Vespercyclus Doopsgezinde Kerk

Ook dit jaar organiseert Kerkplein Langedijk (samenwerkingsverband van kerken uit de burgerlijke gemeente Langedijk) in de veertigdagentijd weer vespers in de Doopsgezinde Kerk te Broek op Langedijk op dinsdagavond, aanvang 19.00 uur. Dit zijn de data deze maand: dinsdag 12, 19 en 26 maart (en dinsdag 2, 9 en 16 april). Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij koffie/thee. Weet je welkom!

Het Groot Reformatiekoor

Het Groot Reformatiekoor 4 bezingt 500 jaar Reformatie Zwitserland

Een groot Nationaal koor: Het Groot Reformatiekoor 4 o.l.v. Martin Zonnenberg, Joost van Belzen: vleugel en Peter Wildeman: orgel. Het koor studeert in heel Nederland. Iedereen mag meezingen. Na 4 repetities in Hardenberg, Amers­foort, Barneveld, Sliedrecht, Krimpen, Middelharnis en Goes gaat het koor een generale repetitie geven in de omgeving van Gorinchem. Na deze generale repetitie geeft het koor 5 concerten. Het koor geest concerten in o.a. Amers­foort, Hasselt, Rotterdam, Dordrecht, Goes. Als je 15 jaar of ouder bent kun je je opgeven voor dit prachtig koor, dat de Reformatie herdenkt. In 2019 is het Reformatiejaar 500 jaar Reformatie in Zwitserland o.l.v. Zwingli. Dit thema krijgt volop de aandacht in de kerken van Nederland. Speciaal hiervoor komt er een gloednieuwe muziekmap, die door Martin Zonnenberg is samengesteld. Het is een afwisselende muziekmap met muziek uit de landen waar de reformatie ooit is begonnen: Duitsland, Zwitserland, Schotland, Nederland en Amerika. Kortom een scala aan muziekstijlen die het Groot Reformatiekoor gaat bezingen. Het koor geeft schitterende concerten in de Grote kerk van Dordrecht, Amersfoort, Goes en Hasselt. Als kers op de taart zingt het koor in de grote zaal van de Doelen te Rotterdam compleet met een symfonieorkest. Verder werkt het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus ook mee aan 2 concerten. Dit koor is ook van Martin Zonnenberg en telt 175 mannenstemmen! Het koor start in september met de 4 repetities. De concerten starten vanaf eind oktober t/m februari 2020, daarna maakt het koor een koorreis naar Zwitserland (optioneel).

Opgeven kan via de website: www.reformatiekoor.nl. Het koor telt een begren­zing. Bij 400 zangers komt er een wachtlijst, dit i.v.m. de zitplaatsen in de ker­ken. Het koor zingt voor verschillende goede doelen. Wilt u er ook bij zijn?

 

Religieuze azulejos in Andalusië

Fotografie door Henk van Dijkhuizen

De religieuze beleving in Spanje is nog altijd zeer groot, zeker in het zuiden van het land. Maar liefst 90% van de bevolking van de deelstaat Andalusië is katho­liek. De jaarlijkse Semana Santa (Heilige Week, de week vóór Pasen) wordt in de hoofdstad Sevilla groots en meeslepend gevierd, waarbij de stad wordt over­spoeld door honderdduizenden bezoekers, die geen processie willen missen. En dat zijn er nogal wat! In één week tijd ongeveer 120 processies, vaak tot diep in de nacht.

Sinds 2013 heb ik meerdere keren de wintermaanden in Sevilla gewoond en heb ik de stad goed leren kennen. Ook de Semana Santa heb ik enkele keren van dichtbij mogen meemaken.

Sevilla telt talloze katholieke kerken. De buitenkant is altijd voorzien van een religieus tegeltableau, een zgn. azulejo met een afbeelding van Maria en vaak ook nog één met een gekruisigde Jezus. Maar ook op de muren van kloosters en gebouwen waar religieuze verenigingen zijn gevestigd, vind je deze azulejos en soms ook op willekeurige plekken, bijvoorbeeld op pleinen.

