Overdenking

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

De aanhef is de vertaling van een lied, getiteld: ‘For everyone born, a place at the table’, geschreven door Shirley Erene Murray. De hierop gecomponeerde melodie stemt je vrolijk en blij. Murray (31 maart 1931 – 25 januari 2020) was naast lerares ook een bekende liedjesschrijfster. Ze woonde in Nieuw-Zeeland en haar teksten zijn in vele talen vertaald. Misschien kent u het Kerstliedje ‘Star Child’? Hierin wordt ieder kind, jong of oud, ook als het zich verdrietig voelt of verloren, uitgenodigd vooral uit te zien naar het feest van de komst van onze Heer. Bovenstaande aanhef is de titel van Lied 388, dat ook in ons liedboek staat in de vertaling van René van Loenen. De tekst lezend, overvalt mij hoe dichtbij God de mens nadert. Het is de onvoorwaardelijke liefde van de Eeuwige voor u, jou en mij, zichtbaar en tastbaar geworden in onze Heer. Het eerste vers van dit lied gaat aldus: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder van ons schoon water en brood, een veilige plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht als tafelgenoot.’

Wat typeert haar stijl van schrijven? Bij mijn zoektocht werd ik verwezen naar de Maori. Dit volk betrad ooit als eerste Nieuw-Zeeland. En hun cultuur heeft ongetwijfeld de latere ontwikkeling van dit land beïnvloed. De Maori’s hebben ontzag voor de natuur. Wat ook treffend is, is hun mensbeeld, dat over grenzen ziet, die wij zo makkelijk leggen. En daarin staat dit volk dicht bij het evangelie, waarin door vergeving en verzoening ruimte ontstaat. Het derde vers van Lied 388 zegt: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf, recht­vaardig of slecht, en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht. Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij schep­pen recht en geluk!’

Maar ziet God wel vol vreugde naar ons? Vele volken, vele mensen smachten naar een plek, waar het veilig toeven is. Wanneer kunnen zij aanschuiven aan de tafel? Wij zien op onze Heer. Hij die voor ons een pad gaat, opdat we velen mogen verwelkomen bij ons aan tafel. Voor wie dit aardse leven geen waarde heeft of voor wie elke dag wakker wordt zonder een hoopvol perspectief. ‘For everyone born, a place at the table’ zong onze zangroep eind vorig jaar. Zou het ons gegeven zijn in het nieuwe kerkelijk seizoen deze hoopvolle boodschap uit volle borst te zingen?

John Bijman, predikant