Overdenking

‘Onze Vader’ als spiegel

Tijdens een kerkdienst in ‘De Molenhoeve’ las een aanwezige bewoner eens een mooie tekst over het ‘Onze Vader’ ter inspiratie voor christenen. Samen met zijn vrouw voelden ze zich welkom in de kring van broeders en zusters van de Heer. Hij vertelde over vroeger, toen hij als jonge man deelnam aan vierin­gen in de Sint Jozephkerk, gelegen aan de Nassaulaan te Alkmaar. Hier was op zondag 30 juni 2019 de laatste Eucharistieviering. Een ingrijpende verbouwing in de jaren 2006-2007 kon de sluiting niet voorkomen, tot groot verdriet van meelevende parochianen, waaronder dus dit echtpaar.

Veranderingen, de tijdelijkheid van kerken en gebouwen, het is ook ons niet voorbij gegaan. Op zondagmorgen laat ik weleens Lied 280 zingen: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (m. Willem Vogel, t. Sytze de Vries). Het lied gaat over een godshuis ‘…waar ’t woord aan ons geschiedt...’ en waar, zo mooi omschre­ven ‘…nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan….’ Het huis dat met ons slijt ‘…aan de tijd,…’. Het klinkt enigszins dramatisch, toch als je de tekst vervolgt van het slotvers eindigt het lied in majeur! Want ‘… blijven zal de kracht die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht.’

De tijd raast voort in onze onrustige wereld. Ook godshuizen slijten aan de tijd. Wat blijft is ‘…’t woord aan ons geschiedt.’ ’t Woord, zoals het ‘Onze Vader’ dat Jezus ons leerde. We spreken het zo makkelijk uit, terwijl de woorden als een spiegel zijn voor onszelf om ons scherp te houden. Want alleen dan kunnen we treden in het voetspoor van Jezus.

Woorden als spiegel, met dank aan mijn rooms-katholieke broeder!

Zeg niet ‘Vader’                                                als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet ‘Onze’                                                 als je slechts aan jezelf denkt.
Zeg niet ‘hemel’                                               als je slechts naar aardse zaken verlangt.
Zeg niet ‘Uw Naam worde geheiligd’                 als je voortdurend je eigen eer zoekt.
Zeg niet ‘Uw rijk kome’                                    als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden.
Zeg niet ‘Uw wil geschiede’                              als je geen tegenslag kunt dragen.
Bid niet brood van vandaag                               als je niet voor de armen wilt opkomen.
Bid niet voor vergeving van schulden                 als je in wrok leeft met familie of buren.
Bid niet voor een leven zonder bekoring            als je voortdurend met het kwaad omgaat.
Bid niet voor een leven zonder kwaad               als je niet op zoek bent naar het goede.
Zeg niet ‘Amen’ en ‘zo zij het’                         als je dit gebed niet ter harte neemt.

 

John Bijman, predikant