Overdenking

Leven in Gods adem

Tien jaar geleden werd in Monnickendam in de week van Pinksteren het nieuwe Liedboek gepresenteerd. Voorop stonden: vernieuwing, verandering en verbreding.

De bundel bevat liederen uit Taizé, waar innerlijk leven en solidariteit centraal staan. In de jaarbrief schrijft broeder Frère Alois:

‘Hoe kunnen  wij de bron vinden van universele verbondenheid als broeders en zusters – niet alleen met elkaar maar met de schepping als geheel?...’

In Taizé zouden wij zeggen: door het verdiepen van ons innerlijk leven én onze solidariteit met anderen. Met andere woorden: ons gebedsleven voeden en onze vriendschappen verruimen. Dietrich Bonhoeffer kan ons helpen om de tekenen van Gods aanwezigheid in ons leven te ontdekken. Hij was zich zeer bewust van het absolute kwaad in zijn tijd, en toch stelde een innerlijke geestkracht hem in staat om, zoals zo vele anderen in de geschiedenis maar ook nu nog, in een situatie van extreem geweld te kiezen voor hoop en voor vertrouwen in God. Zonder ooit de hoop in de mensheid te verliezen. Ook in onze tijd kunnen wij op onze beurt kiezen voor vertrouwen. Wij kunnen ervoor kiezen om, middenin de wereld waarin wij leven, een licht te zien dat van elders komt. Zelfs als wij het moeilijk hebben, zelfs als God ons roepen niet lijkt te antwoorden, gaat dat licht al op als de morgenster in ons hart (2 Petrus 1, 19)…

Wat kan in onze huidige tijd, waarin de jongere generatie (maar heus niet alleen zij) zich terneergedrukt voelt onder een zware last, ons perspectief veranderen en onze creativiteit wakker maken?...

Het is heel begrijpelijk dat wij ons zorgen maken. In bepaalde gevallen kan dit zelfs zinvol zijn. Hierdoor krijgen wij een beter oog voor wat ons bedreigt en leren wij niet naïef te zijn. Aan de andere kant kan dit leiden tot fatalisme, cynisme of angst, waardoor de kans bestaat dat wij in een negatieve spiraal terechtkomen. Om een dergelijke impasse te vermijden, vormt het evangelie een richtingwijzer door te wijzen op Christus die ons voorgaat…

Ook nu nog loopt Christus op met elk mens in zijn of haar leven, zodat iedereen de onvoorwaardelijke liefde van God leert kennen. Door de Heilige Geest, de adem van God, maakt hij het ons mogelijk om ergens voor te staan. En hij verleent aan een ieder van ons een fundamentele menselijke waardigheid. Wij zouden ons niet alleen mogen laten leiden door wat van buitenaf op ons afkomt, maar wij mogen ook dat innerlijke licht verwelkomen – dat vertrouwen dat ‘geloof’  wordt genoemd…”

 

Ds. John Bijman