Overdenking

De weg van de hoop
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer.
Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.
Hoop
is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.

Václav Havel (*5 oktober 1936 †18 december 2011)

 

Kerstfeest ‘Wereldnieuws’

Deze jaarwisseling zullen we niet gauw vergeten. Levend in de anderhalve me­ter maatschappij en nu midden in de lock-down zonder flitsende vuurpijlen of knallend vuurwerk. In kleine kring wensen we elkaar al het goede voor het nieu­we jaar. En dat na Kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus. Zijn komst is wereldnieuws, al zijn er velen die dat betwijfelen. We leven in een wereld vol tegenstellingen en onzekerheid over de toekomst. Mee gaat het Goede Nieuws over Gods komende Rijk van vrede en gerechtigheid: wereldnieuws vol hoop!

Václav Havel noemt hoop ‘een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon ver­ankerd’. Zijn mooie gedicht ‘De weg van de hoop’ werd op 23 december 2011 gelezen bij de rouwdienst in Praag. Soms zijn weinig woorden voldoende! Laat onze hoop richtsnoer zijn voor 2021.

Van harte wens ik u en jou Gezegende Kerstdagen en een Hoopvol Nieuwjaar!

John Bijman, predikant