Van de voorzitter van de kerkenraad

Corona. Wat voor mij tot 2 maanden geleden alleen een biertje was, lekker op een zonnig terrasje met een schijfje limoen, is nu toch uitgegroeid tot iets wat ons leven beheerst. Vanaf de eerste berichten vanuit China tot en met vandaag (en de komende maanden) blijft het rondspoken. Kan ik nog wel dit, kan ik nog wel dat. Ben ik nu gewoon verkouden, een “gewoon” griepgevoel, of heb ik het onder de leden. ’s Morgens lege straten op weg naar het werk (nee geen es­sentieel beroep, maar thuis werken kan gewoon niet), half lege kantoren, lege kerkzalen, dagelijks overleg over hoe nu verder, etc. Maar ook deze situatie leidt tot prachtige initiatieven. Vorige week zaterdag hebben de diverse kerken in de Langedijk de ouderen verrast met een prachtige bos tulpen van onze lokale te­ler. Kerkdiensten worden nu druk bezocht op internet, samenwerking wordt ge­zocht, predikanten “zoeken” elkaar op, etc. De komende weken zult u daarvan getuige kunnen zijn. De gehele paascyclus in de Stille Week, die we anders in de Witte Kerk houden, gaan we nu “noodgedwongen” uitzenden vanuit KC De Re­genboog, maar dat doen we niet alleen. Ook onze buren uit Broek op Langedijk en Winkel en omgeving doen mee. Wat een mooi resultaat, met als “klapper” de Paasmorgen viering, de viering van Hoop zal geleid worden door de drie pre­dikanten nl. ds. Bijman, da. Van Zelderen en ds. De Boer. Een welkom aan alle kijkers van deze gemeentes, ook in de periode na Pasen, waarin de samenwer­king wordt voortgezet, door naar het Pinksterfeest, het feest waarop God laat zien dat hij ons niet vergeet. De komende maanden zullen er anders uitzien dan verwacht, maar zeker niet slechter. Een groet vanuit Sint Pancras, blijf gezond, denk aan elkaar en wees er zeker van dat God over u waakt. En voor dat waken heeft hij u nodig, waakt u over uw naaste?

Gezegende Paasdagen, Jan Leegwater.

Mantelzorgwaardering Langedijk

Bent u mantelzorger? Dan kunt u in aanmerking komen voor de jaarlijkse Man­telzorgwaardering van de Gemeente Langedijk. Ook over het jaar 2019 is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen. Dit kan vanaf 16 december 2019 tot 30 april 2020.
De gemeente heeft een budget beschikbaar voor maximaal 400 mantelzorgers. Toekenning vindt plaats op basis van volgorde van aanmelding.
Mantelzorgers boven de 18 jaar ontvangen een geldbedrag van € 100,00. Wie jonger is dan 18 jaar ontvangt een bioscoopbon voor twee personen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de waardering zijn de volgende lan­delijke criteria van belang:

                        Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

                        Het gaat om onbetaalde hulp, en mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand opgelegd worden.

                        Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen en gezon­de kleinkinderen, valt buiten de definitie.

                        De zorgvrager (degene die langdurig zorg nodig heeft) woont in de gemeente Langedijk en ontvangt mantelzorg.

                        De mantelzorger zelf mag buiten de gemeente Langedijk wonen.

                        De zorgvrager woont thuis of in een begeleid wonenproject of in een aanleun­woning, dus niet in een verpleeg- of zorginstelling.

                        De mantelzorger heeft 3 aaneengesloten maanden zorg verleend, minimaal 8 uur per week.

                        U kunt geen zorgvrager en mantelzorger tegelijk zijn. Hierin gaat het om zor­gen voor elkaar.

                        De mantelzorger kan één keer per jaar de mantelzorgwaardering aanvragen, los van het aantal zorgvragers waaraan de mantelzorg zorg wordt verleend.

                        De aanvraag is ingediend vóór 30 april 2020.

