Overdenking

Geloof, hoop en liefde

Op zaterdag 13 april klonk ’s avonds in De Grote Kerk van Alkmaar de Mattheus Passie in de hertaling van Jan Rot, uitgevoerd door de Alkmaarse Oratorium Vereniging o.l.v. Johan Akerboom. Met behoud van de prachtige melodielijn van J.S. Bach klonk deze Passie weer eens in een (zij het voormalig) godshuis. De bekende aria ‘Erbarme Dich’ luidt in de hertaling: ‘Maria huilt, Maria huilt… Mijn God, laat al mijn tranen branden. Maria huilt… Mijn God, bestaat u wel? O zijn mijn tranen zinloos?’

Twee dagen later werden tranen wereldnieuws, toen ze vloeiden over de wan­gen van onze Rooms-katholieke zusters en broeders. Met vele andere gelovige en ongelovige Fransen en menig Parijzenaar die zagen hun in brand staande kathedraal, de Notre Dame. Nu zwaar beschadigd met aan de voorzijde de nog twee fier overeind staande torens en daartussen als door een wonder het behouden gebrandschilderde raam. De bijna honderd meter 19e-eeuwse spits die boven de kruiskerk stond, ging verloren. Gelukkig niet de koperen beelden, die de voet van de toren sierden. Een week voor de brand waren zij verwijderd om gerestaureerd te worden. De beelden, groen uitgeslagen door de oxidatie, stonden aan de basis van de spits in groepjes van drie, die leken af te dalen. Twaalf Apostelen werden behoed voor de vuurzee. Heeft het een symbolische betekenis? Het goede bericht staat centraal in de kerk. Zij is bestemd voor de wereld daarbuiten, die smacht naar geloof, hoop en liefde. Jezus roept zijn leer­lingen op de vrede aan de wereld te brengen. De oudste Brieven van apostel Paulus dateren van 50 na Christus en zijn de eerste tastbare getuigen van het apostelschap. Het bericht van vrede aan de wereld gaat door ook anno 2019. Al is het moeilijk te overtuigen, levend in een tijd vol onrust en dreigende tegen­stellingen, in vele talen getuigen gelovigen van het evangelie als baken van licht en hoop. Om de vrede te bewaren met woorden en daden, maar ook middels muziek en zang. In de Notre Dame raakte menigeen bij het beluisteren van een orgelconcert ontroerd. Op het majestueuze orgel met zevenduizend orgelpijpen werd begin dit jaar nog een opname gemaakt voor een cd met de haast profeti­sche titel ‘Bach to the Future’. Hierop ook een opname van J.S. Bach’s ‘Erbarme Dich’ BWV 721. Het orgel heeft gelukkig alleen waterschade opgelopen. Insiders schatten dat het minstens tien jaar zal duren eer op het herstelde orgel in een hernieuwde kathedraal het ‘Erbarme Dich’ weer zal klinken!

John Bijman, predikant