Overdenking

Een goed gesprek
In het nieuwe kerkelijk seizoen staat het goede gesprek centraal. Op startzondag 16 september gaan we met elkaar in gesprek en voor oktober staat het groot­huisbezoek gepland. Bij een goed gesprek gaat het minder over koetjes en kalf­jes en meer over wat iemand echt bezighoudt met ruimte voor ieders gedachte over het leven, ook over het geloof.
Eenieder beschouwt het leven op eigen wijze, soms in verband met zijn of haar geloof. Een dichter spreekt vol overtuiging over zijn God: ‘…Alleen bij God krijg ik rust, alleen hij kan mij redden. Bij hem ben ik veilig. Hij redt mij altijd, hij be­schermt me. Er zal mij geen kwaad overkomen...’ (Psalm 62, vertaling Bijbel in Gewone Taal). De dichter ziet om zich heen: de boze, vluchtige en jachtige we­reld, waar voor God geen plaats is en bezit of macht regeren. Toen, maar ook nu werkelijkheid, want voluit telt de blik op de mens en het ontbreekt ons aan de gerichtheid op de Bron van Licht en Leven. De psalmist zet mij met beide benen op de grond, want uw, jouw en mijn leven, het is zo betrekkelijk, een zucht in de tijd. ‘…Mensen leven maar heel kort, het maakt niet uit hoe machtig ze zijn. Ze zijn niets waard, hun leven is zo voorbij. Vertrouw niet op geweld, denk niet dat stelen voordeel brengt. En als je rijker en rijker wordt, denk dan niet steeds aan je geld…’ Wat in Gods grootsheid en eeuwige liefde geschiedt, is veel grootser als wat de mens tot stand brengt in zijn korte bestaan. Maar hoe nietig ik ook ben, hoe kort mijn aardse leven ook zal zijn, God ziet niet minder naar mij om. ‘…Laten we op God vertrouwen, en hem onze zorgen vertellen. Hij zal ons hel­pen…’ De psalmist leeft in de vluchtige en jachtige wereld en deelt in de zorgen die het leven brengt aan pijn, verdriet en loslaten. Hij behoudt zijn gerichtheid op de Eeuwige: ‘…Heer, u bent een machtige God. Dat hebt u zelf gezegd, en ik heb het ook van anderen gehoord. Steeds weer laat u uw liefde zien. U geeft aan ieder mens wat hij verdient…’
Wat zou het mooi zijn om in gesprek te kunnen gaan met deze dichter. Het zou vast en zeker een goed gesprek worden! Hier spreekt iemand vol van vertrou­wen over de God, die zich ook in uw, jouw en mijn leven laat zien. Kijk eens vol verwondering terug op je levensloop. Wie stond er aan je zijde?

John Bijman, predikant