Musical met de groeten van Paulus

Nog maar twee maanden en dan is het zover: Op 2, 3 en 4 november voeren we de musical “Met de Groeten van Paulus” op.
Voor de vakantie is er een paar keer gerepe­teerd met koor, toneel en combo samen.
Het combo start op 30 augustus weer met re­peteren. Op 1 september gaat het koor er weer met frisse energie tegenaan op een speciale repetitiedag. En maandag 3 september gaan we weer met zijn allen aan de slag.
Hierboven ziet u een nieuw logo, ontworpen door Feline van Barneveld. We zijn hier erg blij mee.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u deel uitmaken van dit bijzondere pro­ject? Dit kan, we kunnen nog steeds helpende handen gebruiken. Voor met name de uitvoeringsdagen zijn we op zoek naar mensen voor EHBO, catering en het klaarzetten van het een en ander.

In het oktobernummer van Samenspraak informeren we u verder over de kaart­verkoop, de tijdstippen van de opvoeringen en dergelijke.

De opvoeringsdata zijn 2, 3 en 4 november 2018.

Contact e-mailadres: musicalpaulus@pgsp.nl

Facebook: https://www.facebook.com/MusicalPaulusSintPancras/

Hartelijke groet,
De Commissie Musical

Inloop op zondagmiddag

Reeds geruime tijd kerkt een groep mensen uit Oudorp in de Regenboog en de Witte Kerk. Zij voelen ons welkom bij ons en schrijven:

We zouden het prettig vinden als we u ook eens mogen verwelkomen, niet in een kerkdienst, maar in een inloop op zondagmiddag. We komen iedere derde zondagmiddag van de maand bijeen, en voelen onze gemeenschap zo niet verloren gaan. En nu zouden we het prettig vinden ook eens mensen uit Sint Pancras bij ons te ontvangen. Om de maand hebben we een maaltijd, de andere zondag drinken we koffie, thee en een glaasje met iets erbij. Een vaste groep gastvrouwen verzorgt dit.

Vanaf 15.00 uur bent u welkom. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de kerk. We komen samen in de Wijkplaats, Herenweg 14, vlakbij de kerk.

Hartelijk welkom!

‘Open Kerk’ woensdag 5 september 14.00–16.00 uur De Witte Kerk

Midden in de Nazomerfeestweek van ons dorp is er tijdens de openstelling van De Witte Kerk een bijzonder concert. Op woensdag 5 september zal het Saxo­foonkwartet ‘Notos’ in De Witte Kerk een optreden verzorgen, dat gratis toe­gankelijk is.

Saxofonist Jan Gerritsen verleende dit jaar medewerking aan de viering op Goede Vrijdag in De Witte Kerk. ‘Sinds we hier wonen, hoopte ik een keer in de gelegenheid te komen te mogen musiceren in het Witte Kerkje’ aldus saxofonist Jan Gerritsen die sinds 2016 in Sint Pancras is komen wonen.

Woensdag 5 september 2018 is het dan zover: samen met zijn saxofoonkwartet ‘Notos’ zal hij tussen 14.00 en 15.00 uur optreden in, zoals hij het noemt ‘dat prachtige Witte Kerkje’. Voor de gelegenheid heeft Jan zelfs een korte saxofoon­suite geschreven, ‘Springtij’ genaamd, die er in première zal gaan.

‘Springtij’ werkte hij in Sint Pancras uit na een bezoek aan het afgelegen eiland ‘El Hierro’. ‘Sint Pancras bracht me de rust om ‘Springtij’ af te kunnen schrijven.

En dat ik ‘Springtij’ nu met mijn saxofoonleerlingen Karla, Rob en Bert in dat kerkje mag laten klinken, maakt het cirkeltje rond’, aldus Jan Gerritsen. Naast ‘Springtij’ staat ander, speciaal voor saxofoonkwartet geschreven repertoire op het programma, waaronder het beroemde ‘Quator’ van Singelée.

Leuk als u komt: van harte welkom!

Het Notos-saxofoonkwartet bestaat uit:

Karla Schelhaas-Schuring altsax, Bert Jonker, tenorsax,

Rob Willems, baritonsax en Jan Gerritsen, sopraan- en altsax.

 

Concert Skotwal

Op 15 september concert door Skotwal, in het kader van De Pluim.

