwoord van Petrus kwam direct: “U bent de Messias de Zoon van de levende God”. Voor ons was de discussievraag: “Wie is Jezus Christus voor jou?“

De tweede bijeenkomst was op 25 augustus met als onderwerp “Wat is onze hoop?”. De discussievraag was: “Waar is jouw hoop op gevestigd?”

De derde bijeenkomst was op 22 september. Het onderwerp was “Hoe zijn de kerkdiensten bij onze buurkerken?” Kristianne Geus, lid van de groep in onze kerk die deze kerken bezocht, gaf een samenvatting van de ervaringen opge­daan bij deze kerkdiensten. De discussievraag was: “Wat kunnen wij als kerk van Sint Pancras leren van deze opgedane ervaringen?”

Het aantal deelnemers op de avonden varieerde van 14 tot 10 personen. De gespreksleider is Sipke Huizinga. Meer deelnemers zijn van harte welkom. Aar­zel niet, maar doe mee !!

Delen wat de pot schaft

Omdat de regels rond het virus nog maar minimaal versoepeld worden, hebben wij in overleg met elkaar besloten om vanaf september deze activiteit weer op te pakken. Hopelijk is er dan ook weer meer mogelijk, met verruimde regels.

Wij wensen u allen veel sterkte voor deze zomer, in gebed zijn we met elkaar verbonden en we hopen u weer te kunnen ontmoeten in het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke groeten, Janke Klercq en Tiny Rustenburg.

Catechisatie

Bel voor informatie naar de contactpersonen ds. John Bijman (tel.: 072-5316622)
of jeugdouderlingen Esther Molenaar (tel.: 06 23296175) of Sipke Huizinga (tel.: 072 5622947)

Belijdeniskring

Wie overweegt voor God en zijn gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen, is welkom op de belijdeniscatechese.
Wil je groeien in je geloof en je verantwoordelijkheid voor je doop overnemen van je ouders? Wees dan welkom op de belijdeniskring!
Wanneer de belijdeniskring zal starten, wordt in overleg bepaald. Samen stellen we een route naar de belijdenisdienst op, waarin de belangrijkste elementen uit het christelijke geloof aan bod komen.
Voor meer informatie: ds. H. J. Bijman; tel. 072 5316622; e-mail: hjbijman58@outlook.com.