Het aanvraagformulier is op te vragen via de scriba. (Ella Klercq, Scriba PGSP E-mail: Scriba@pgsp.nl)

Expositie schilderijen in K.C. de Regenboog

De schilderijen zijn gemaakt door Willemijnke Koster. Na het volgen van teken/schilderlessen bij verschillende docenten heeft ze creatieve therapie gestudeerd in Leeuwarden. Al een aantal jaren heeft ze een eigen atelier/werkruimte aan de Kanaaldijk in Koedijk waar ook 2 maal per week schilderlessen worden gegeven.

De schilderijen heeft ze gemaakt na een vraag vanuit de Kapelkerk in Alkmaar, of ze 8 schilderijen wilde maken over het leven van Jezus. De schilderes kreeg het idee om de kleuren van de regenboog te koppelen aan gebeurtenissen uit Jezus’ leven.

De regenboog begint met roze: ook symbool voor het begin van het leven: De aankondiging van Jezus’ geboorte.

Daarna rood: dramatiek en spanning: Jozef en Maria op weg naar Bethlehem in afwachting van de naderende bevalling.

Oranje: vreugde, blijheid: De engelen zingen voor de herders van de blijde boodschap.

Geel: licht (licht der wereld), goud: (vredevorst) warmte en liefde (zo lief had Hij ons): Maria en Jozef met de pasgeboren Jezus.

Groen: daaraan denkend zie je in gedachten de heuvels rond het meer van Tiberias... en al die mensen die naar Jezus komen luisteren en honger krijgen…: 5 broden en 2 vissen.

Blauw: water: Jezus die over het meer in de storm naar zijn discipelen toe komt lopen.

Paars: rouw, lijden, laatste fase van het leven: Golgotha.

Wit: van de windsels, het lege graf en een nieuw begin: Jezus leeft!

 

De PGSP op Facebook

Er is een Facebookpagina voor gebruik door de gemeenteleden, de interne pagina:

https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Er is ook een externe Facebookpagina, waarmee beoogd wordt om niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten binnen de PGSP-gemeente: https://www.facebook.com/PGSintPancras/

 

Wandelweekend 2020

Beste wandelaars, Ook dit najaar gaan wij weer op wandelweekend. Deze keer zal dat zijn vanaf vrijdag(avond) 9 oktober t/m zondagmiddag 11 oktober. De locatie is weer eens wat anders: Noord Limburg, vlakbij Venray. Hier bestaat het landschap uit stuk­jes bos, open land met boerderijen en heide. Aan de andere kant van de Maas ligt dan nog Arcen met daarboven Nationaal Park Maasduinen. Al met al een mooie omgeving op ongeveer 2 à 2,5 uur rijden van Sint Pancras. Wij hopen er weer een mooi en inspirerend weekend van te maken. De locatie heet De Gunse Hoeve (de Hooischuur), Gun 28, 5866 GG Swolgen. Opgeven kan bij onderstaan­de personen. Wandelgroeten, Kees Krol, Karel de Boorder en Peter Houtman

 

Steunpunt Rouw en Verlies in Alkmaar

Op dinsdag 19 maart is het Steunpunt Verlies en Rouw In Alkmaar weer ge­opend. Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee klaar en kunt u praten met lotgenoten, we starten om 14.45 uur. Het thema is dit keer ‘Herstel na Verlies’. Hierbij gaan we met elkaar het rouwproces bekijken, waar je in terecht komt als je een dierbare verliest door overlijden. Wat doet de rouw met je en hoe kun je weer je eigen levenskracht terug krijgen?

Op 21 april is het thema ‘relaties met je omgeving’. Na het overlijden van een dierbare kunnen de relaties met je omgeving (familie, vrienden) veranderen. Bijvoorbeeld wanneer je partner overlijdt, kunnen vriendschappen met andere stellen ineens veel moeizamer zijn. Na het overlijden van ouders hebben broers en zussen misschien minder of juist meer contact.

Welkom op Oudegracht 185 in Alkmaar. Bijdrage: € 5,00.

Informatie: 06-30088610 (Marja) of 06-11445637 (Eva)