De tegeltableaus die ik heb gefotografeerd, vormen een serie van meer dan 50 foto’s. Een deel daarvan is nu te zien in De Regenboog. Ik heb niet sec de ta­bleaus gefotografeerd vanwege de religieuze inhoud, maar heb juist ook bewust een deel van de directe omgeving waar de tableaus hangen, mee gefotogra­feerd, waardoor ze meer onderdeel worden van het dagelijks leven dat in Span­je dikwijls hectisch en vooral lawaaierig is, in tegenstelling tot de kerken zelf en hun azulejos die een serene rust uitstralen. De heldere, kleurrijke en meestal goed onderhouden tegeltableaus vormen vaak een contrast met hun omgeving. En ze zijn een sterk staaltje vakmanschap.

Neem uw tijd en ervaar zelf de stilte bij het bekijken van de foto’s.

De foto’s zijn te zien tot eind februari 2019.

Neem voor meer informatie contact op met Henk van Dijkhuizen, 06 42102043.

Externe Facebookpagina

Naast de fysieke verbouwing van Kerkelijk Centrum De Regenboog, timmeren we ook digitaal, op het internet, aan de weg.

In december is er een algemene Facebookpagina van/over onze gemeente op­gestart. Het doel hiervan is om ook niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten die onze gemeente organiseert. Dat gebeurt natuurlijk ook al via de website en publiciteit in kranten en op andere internetsites. De Facebookpagina gaat dit niet overnemen, maar vult de andere communicatiemiddelen aan. Ook kunnen we er bijvoorbeeld (Bijbel)teksten, filmpjes en dergelijke op plaatsen, zodat de bezoekers van de pagina ook wat mee krijgen van onze belevingswe­reld. We willen er graag een positieve, bemoedigende pagina van maken.

Er is ook al een Facebookpagina in gebruik voor de gemeenteleden zelf. Deze nieuwe pagina kunnen we meer gaan gebruiken om interne zaken te delen.

Externe pagina: https://www.facebook.com/PGSintPancras

Interne pagina: https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Neem er eens een kijkje!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het de PR-commissie weten: pr@pgsp.nl.

PCOB Nieuws

Op 18 maart a.s. reizen Evert en Ciska Abspoel samen met ons door Japan. Eeu­wenoude tradities en moderne technieken gaan hier hand in hand. Naast me­tropolen met moderne architectuur, zijn er oude dorpjes met traditionele hui­zen, omringd door prachtige tuinen. Shintoïsme, de oudste filosofie van Japan bestaat er naast het boeddhisme. Het leven in Japan beweegt zich tussen Yin en Yang, twee krachten die streven naar evenwicht. Aan de hand van een multime­diashow maakt u kennis met dit bijzondere land.

Entree inclusief koffie/thee € 2,00.

Als PCOB lid, maar ook als belangstellende, bent u van harte welkom op maan­dag 18 maart om 14.00 uur in Trefpunt, Dorpsstraat 41 Broek op Langedijk.

 

Martin Mans en Mark Brandwijk in Gereformeerde kerk Andijk

Op vrijdag 15 maart 2019 is er om 20.00 uur een dubbelconcert op piano en orgel door niemand minder dan Martin Mans (orgel) en Mark Brandwijk (vleu­gel) in de Gereformeerde kerk aan de Middenweg te Andijk. Precies een jaar geleden speelden zij ook in Andijk, op veler verzoek komen zij weer terug naar Andijk! De kerk is open vanaf 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur. Uiteraard zijn er cd’s te koop. Voor slechts € 10,00 kan dit concert worden bijgewoond, kinderen tot 12 jaar betalen € 5,00. Kaarten zijn online verkrijgbaar via ticketon­line35@gmail.com en voorafgaande aan het concert in de kerk.

Verdere informatie kunt u vinden op www.zingenenzo.com.

Concert St. Laurentiuskerk in Alkmaar op 10 maart

Op zondag 10 maart a.s. zal er in de St. Laurentiuskerk in Alkmaar muziek klin­ken die daar nog niet vaak te horen is geweest. Door het gerenommeerde mannenkoor worden er Oosters-orthodoxe gezangen in alle gradaties vertolkt. De kerk is open om 14.30 uur, aanvang concert 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 15,00 inclusief pauzedrankje. Kaarten zijn online verkrijgbaar via http://www.ticketkantoor.nl/shop/zalk01 en voorafgaande aan het concert aan de kerk. Verdere informatie kunt u vinden op www.zingenenzo.com.

