Musical met de groeten van Paulus

We gaan beginnen!

Op maandagavond 8 januari 2018 starten de repetities van de musical.

Wekelijks is er koffie/thee voorafgaand aan de repetitie, vanaf 19.30 uur.

De repetities starten stipt om 20:00 uur en eindigen om 21:30 uur. Er is geen pauze tussendoor.

De mensen die zich hebben opgegeven, ontvangen nog nader bericht.

Je kunt je nog steeds opgeven voor het koor en ook handige mensen zijn van harte welkom voor decorbouwen, kleding, hand-en-spandiensten.

Opgeven kan via musicalpaulus@pgsp.nl.

Zoals eerder gemeld, zijn er kosten verbonden aan de musical. € 10,- per maand of € 80,- voor de hele repetitieperiode. Deze kosten kunnen overgemaakt wor­den op rekening NL93 RABO 0141 2294 11 t.n.v. Protestantse Gemeente Sint Pancras. Graag onder vermelding van Musical Paulus.

Nogmaals in het kort de informatie over de musical:

Op 2, 3 en 4 november 2018 willen we als gemeente weer een musical opvoe­ren. Dit keer wordt “Met de Groeten van Paulus” ingestudeerd. Deze musical is in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland geschreven door het be­kende duo Gerard van Amstel en Gerard van Midden. Men wil met deze musical niet alleen de mensen laten kennismaken met de Bijbelse figuur Paulus, maar ook de mensen in beweging brengen. Dat deed Paulus ook. Overal waar hij ver­scheen, gebeurde iets. Wat heeft Paulus ons in deze tijd te vertellen?

Als vanouds wordt de musical geregisseerd door Willem van Doorn en Riet Hart. Dirigent is Bert Rootmensen.

Hartelijke groet,

De Commissie Musical

Willem van Doorn, Riet Hart, Gerard van Hal, Bert Rootmensen, Carin Veenstra, Simone en Kees Krol.

 

Inloop op zondagmiddag

Reeds geruime tijd kerkt een groep mensen uit Oudorp in de Regenboog en de Witte Kerk. Zij voelen ons welkom bij ons en schrijven:

We zouden het prettig vinden als we u ook eens mogen verwelkomen, niet in een kerkdienst, maar in een inloop op zondagmiddag. We komen iedere derde zondagmiddag van de maand bijeen, en voelen onze gemeenschap zo niet verloren gaan. En nu zouden we het prettig vinden ook eens mensen uit Sint Pancras bij ons te ontvangen. Om de maand hebben we een maaltijd, de andere zondag drinken we koffie, thee en een glaasje met iets erbij. Een vaste groep gastvrouwen verzorgt dit.

Vanaf 15.00 uur bent u welkom. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de kerk. We komen samen in de Wijkplaats, Herenweg 14, vlakbij de kerk.

Hartelijk welkom!

Concert Skotwal

Op 15 september concert door Skotwal, in het kader van De Pluim.

Het is ons gelukt. Na vele concerten in de omgeving zijn we erin geslaagd om Skotwal “an deuze kant van ’t durp” te laten optreden. Wie kent ze niet, de joos die prachtige West- Friese teksten gebruiken op bekende countrymuziek van Bob Dylan, Johnny Cash en vele anderen.

Wij zijn erin geslaagd om ze vast te leggen en met een entree van maar € 10,00 heeft u een leuke avond met deze band.

De volledige opbrengst van de kaartverkoop is voor “De Pluim”, mede omdat we erin geslaagd zijn om sponsors te vinden die de kosten voor dit optreden willen dragen.

Zet deze avond alvast in uw agenda, meer nieuws volgt uiteraard en we zullen er een gezellige avond van maken, die u niet mag missen!

Met vriendelijke groet, Jan Leegwater

Wandelweekend 2018

Het wandelweekend voor 2018 wordt gehouden op 12, 13 en 14 oktober. Er wordt gelogeerd in de stad Lochem in de Achterhoek, in de Nederlandse provin­cie Gelderland, in een fraai gerenoveerde boerderij uit 1880, die gelegen is aan de voet van de Lochemse Berg.

Er kunnen maximaal 23 personen logeren in de boerderij. Dus geef je snel op want VOL = VOL.

De kosten voor het weekend zijn € 75,- p.p. Of dit uiteindelijk voldoende zal zijn, is afhankelijk van het aantal deelnemers, bij te veel wordt het verrekend.

Je kunt je opgeven voor dit prachtige weekend via wandelweekend@quicknet. nl of bij onderstaande personen. Graag dan ook het genoemde bedrag maal het aantal personen overmaken naar bankrekeningnummer NL58FVLB0635811081, t.n.v. Protestantse Gemeente Sint Pancras o.v.v. wandelweekend 2018. Bij ont­vangst van de betaling is je deelname definitief.

Hopende op een geweldige opkomst.

Hartelijk groet,

Kees Krol, Karel de Boorder en Peter Houtman

 

Externe Facebookpagina

Naast de fysieke verbouwing van Kerkelijk Centrum De Regenboog, timmeren we ook digitaal, op het internet, aan de weg.

In december is er een algemene Facebookpagina van/over onze gemeente op­gestart. Het doel hiervan is om ook niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten die onze gemeente organiseert. Dat gebeurt natuurlijk ook al via de website en publiciteit in kranten en op andere internetsites. De Facebookpagina gaat dit niet overnemen, maar vult de andere communicatiemiddelen aan. Ook kunnen we er bijvoorbeeld (Bijbel)teksten, filmpjes en dergelijke op plaatsen, zodat de bezoekers van de pagina ook wat mee krijgen van onze belevingswe­reld. We willen er graag een positieve, bemoedigende pagina van maken.

Er is ook al een Facebookpagina in gebruik voor de gemeenteleden zelf. Deze nieuwe pagina kunnen we meer gaan gebruiken om interne zaken te delen.

Externe pagina: https://www.facebook.com/PGSintPancras

Interne pagina: https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Neem er eens een kijkje!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het de PR-commissie weten: pr@pgsp.nl.