Overdenking

Ik geloof in het licht!

Lanen en straten in dorpen en steden zijn in deze tijd met vele lichtjes kleurrijk versierd. Fietsend of wandelend door ons dorp word je omgeven door het licht. Het zijn hoopvolle tekens als een breed gedragen stil protest tegen een wereld anno 2018 vol zorgen en strijd. Al zeggen ze niets, ze beelden iets uit van hoop, warmte en leven, dat zeker aansluit bij de Kerstboodschap. Dit jaar is het thema voor de Kerstnachtdienst: ‘Ik geloof in het licht!’.

Het licht, dat elke dag verschijnt, is bijzonder om te zien. Een nieuwe start, als ‘In den beginne’, waar ik opnieuw getuige van mag zijn. De dag ontvouwt zich en alles wat duister was, licht op. Ja, ik geloof in het licht van de dag. Het helpt mij verder en nodigt mij uit om een lichtje te zijn in de soms donkere wereld, dichtbij en ver weg. In de Kerstnacht verschijnt een ster, een bijzondere ster, een teken aan de hemel, dat een bijzonder Kind geboren is. Het Kind brengt hemel en aarde in beweging. Engelen zingen ‘Ere zij God’. En de herders, ver­wonderd om wat ze zien en wat ze horen, gaan op weg naar Bethlehem om de Redder, de Vredevorst, te aanschouwen. Die een hoopvol bericht heeft aan de wereld verloren in schuld. Een Zoon is ons gegeven en hij zal genoemd worden de Zoon van de Allerhoogste. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.

Met de geboorte van Jezus begint al de nieuwe tijd! Onze Heiland gaat de le­vensweg van hoop en vertrouwen. Het is een lichtend pad door de donkerheid heen, ja zelfs door de dood! Zeg het Jezus na: ‘Ik geloof in het licht!’ De nakende vrede, die over ons zal komen, is reeds begonnen. Johannes ziet het en hoort het als hij op het eiland Patmos droomt over het nieuwe Jeruzalem.

Straks begint een nieuw kalenderjaar, waarin we de hoopvolle Kerstboodschap zichtbaar mogen maken in en om ons heen. Door te kiezen voor een levenshou­ding, die aansluit op de verlichte weg van Jezus. Als een lichtje die de donker­heid dapper tegemoet treedt en haar weerstaat. Een hand die de eenzaamheid en de stilte van de ander verzacht. Een zachte stem die helpt vragen, zorgen en pijn te delen. Een hoopvol geloof in de nieuwe tijd als een aanstekelijke vonk die de ander helpt zijn of haar vuur weer aan te wakkeren.

Van harte wens ik u Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig 2019!

John Bijman, predikant