Pastoraat

Taakgroep Pastoraat

De pastorale zorg ligt bij de predikant en de ouderlingen, pastoraal ouderlingen en medewerkers van de taakgroep pastoraat. 

Een bezoekgroep van enkele vrijwilligers brengt geregeld huisbezoekjes aan een bepaalde  groep gemeenteleden. De predikant is voor deze groep de (tijdelijke) coördinator en contactpersoon.
Vanuit de taakgroep pastoraat worden pastorale bezoeken georganiseerd. Het staat u vrij met  één van hen contact op te nemen voor een aangaande het  pastoraat. 
Naast de taakgroep pastoraat is er een bezoekgroep van vrijwilligers. Zij bezoeken ouderen die daar prijs op stellen. Neemt u hiervoor contact op met de coördinator van de bezoekgroep.
Binnen de gemeente wordt er grote waarde aan gehecht, dat de gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, belangstelling hebben voor elkaar en elkaars vreugde en verdriet delen.
Bij ziekte, een geboorte of andere veranderingen in de thuissituatie kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Nieuw binnengekomen gemeenteleden krijgen zo spoedig mogelijk bezoek van de coördinator van de ledenadministratie.

In de taakgroep pastoraat hebben zitting:

Ds. John Bijman, predikant
Magnolialaan 48, 1834 KE SINT PANCRAS
Tel.: 072-5316622 / 06-30238724 
e-mail: dominee@pgsp.nl

Thea Alkema, pastoraal ouderling
Tel.: 072-5641593

Anneke Boskamp, pastoraal medewerker
Tel.: 072-5642778.

Janke Klercq-Pander, pastoraal medewerker
Tel.: 072-5642220

Tiny Rustenburg, pastoraal medewerker 
Tel.: 072-5641801

Afke Verkuil, pastoraal ouderling 
Tel.: 072-5623427

Petra Vroegop, ouderling
Tel.: 072-5624098

Aly Vader, geestelijk verzorger, stelt zich voor:

Op 6 januari 2014 reed ik voor het eerst van Sint Pancras naar Wieringen naar mijn nieuwe baan als geestelijk verzorger bij Woonzorggroep Samen. Ik had 37 jaar als docent op het Regiuscollege in Schagen met pubers van 12-16 jaar oud gewerkt en de leeftijd van de mensen in een verzorgingshuis ligt natuurlijk heel wat hoger. De ouderenzorg was nieuw voor mij, de organisatie was nieuw, de weg er naar toe was nieuw, de collega's en bewoners, mijn kantoor, zelfs mijn mobiel was nieuw. Maar bovenal was ik nieuwsgierig naar wat al dat nieuws me zou brengen, en wat ik voor de organisatie en de collega's en bewoners kan betekenen en wat ik van al die nieuwe ervaringen kan leren. Als u dit leest, ben ik al ruim 2 jaar aan het werk bij Woonzorggroep Samen. En ik heb nog geen moment spijt van mijn keuze om bij Samen te komen werken. 
In mijn werk als geestelijk verzorger heb ik 4 kerntaken: 
1. Het bieden van deskundigheidsbevordering en begeleiding aan medewerkers met betrekking tot zingeving en ethiek (indirecte zorg). Het herkennen van levensvragen en het zoveel mogelijk ondersteunen van de zelfzorggewoontes van bewoners. 
2. Een aanvulling vormen op de zorg in het bijstaan van cliënten bij levens-, zingevings- en geloofsvragen (directe zorg). Thema’s zijn: omgaan met de toenemende afhankelijkheid, zin van het leven, afscheid, maar ook het tellen van de zegeningen. 
3. Het bijdragen aan beleidsontwikkeling van de geestelijke verzorging binnen de organisatie (indirecte zorg), beleidsplan opstellen en uitvoeren. 
4. Het onderhouden van een netwerk met lokale kerken en levensbeschouwelijke organisaties (indirecte zorg). 
Deze kerntaken geef ik vorm in 5 verschillende verzorgingshuizen van woonzorg-groep Samen. Een hele klus dus. Gaande de tijd merkte ik dat ik vaak als humanistisch raadsvrouw wordt gezien, omdat ik voor alle bewoners beschikbaar ben, of ze nu gelovig zijn of zeggen het niet te zijn. Toch doe ik dit werk vanuit mijn christelijke geloof. Om dat duidelijker in de organisatie neer te zetten en ook om steun te krijgen vanuit deze wortels, groeide bij mij het verlangen om gezonden te worden vanuit de PKN. Nadat ik mijn vraag bespreekbaar had gemaakt, heeft de kerkenraad op 8 december 2015 de taak als zendende gemeente op zich genomen. Ds. John Bijman zal mijn mentor zijn en ik zal een aantal keren voorgaan in Kerkelijk Centrum de Regenboog en van mijn expertise over dementiezorg kan de gemeente gebruik maken. Ik hoop op een vruchtbare samenwerking en voel me in mijn werk in de langdurige ouderenzorg door deze zending gesteund.

Aly Vader, geestelijk verzorger