Taizévieringen

Op zondag 3 oktober is er in de Regenboog weer een Taizéviering, met als the­ma ‘Lichtpuntjes van Hoop’, aanvang 10.00 uur. Vooraf is er stilte.

De Bijbel gaat open en we zingen meditatieve liederen. Ook is er ruimte voor gebed, stilte en bezinning. De Paaskaars brandt en er staat een Kruisicoon.

Als u al eens eerder bij een Taizéviering aanwezig was, zal het u deze zondag onge­twijfeld opvallen, dat de aankleding van het liturgisch centrum afwijkt van de vorige keren. Sinds 2018 heeft men in de Verzoeningskerk in het Franse dorp Taizé een nogal ingrijpende verandering aangebracht in de vormgeving op het li­turgisch centrum. Er zijn gekleurde panelen in allerlei kleuren en daarvoor staan rekjes met lichtjes. Zelf geven de Broeders van Taizé er deze uitleg aan:

“Bij de vierkantjes in tientallen kleuren kunnen we denken aan de verscheiden­heid van alle mensen die in onze kerk komen bidden, maar ook aan de veelkleu­righeid van de hele schepping.”

Deze nieuwe inrichting willen wij ook hier tot uiting laten komen. Zowel tijdens de Taizévieringen op zondag als bij de Taizémeditatie op woensdagmiddag zul­len er drie gekleurde panelen op het liturgisch centrum staan. Daarvoor staan de vertrouwde rekjes met lichtjes. In deze ‘sfeer van Taizé’ mogen we u verwel­komen en daar zijn wij dankbaar voor.

Namens de Werkgroep Taizé,
Irene Kooy