Activiteiten De Zwaan

Bij oecumenisch centrum De Zwaan staat in het seizoen 2018-2019 ‘Moeder aarde’ centraal. Komend voorjaar kunt u de volgende activiteiten rond dit the­ma verwachten:


2 februari
: Ontkiemen, schrijfmeditatiemiddag o.l.v. Marja Ligterink.

We laten ons deze middag inspireren door het gedicht ‘Over de eerbied’ van Ida Gerhardt. Dat begint met de aansporing “Gij moet het eenzaam laten. Het zaad dat ligt te slapen. En dat al kiem gaat maken.” en eindigt met de belofte “En het zal groen ontwaken.”

We schrijven deze middag over wat er in ons ontkiemt en wat we moeten doen en vooral ook laten om ons groeiproces niet in de weg te staan. We werken met korte meditaties en schrijfopdrachten.

* Remonstrantse kerk, Fnidsen 37, Alkmaar, 14.00 – 17.00 uur

* € 15,00

 

Op vrijdagmiddag 15 februari start voor de tweede keer de lees- en oefengroep compassie o.l.v. Annemarie Pronk en Bill van Schie. Op vijf tweewekelijkse bijeenkomsten staan we o.a. stil bij wat we zelf onder compassie verstaan, waarom er op dit moment veel aandacht voor is en of het iets is wat we kun­nen leren of cultiveren en zo ja, hoe? We laten ons inspireren door teksten over dit onderwerp van christelijke en boeddhistische schrijvers en bespreken deze. Ook doen we op de bijeenkomsten en thuis oefeningen in compassie en wis­selen uit wat deze ons brengen. Deze activiteit vindt plaats in ’t Swaenennest, Oudegracht 185, Alkmaar op vrijdag 15 februari, 1, 15 en 29 maart en 12 april van 14.00 tot 16.30 uur. De kosten bedragen € 50,00, inclusief reader met alle teksten.

 

Op vrijdagavond 8 maart vindt een muzikale uitvoering plaats van vijf min­nedichten van mystica en dichteres Hadewijch. Deze vormen de basis voor de compositie Hadewijch van Heleen van Els voor koor, viool, accordeon, contrabas en slagwerk. De liederen worden in het Middelnederlands gezongen. In 2016 maakte deze groep uit Swifterbant in Alkmaar veel indruk met de prachtige muzikale uitvoering van het ‘Evangelie naar Maria’. Deze activiteit wordt aangeboden samen met de PGA, de parochie HH Matthias-Laurentius en de Laatdiensten en vindt plaats in Sint Josephkerk, Nassaulaan 4, Alkmaar van 20.00 tot 21.15 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt € 7,50, exclusief programmaboekje met de teksten.


16 maart
: Moeder aarde, dialoogmiddag door en voor mensen met verschil­lende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden i.s.m. de 3BG+ o.l.v. Marleen Kramer.


6 april
: Wij zijn de aarde, meditatiemiddag buiten o.l.v. Annemarie Pronk.


13 april
: Op weg naar een gemeenschappelijk huis, fietstocht langs plekken die mensen met de natuur én met elkaar verbinden.


Naast de activiteiten rond ‘Moeder aarde’ begeleiden Bill van Schie en Annema­rie Pronk vanaf vrijdagmiddag 15 februari voor de tweede keer de lees-, onder­zoeks- en oefengroep compassie.

Ook organiseert De Zwaan samen met anderen de muzikale uitvoering van vijf minnedichten van de mystica en dichteres Hadewijch o.l.v. Heleen van Els op 8 maart. Dat belooft een mooie avond te worden!


Tot slot biedt het programma van De Zwaan de doorlopende activiteiten zen­meditatie en oefencirkel verbindende communicatie aan voor mensen die een training op dit vlak hebben gevolgd.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op:

www.dezwaan-alkmaar.nl/programma. U kunt ook bellen: 06 55 27 61 04.