Overdenking

Een liefdevolle boodschap om door te geven

Levend in een andere tijd, zoekt de kerk haar plaats daarin. Haar opdracht blijft het doorgeven van het goede bericht in woord en daad vanuit het volste ver­trouwen op de Gever van alle leven. We komen samen, zij het minder massaal en uitbundig, om de hoopvolle boodschap met elkaar te delen en haar door te geven in en om ons heen. Inmiddels wordt er her en der weer gestart met kerk­gangers bij de diensten. Ook wij willen hiermee beginnen in september. Gods boodschap van liefde en vrede mag weer met elkaar worden beleefd in het nieuwe seizoen. Al zal dit voorlopig nog plaatsvinden in een kleinere kring en met meer afstand tot elkaar. Het afgelopen half jaar waren er gezamenlijke vie­ringen met onze zustergemeenten uit Broek op Langedijk en Winkel (met Krab­bendam). En mochten we elkaar bemoedigen door de Bijbelse boodschap over geloof, hoop en liefde. De blijde tijding, die al generaties lang gehoord wordt in tijden van voor- en tegenspoed. Al zal de huidige kerk in haar vorm veranderen, het evangelie zal nimmer aan kracht inboeten. De Eeuwige laat ons nimmer los, zoals Paulus het verwoordt: ‘Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toe­komst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!’ (Romeinen 8, 39 BGT).

Het dagelijks nieuws dat ons bereikt, is lang niet altijd positief en bemoedigend. Dan verlang je terug naar de tijd toen alles nog ‘gewoon’ was. En je vrij was in het gaan en staan. De weg die wij gaan als pelgrims, kan menigeen soms teveel worden. In een gedicht gaat het over een vermoeide reiziger die eens stap zette in een godshuis en zo werd verwelkomd:

‘Vermoeide reiziger,

Welkom in dit huis,

hier is een stoel voor wie moe is,

hier is hoop voor wie verdwaald is,

hier is liefde voor wie vol wrok is,

hier is geloof voor wie twijfelt,

hier ben je thuis,

hier ben je verwacht, zoals je bent…’

Het hele gedicht las een gemeentelid afgelopen zomer voor op een woens­dagmiddag, toen onze kerk open was. Dit deel van het gedicht geeft een mooi beeld van de kerk anno 2020. Aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen wil ik dit beeld vasthouden. Hopend en biddend dat we haar recht doen. Dat wij in ons gaan en staan, ook buiten de kerk, deze boodschap uitdragen.

Weet je welkom, weet je geliefd. Bij God ben je verwacht, zoals je bent. Een liefdevolle boodschap om door te geven!

In verbondenheid, John Bijman, predikant