Overdenking

Veertigdagentijd als nieuw begin

Als het weer zich deze maand net zo gedraagt als in februari, zal het eerste kievietsei gevonden zijn, nog voor u deze editie van Samenspraak leest. En wie weet tonen de narcissen eind maart op uitbundige wijze al hun kleurenpracht. Die dan net als de vogelconcerten in de morgen getuigen zijn van het komend voorjaar, althans op het Noordelijk Halfrond van onze aardbol.

Deze maand begint de veertigdagentijd. Het is een periode van voorbereiding op Pasen, dat we dit jaar op zondag 21 april met elkaar hopen te vieren.

We ontmoetten elkaar wellicht op één van de sobere maaltijden op woensdag in de Voorhof van ons Kerkelijk Centrum. Een trouwe groep van kokers en vrij­willigers bereidt gedurende zes weken verschillende soorten soep. Tijdens de eenvoudige maaltijd horen we naar Bijbelse verhalen. En na afloop mogen we onze geldelijke gaven geven voor een diaconaal project ten behoeve van onze naaste in nood. Deze activiteit is een mooie traditie, passend bij de tijd van het Kerkelijk Jaar, waarin we niet alleen herinnerd worden aan het bijzondere leven van Jezus, maar ook mogen beseffen dat we hier weliswaar in een wereld van relatieve vrede en rust leven, maar dat dit verre van vanzelfsprekend is.

Hier zo te leven is niet mijn verdienste, het is een gave van God, die ik moet de­len met anderen telkens weer.

Een nieuw begin is ook het thema dat Kind op Zondag dit jaar heeft uitgekozen. We horen naar bekende Bijbelse verhalen uit het evangelie van Lucas. Over het leven van Jezus, die ook gelijkenissen vertelde om de hoorders te leren. Levens­lessen voor nu, handvatten voor later. In de woestijn wordt onze Heer de keuze voorgehouden. En Hij kiest hij voor de weg van het leven naar Gods wil. Wat staat voor mij voorop? Het leven is een voortdurend leertraject en je wordt uit­gedaagd waakzaam te blijven op wat dichtbij en ver weg gebeurt. In navolging van Jezus en in wat Hij ons meegeeft. Het goede bericht dat hij brengt, is geluk­kig nog altijd voor velen een bron van inspiratie. Onze Heer nodigt u, jou en mij uit om met Hem aan onze zijde onze eigen weg te gaan. En niet te blijven staan in de angst voor of te blijven gaan met een oordeel over de ander. Niet te leven zonder doel, zonder zin. Laten we de moed niet te verliezen. Ga in de geest van de Heer, ga met het goede bericht. Op de weg van geloof, hoop en liefde.

John Bijman, predikant