Taizévieringen

Een week in Taizé
In de laatste week van april was ik met een groep gemeenteleden afgereisd naar het Franse dorpje Taizé. Bekend van de broedergemeenschap, die gesticht is door wijlen frère Roger en wiens graf ligt bij het oude kerkje. Het was voor mij de eerste keer daar te zijn. Voor Irene, Aly en Janke was het meer vertrouwd. Een week volgde met relatieve eenvoud om inspiratie op te doen voor een le­ven van eenvoud, vreugde en barmhartigheid. De drie geloften van Roger, die het hart vormen van de gemeenschap van Taizé. Elke dag drie samenkomsten in de indrukwekkende kerk met veel stiltemomenten en mooie liederen. In deze week waren er veel Nederlandse gezinnen maar ook groepen jongeren uit Frankrijk en Duitsland. Je ontmoet mannen en vrouwen uit de hele wereld. Wij maakten deel uit van de groep volwassenen en het was fascinerend te zien dat velen zich bevonden in een nieuwe fase in hun leven. De één zegde zijn baan op, een ander ging naar het klooster en er was ook iemand die op pelgrimstocht ging. Verder waren er voor mij ook bijzondere ontmoetingen. We zongen Taizé-liederen, bekende en mij minder bekende. Lied 39 (uit de bundel 2016-2017) raakte mij, vanwege de melodie en de tekst, die in het Italiaans gezongen werd en past in deze tijd van het kerkelijk jaar. ‘Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carita. Veni Spirito Santo, vieni Spirito Santo’ (vert. U bent de levende bron, U bent het vuur en de liefde. Kom, Heilige Geest).
Samen wegen van hoop bewandelen, is de titel van de brochure die de gasten in Taizé ontvingen als leidraad voor 2017. Daarin staan vier voorstellen hoe deze wegen te bewandelen. Het eerste voorstel zegt: Houd vast aan de hoop; hoop is de bron van creativiteit. Hoop is geen eenvoudig optimisme dat haar ogen sluit voor de werkelijkheid, maar een anker genesteld in God. Frère Aloïs, die Roger als prior opvolgde, schrijft in het boekje ‘Durven geloven’: ‘Wij, de broeders van Taizé, zijn geen spirituele leermeesters die hun doel al bereikt hebben. Door ons leven in gemeenschap willen we uiting geven aan de hoop die in ons leeft en zelfs vooruitlopen op de nieuwe wereld die in Christus al begonnen is. Ook wij zijn onderweg en volgen de voetstappen van Jezus, zoals de armen in het Evangelie, met onze zwaktes en onze kwetsuren. Wij denken dat we niet beter zijn dan anderen. Wat ons kenmerkt, is onze keuze om aan Christus te behoren. Deze keuze proberen we bewust uit te leven in alle aspecten van ons bestaan. Zo gaan we in geloof onze weg, samen met het hele volk van God.’

Met vele indrukken keerden we zondag 30 april veilig huiswaarts. Ook hier wil­len we met elkaar wegen van hoop bewandelen. Dat Gods goede geest ons daarop moge begeleiden.

John Bijman, namens de Taizé groep 2017.

De Taizé-werkgroep,
Irene Kooy, Anneke Boskamp-van de Wetering en dominee John Bijman

 

Broeder Roger stichtte in 1940 een internationale oecumenische gemeenschap. Vanaf het einde van de jaren vijftig trekt Taizé duizenden bezoekers, vooral jongeren.

 
Ook vanuit Sint Pancras is en wordt Taizé geregeld bezocht. Voor bezinning, inspiratie en engagement.
De gebedsvieringen in Taizé worden gekenmerkt door een sterke aandacht voor ‘Gebed’ en ‘Stilte.’ Er worden eenvoudige, meditatieve liederen gezongen en er wordt uit de bijbel gelezen.
In de Taizevieringen, die we houden binnen onze gemeente, komen deze elementen terug. De vieringen worden afwisselend in de Regenboog en in de Witte kerk gehouden.
De Taizévieringen worden voorbereid door 3 gemeenteleden samen met de predikant.
 
 
Voor meer informatie over Taizé zie; www.taize.fr/nl
 
 
Contactpersoon:
Mw. I.C. Kooy 
tel: (072)-5625100