Musical met de groeten van Paulus

Het is bijna zover! Spelers en zangers en basiscombo hebben de afgelopen we­ken met elkaar gerepeteerd. De voorstelling begint vorm te krijgen.

Over ruim twee maanden voeren we de musical “Met de groeten van Paulus” voor u op.

De voorstelling wordt vier keer gespeeld. Per keer zijn er 150 kaarten beschik­baar. Vanaf 1 januari 2019 kunt u deze bestellen via, de website https://www. pgsp.nl/index.php/musical.html, per e-mail musicalpaulus@pgsp.nl of in de kerk op zondagochtend na de dienst of tijdens de repetitieavonden op maan­dagavond van 20.00-21.30 uur.

De kaarten kosten € 10,00 per stuk, voor kinderen t/m 12 jaar kosten ze €7,50 per stuk. Geef bij uw bestelling de dag en het dagdeel aan en of u kaarten voor volwassenen en/of kinderen wilt reserveren.

Als u via de website of per e-mail reserveert, ontvangt u via die weg informatie over de betaling. Pas als u betaald heeft, ontvangt u uw kaarten.

Vrijdagavond 1 maart om 20.00 uur

Zaterdagmiddag 2 maart om 14.30 uur

Zaterdagavond 2 maart om 20.00 uur

Zondagmiddag 3 maart om 14.30 uur

Zet u het in uw agenda? We hopen u in maart te verwelkomen.

Contact e-mailadres: musicalpaulus@pgsp.nl .

Facebook: https://www.facebook.com/MusicalPaulusSintPancras/

Website: https://www.pgsp.nl/index.php/musical.html

 

Inloop op zondagmiddag

Reeds geruime tijd kerkt een groep mensen uit Oudorp in de Regenboog en de Witte Kerk. Zij voelen ons welkom bij ons en schrijven:

We zouden het prettig vinden als we u ook eens mogen verwelkomen, niet in een kerkdienst, maar in een inloop op zondagmiddag. We komen iedere derde zondagmiddag van de maand bijeen, en voelen onze gemeenschap zo niet verloren gaan. En nu zouden we het prettig vinden ook eens mensen uit Sint Pancras bij ons te ontvangen. Om de maand hebben we een maaltijd, de andere zondag drinken we koffie, thee en een glaasje met iets erbij. Een vaste groep gastvrouwen verzorgt dit.

Vanaf 15.00 uur bent u welkom. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de kerk. We komen samen in de Wijkplaats, Herenweg 14, vlakbij de kerk.

Hartelijk welkom!

Yeeeaahhh, we gaan weer volleyballen !!!

Zorg dat je fit bent op ZATERDAG 12 JANUARI 2019, want dan gaan we er weer tegenaan!

In de Hoornsevaart doen we dan weer mee met het interkerkelijk volleybaltoernooi van Langedijk en omstreken.

Dus geef je snel op! Dat kan bij Johan Schut (joopxsyl@online.nl) of (072-5610212) of via iemand anders van de jeugdraad Nadere info volgt……

 

 

Religieuze azulejos in Andalusië

Fotografie door Henk van Dijkhuizen

De religieuze beleving in Spanje is nog altijd zeer groot, zeker in het zuiden van het land. Maar liefst 90% van de bevolking van de deelstaat Andalusië is katho­liek. De jaarlijkse Semana Santa (Heilige Week, de week vóór Pasen) wordt in de hoofdstad Sevilla groots en meeslepend gevierd, waarbij de stad wordt over­spoeld door honderdduizenden bezoekers, die geen processie willen missen. En dat zijn er nogal wat! In één week tijd ongeveer 120 processies, vaak tot diep in de nacht.

Sinds 2013 heb ik meerdere keren de wintermaanden in Sevilla gewoond en heb ik de stad goed leren kennen. Ook de Semana Santa heb ik enkele keren van dichtbij mogen meemaken.