Het is ons gelukt. Na vele concerten in de omgeving zijn we erin geslaagd om Skotwal “an deuze kant van ’t durp” te laten optreden. Wie kent ze niet, de joos die prachtige West- Friese teksten gebruiken op bekende countrymuziek van Bob Dylan, Johnny Cash en vele anderen.

Wij zijn erin geslaagd om ze vast te leggen en met een entree van maar € 10,00 heeft u een leuke avond met deze band.

De volledige opbrengst van de kaartverkoop is voor “De Pluim”, mede omdat we erin geslaagd zijn om sponsors te vinden die de kosten voor dit optreden willen dragen.

Zet deze avond alvast in uw agenda, meer nieuws volgt uiteraard en we zullen er een gezellige avond van maken, die u niet mag missen!

Met vriendelijke groet, Jan Leegwater

Wandelweekend 2018

Het wandelweekend voor 2018 wordt gehouden op 12, 13 en 14 oktober. Er wordt gelogeerd in de stad Lochem in de Achterhoek, in de Nederlandse provin­cie Gelderland, in een fraai gerenoveerde boerderij uit 1880, die gelegen is aan de voet van de Lochemse Berg.

Er kunnen maximaal 23 personen logeren in de boerderij. Dus geef je snel op want VOL = VOL.

De kosten voor het weekend zijn € 75,- p.p. Of dit uiteindelijk voldoende zal zijn, is afhankelijk van het aantal deelnemers, bij te veel wordt het verrekend.

Je kunt je opgeven voor dit prachtige weekend via wandelweekend@quicknet. nl of bij onderstaande personen. Graag dan ook het genoemde bedrag maal het aantal personen overmaken naar bankrekeningnummer NL58FVLB0635811081, t.n.v. Protestantse Gemeente Sint Pancras o.v.v. wandelweekend 2018. Bij ont­vangst van de betaling is je deelname definitief.

Hopende op een geweldige opkomst.

Hartelijk groet,

Kees Krol, Karel de Boorder en Peter Houtman

 

Externe Facebookpagina

Naast de fysieke verbouwing van Kerkelijk Centrum De Regenboog, timmeren we ook digitaal, op het internet, aan de weg.

In december is er een algemene Facebookpagina van/over onze gemeente op­gestart. Het doel hiervan is om ook niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten die onze gemeente organiseert. Dat gebeurt natuurlijk ook al via de website en publiciteit in kranten en op andere internetsites. De Facebookpagina gaat dit niet overnemen, maar vult de andere communicatiemiddelen aan. Ook kunnen we er bijvoorbeeld (Bijbel)teksten, filmpjes en dergelijke op plaatsen, zodat de bezoekers van de pagina ook wat mee krijgen van onze belevingswe­reld. We willen er graag een positieve, bemoedigende pagina van maken.

Er is ook al een Facebookpagina in gebruik voor de gemeenteleden zelf. Deze nieuwe pagina kunnen we meer gaan gebruiken om interne zaken te delen.

Externe pagina: https://www.facebook.com/PGSintPancras

Interne pagina: https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Neem er eens een kijkje!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het de PR-commissie weten: pr@pgsp.nl.

PCOB Nieuws

Maandagmiddag 17 september zal er weer een ledenmiddag van de PCOB Lan­gedijk gehouden worden. Deze middag zal de heer Leijsen uit Maasland een presentatie verzorgen over het onderwijs vroeger en nu. De heer Leijsen schrijft op zijn website: In een beamerpresentatie wordt de geschiedenis van het chris­telijk lager onderwijs op een onderhoudende wijze behandeld in woord en beeld met nadruk op de laatste 100 jaar. Er wordt als het ware een reis door de tijd gemaakt, waarbij het ‘feest van herkenning’ bij de toehoorders een centrale rol speelt. Laat u meevoeren naar vroegere tijden, toen bijna alles nog heel an­ders was. Er is een boekentafel aanwezig met oude schoolboekjes en oude leermiddelen; tevens zijn er oude schoolplaten te bezichtigen. De heer Leijsen is een gepensioneerd onderwijzer, die 40 jaar in het christelijk lager en basisonderwijs werkzaam is geweest als onderwijzer en directeur op verschillende scholen. Nodig ook eens uw buren of andere belangstellenden uit. Uiteraard zijn ook KBO leden van harte welkom.

De middag wordt gehouden in Het Trefpunt, Dorpsstraat 41A in Broek op Lan­gedijk. We beginnen om 14.00 uur, er is koffie/thee/koek en er wordt € 2,00 entree gevraagd.

