Overdenking

Tussentijd
De veertigdagentijd begint dit jaar eind van de sprokkelmaand. In het Kerkelijk Jaar een periode van voorbereiding op Pasen. De winter, de lente als opmaat naar het Feest van de Opgestane Heer, dit jaar op zondag 12 april.

In Bijbelse verhalen volgen we in fragmenten de bijzondere levensweg van Je­zus. Ons aardse leven wordt begrensd door geboorte en sterven. Een periode die ook wel wordt aangeduid als tussentijd. Als je het zo omschrijft, bedoel je daarmee dat het aardse leven van de mens slechts een fractie is van zijn hele bestaan. Bijbels beschouwd, denk ik dan aan de vraag die een psalmdichter zich stelt. Enerzijds benadrukt hij de ontzagwekkende grootsheid van God, maar an­derzijds ziet hij ook de kleinheid van de mens en dan vraagt hij: wat is de mens, dat Gij hem gedenkt? Onze Schepper, Hij kende ons al voor onze geboorte. Hij zal ons blijven kennen als wij hier onze laatste adem uitblazen. Lees eens Psalm 139 en word je bewust van de tussentijd. Het aardse leven is begrensd. Hopelijk is het u, jou en mij gegeven daarin 70, 80 of misschien wel 90 jaar te kunnen volbrengen. Een levensfase van vreugde, die je dankbaar stemt, maar ook een periode die verdriet en strijd brengt. Een mensenleven, eens werd zij gegeven en eens zal zij weer uit handen moeten worden gegeven. In Gods ogen zijn het scharniermomenten, horend naar de dichter van deze mooie psalm. Dit zegt de psalmist (vert. Bijbel in Gewone Taal) over zichzelf: ‘U hebt me al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd. U hebt me al gezien toen ik diep in de aarde ont­stond. Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al. Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij. En u schreef het in uw boek.’

Jezus deelt met ons in de tussentijd. Wij volgen zijn leven en horen naar zijn woorden. Jezus is over grenzen gegaan. Hij treedt buiten zijn eigen volk en laat ook andere volken delen in het goede bericht van leven, dat hij aan de wereld bekend maakt. De rabbi uit Nazareth is wars van het wettisch denken van de Schriftgeleerden. Hij is wars van afgoderij en blijft zijn leven lang trouw aan de opdracht van de Vader. De tussentijd is voor Jezus vruchtbaar, want Hij brengt de mensen dichter bij hun bestemming, dichter bij de Gever van alle leven. Het evangelie als boodschap van hoop voor de wereld. Maak ook ik mijn tussentijd zo vruchtbaar?

John Bijman, predikant