Sevilla telt talloze katholieke kerken. De buitenkant is altijd voorzien van een religieus tegeltableau, een zgn. azulejo met een afbeelding van Maria en vaak ook nog één met een gekruisigde Jezus. Maar ook op de muren van kloosters en gebouwen waar religieuze verenigingen zijn gevestigd, vind je deze azulejos en soms ook op willekeurige plekken, bijvoorbeeld op pleinen.

De tegeltableaus die ik heb gefotografeerd, vormen een serie van meer dan 50 foto’s. Een deel daarvan is nu te zien in De Regenboog. Ik heb niet sec de ta­bleaus gefotografeerd vanwege de religieuze inhoud, maar heb juist ook bewust een deel van de directe omgeving waar de tableaus hangen, mee gefotogra­feerd, waardoor ze meer onderdeel worden van het dagelijks leven dat in Span­je dikwijls hectisch en vooral lawaaierig is, in tegenstelling tot de kerken zelf en hun azulejos die een serene rust uitstralen. De heldere, kleurrijke en meestal goed onderhouden tegeltableaus vormen vaak een contrast met hun omgeving. En ze zijn een sterk staaltje vakmanschap.

Neem uw tijd en ervaar zelf de stilte bij het bekijken van de foto’s.

De foto’s zijn te zien tot eind februari 2019.

Neem voor meer informatie contact op met Henk van Dijkhuizen, 06 42102043.

Externe Facebookpagina

Naast de fysieke verbouwing van Kerkelijk Centrum De Regenboog, timmeren we ook digitaal, op het internet, aan de weg.

In december is er een algemene Facebookpagina van/over onze gemeente op­gestart. Het doel hiervan is om ook niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten die onze gemeente organiseert. Dat gebeurt natuurlijk ook al via de website en publiciteit in kranten en op andere internetsites. De Facebookpagina gaat dit niet overnemen, maar vult de andere communicatiemiddelen aan. Ook kunnen we er bijvoorbeeld (Bijbel)teksten, filmpjes en dergelijke op plaatsen, zodat de bezoekers van de pagina ook wat mee krijgen van onze belevingswe­reld. We willen er graag een positieve, bemoedigende pagina van maken.

Er is ook al een Facebookpagina in gebruik voor de gemeenteleden zelf. Deze nieuwe pagina kunnen we meer gaan gebruiken om interne zaken te delen.

Externe pagina: https://www.facebook.com/PGSintPancras

Interne pagina: https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Neem er eens een kijkje!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het de PR-commissie weten: pr@pgsp.nl.

PCOB Nieuws

Namen, serieus en amusant

Op de bijeenkomst van PCOB Langedijk, maandag 21 januari, zal de heer Wim Zondag een presentatie met digitale hulpmiddelen geven over namen. Nadat hij eerst een overzicht vanaf 1800 tot heden aan een ieder uitreikt, zal hij met verdere hulpmiddelen veel vertellen over namen, zoals: hoe zijn wij aan onze achternamen gekomen? En dat ook van bijvoorbeeld koningen. Maar ook over voornamen, ook hoe u uw naam kunt veranderen, welke mogelijkheden er zijn bij het aangaan van relaties en nog veel meer. Hoewel het onderwerp wellicht iets anders doet vermoeden, zal het zeker geen saaie lezing zijn. Men zal ver­steld staan van wat er allemaal bij o.a. de burgerlijke stand gebeurt.

Entree inclusief koffie/thee € 2,00.

Als PCOB lid, maar ook als belangstellende, bent van harte welkom op maandag 21 januari 14.00 uur in Trefpunt, Dorpsstraat 41, Broek op Langedijk.

“Speciaal in de Witte Kerk”

In de Middeleeuwen was bier sterk verbonden met religie. Bierbrouwen was in eerste instantie een huishoudelijke bezigheid, die vaak door vrouwen werd uit­gevoerd. Later werd bier op grotere schaal gebrouwen in kloosters en abdijen. Op veel plaatsen was het water sterk verontreinigd, waardoor het gezonder was om bier te drinken dan water. Het alcoholpercentage was toen wel iets lager dan nu.