 

Activiteiten De Zwaan

Op 15 september om 15.00 uur is de feestelijke aftrap van het seizoen van oecumenisch centrum De Zwaan en de oecumenische Laatdiensten. Het geza­menlijke jaarthema is ‘Moeder aarde’. De openingslezing wordt gehouden door de franciscaan Guy Dilweg onder de titel ‘Aarde, onze zuster en moeder’. In het voetspoor van Franciscus van Assisi bepleit Dilweg een liefde- en vreugdevolle omgang met de aarde en allen die haar bewonen. Na afloop is er een maaltijd. De lezing vindt plaats in de Lutherse kerk, Oudegracht 187, Alkmaar.

Op 9 november om 14.00 uur is er een zang- en bezinningsmiddag rond het Zonnelied van Franciscus, die geleid wordt door Fer van der Reijken, eveneens franciscaan. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Remonstrantse kerk, Fnidsen 33-37, Alkmaar.

In het voorjaar van 2019 is er nog een aantal bijeenkomsten rond ‘Moeder aar­de’, waaronder een schrijfmeditatiemiddag op 2 februari, een fietstocht langs ‘groene’ projecten in en rond Alkmaar en een meditatiemiddag in de natuur op 6 april.

Naast ‘Moeder aarde’ staat ook zenmeditatie op het programma. Sinds vele jaren komt iedere vierde donderdag van de maand de zenmeditatiegroep o.l.v. Bert Helmich bijeen in de Terp in Oudorp. Op deze avonden wordt een verband gelegd tussen christendom en zen. Voor belangstellenden zonder ervaring met meditatie geeft Bert Helmich vanaf 4 oktober op vijf donderdagavonden de ba­siscursus zenmeditatie in de Remonstrantse kerk, Fnidsen 33-37, Alkmaar.

Tot slot biedt De Zwaan activiteiten aan rond dialoog, verbindende communi­catie en compassie. Op 21 september om 15.15 uur is er een dialoogmiddag over compassie. Op deze middag geven leden van de 3BG+ met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden een korte inleiding over het thema en volgt er een dialoog tussen alle aanwezigen. Deze bijeenkomst vindt plaats in de moskee Bilal, Montalbaen 4, Alkmaar.

Op 6 en 13 oktober wordt in de Wijkplaats in Oudorp de tweedaagse training verbindende communicatie gegeven door Edith Slop.

In het voorjaar van 2019 begeleiden Annemarie Pronk en Bill van Schie weer de lees- en oefengroep compassie.
Voor meer informatie en opgave kunt op terecht op www.dezwaan-alkmaar.nl/ programma of bellen met 06-55276104.


Steunpunt Verlies en Rouw

Oecumenisch Aandachtscentrum De Zwaan in Alkmaar start op dinsdagmiddag 25 september met een Steunpunt Verlies en Rouw en is bedoeld voor mensen die een dierbare zijn verloren. Wanneer je een dierbare hebt verloren, kun je behoefte hebben aan een plek waar je steeds weer je verhaal en verdriet kwijt kunt (een luisterend oor) en je ervaringen kunt delen met lotgenoten. Ook, en misschien ook juist, als het verlies voor de buitenwereld alweer enige tijd gele­den is.

Het Steunpunt zal elke derde dinsdag van de maand open zijn voor iedereen die een dierbare heeft verloren. De middagen starten om 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

Van 14.00 tot 15.00 uur is er vooral tijd voor de ontmoeting met elkaar. We luis­teren naar uw verhaal en u kunt kennismaken met lotgenoten. Ook geven we informatie en is er een boekentafel met boeken over rouw en zingeving. Uiter­aard staat de koffie/thee klaar.

Het tweede uur, van 15.00 tot 16.00 uur, zoeken we verdieping met een thema en een creatieve werkvorm/activiteit of lezing. (Uiteraard bent u niet verplicht om mee te doen). Bij ieder thema kunnen ervaringen ingebracht worden.

Het programma met data en thema’s is te vinden onder ‘Steunpunt verlies en rouw’ op de website van De Zwaan. www.dezwaan-alkmaar.nl. De middagen worden begeleid door Eva Snieder-Nieuwhof en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders.

Graag heten we u welkom op 25 september om 14.00 uur in het ‘Steunpunt Verlies en Rouw’ aan de Oudegracht 185. Neem gerust een familielid of vriend(in) mee.