Overdenking

Alles wordt anders

Alles wordt anders. Zo luidt dit jaar het thema voor de viering op Paasmorgen. Met zo’n uitspraak  kun je natuurlijk alle kanten op. De één ziet dit als positief en legt direct een verband met het Paasfeest. Bij mij komen de gesproken woorden van Jezus in herinnering. Toen Hij eens vanaf de berg  de menigte toesprak om met hen te spreken over wie gelukkig zijn, zoals de barmhartigen, de zachtmoedigen, zij die verlangen naar rechtvaardigheid, de vredestichters. Woorden, die sinds dat moment voor altijd mee met ons gaan. In het leesrooster, dat dit jaar gevolgd wordt lazen we er op een zondagmorgen over, toen uit het evangelie volgens Matteus. In wat andere bewoordingen citeert ook Lucas de woorden van Jezus, waarin de hoorders een beeld van het Koninkrijk Gods voor ogen wordt gehouden. Gods Rijk, zegt Hij, is al onder ons gekomen. Onze Heer neemt op een bepaalde wijze in lichaam, geest en ziel, terwijl Hij nog bij de mensen is, al deel aan Gods Rijk. Dat uit zich in de bijzondere tekenen die Hij doet. Zieken worden genezen, schulden worden vergeven en de voor ons onbedwingbare natuurkrachten worden tot kalmte gemaand.

Alles wordt anders. Een ander mens geeft deze woorden een negatieve lading. Vol heimwee terugblikkend op goede tijden, overheerst bij hem of haar nu een somber toekomstbeeld. Want veel wat ons anno 2023 via de media bereikt is niet hoopgevend. Bijna dagelijks worden we middels cijfers en statistieken geïnformeerd over de toestand van onze aarde. De opwarming lijkt onomkeerbaar en de milieuvervuiling wereldwijd is niet te bestrijden. Zet je daarbij de vele conflicten wereldwijd met de vele vluchtelingen en denk je aan de miljoenen mensen en kinderen die honger lijden, dan zou je kunnen zeggen: het komt nooit meer goed.

In Jezus’ tijd speelde veel van deze wereldproblemen nog geen rol. Alhoewel er toen natuurlijk ook al heersers en machthebbers waren, die alleen aan zichzelf dachten en hun onderdanen onderdrukten. Toen geen hemel op aarde en ook nu nog lang geen vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Ook uw, jouw en mijn weg is geen geplaveid pad. Maar zomaar opeens kan het goede je overkomen. Het is een knipoog van Gods goedheid.

Alles wordt anders. Zondag 9 april vieren wij Pasen. Hij, die eens bij de mensen was, is waarlijk opgestaan en nu, God zij dank, onze levende Heer. Van harte wens ik u een goede en vooral vredige Paastijd toe, voor u en voor wie u lief zijn.

John Bijman, predikant