Wij willen graag een bierproeverij organiseren in de kerk. Er zijn in de Regen­boog natuurlijk al een wijnproeverij en een whiskyproeverij geweest. Mooie avonden waarop genoeg tijd was voor een goed gesprek, soms met iemand die je normaal alleen kort gedag zegt. Na wijn en whisky is het ook leuk om eens speciaalbier te drinken met elkaar! En deze keer kiezen we niet voor de Regenboog, maar voor de Witte Kerk. Vanwege de bijzondere sfeer, zeker op de winteravond. En zodat we deze mooie kerk aan zoveel mogelijk mensen kunnen laten zien.  

Kom ook naar onze bierproeverij! Op vrijdag 18 januari ben je welkom vanaf 20.00 uur. Voor 25 euro kun je 5 speciaalbiertjes proeven. Daarna blijft onze bar natuurlijk nog open, dus neem contant geld mee! We vinden het leuk als je in stijl gekleed gaat. Bijpassend bij de Witte Kerk en de donkere nacht is de dres­scode ‘Black & White’. Om de avond compleet te maken, is er live muziek.

Aanmelden kan door te mailen naar bierproeverij.pgsp@gmail.com. Je krijgt dan een mail met de betaalwijze. Na betaling is je aanmelding definitief.

Deze avond wordt georganiseerd in het kader van de Pluim. De opbrengst wordt gebruikt voor onderhoud en renovatie van de beide kerkgebouwen in Sint Pan­cras.

Tot ziens! Het speciaalbiercomité.

 

Activiteiten De Zwaan

Bij oecumenisch centrum De Zwaan staat in het seizoen 2018-2019 ‘Moeder aarde’ centraal. Komend voorjaar kunt u de volgende activiteiten rond dit the­ma verwachten:


2 februari
: Ontkiemen, schrijfmeditatiemiddag o.l.v. Marja Ligterink.

We laten ons deze middag inspireren door het gedicht ‘Over de eerbied’ van Ida Gerhardt. Dat begint met de aansporing “Gij moet het eenzaam laten. Het zaad dat ligt te slapen. En dat al kiem gaat maken.” en eindigt met de belofte “En het zal groen ontwaken.”

We schrijven deze middag over wat er in ons ontkiemt en wat we moeten doen en vooral ook laten om ons groeiproces niet in de weg te staan. We werken met korte meditaties en schrijfopdrachten.

* Remonstrantse kerk, Fnidsen 37, Alkmaar, 14.00 – 17.00 uur

* € 15,00


16 maart
: Moeder aarde, dialoogmiddag door en voor mensen met verschil­lende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden i.s.m. de 3BG+ o.l.v. Marleen Kramer.


6 april
: Wij zijn de aarde, meditatiemiddag buiten o.l.v. Annemarie Pronk.


13 april
: Op weg naar een gemeenschappelijk huis, fietstocht langs plekken die mensen met de natuur én met elkaar verbinden.


Naast de activiteiten rond ‘Moeder aarde’ begeleiden Bill van Schie en Annema­rie Pronk vanaf vrijdagmiddag 15 februari voor de tweede keer de lees-, onder­zoeks- en oefengroep compassie.

Ook organiseert De Zwaan samen met anderen de muzikale uitvoering van vijf minnedichten van de mystica en dichteres Hadewijch o.l.v. Heleen van Els op 8 maart. Dat belooft een mooie avond te worden!


Tot slot biedt het programma van De Zwaan de doorlopende activiteiten zen­meditatie en oefencirkel verbindende communicatie aan voor mensen die een training op dit vlak hebben gevolgd.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op:

www.dezwaan-alkmaar.nl/programma. U kunt ook bellen: 06 55 27 61 04.