Overdenking

Bevrijding

Het Nationaal Comité 4 en5 mei heeft dit jaar als thema gekozen het Jaar van verzet. We horen naar verhalen over het verzet of zien een indrukwekkende speelfilm over dit thema. Ook in ons land hebben mannen en vrouwen zich ver­zet tegen de beknotting van de vrijheid. Met gevaar voor eigen leven. Iemand stelde eens de volgende vraag, nog altijd actueel, ook voor u, jou en mij: Wat zou ik doen wanneer er een beroep op mij wordt gedaan, wanneer ik zie dat de waardigheid van de ander in het geding is? We leven God zij dank alweer 73 jaar in een vrij Nederland. Op 5 mei vieren we onze vrijheid met ’s avonds het Bevrijdingsconcert aan de Amstel, dat ieder jaar weer wordt afgesloten met een hoopvol lied. De woorden raken mij, maar ook de stem van Vera Lynn: We’ll meet again!

Vrijheid is ruimte geven aan een andere mening. Aandacht en respect tonen voor ieder medemens. Dit is nooit vanzelfsprekend, ook niet anno 2018. Er is altijd een spanning tussen het eigen belang en het algemeen belang. Hoe stel je je op als een besluit dat jouw vrijheid inperkt, wordt verdedigd vanuit het algemeen belang? Als de eigen privacy in het geding komt omdat het algemeen belang hoger wordt gesteld, begeven we ons dan niet op een glijdende schaal?

Met een enthousiaste groep van jong tot oud repeteren we elke maandag voor de uitvoering van de musical ‘Met de groeten van Paulus’ in het najaar. Ook daarin is de spanning voelbaar, waar de bekeerling Paulus mee worstelde. De Romeinse staat, de macht van de keizer maakt haar burgers monddood. Zij wor­den tot slaven, tot gebruiksvoorwerpen. Als ding en niet als mens van vlees en bloed. Paulus beklaagt zich erover. Hij wil de slaaf zijn eigen leven teruggeven. In een muzikaal gedicht spreekt iemand over de slaaf: ‘… daar zit het, diep ver­scholen, in de schaduw van het huis. Er wordt nooit met hem gesproken, maar bevolen en geblaft. Van zijn vrijheden bestolen en als ding slechts aangeschaft. …’ In mijn verbeelding zie ik wereldwijd de vele, vele mensen die ook nu nog zo leven. Paulus zit in de gevangenis, maar hij voelt zich vrij. En schrijft aan de christengemeente over de vrijheid in Christus, die hem nooit meer ontnomen zal worden. Paulus, geraakt door de Geest, het vuur dat ook ons bijstaat om het geloof in deze bevrijding vast te houden. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!

John Bijman, predikant