Nieuw! Groot projectkoor Halleluja

Vanaf oktober 2021 hopen wij te starten met een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg. Peter Wildeman is organist en Joost van Belzen pianist. Dit is een van alle leeftijden, gemengd koor, dat een veelzijdig christelijk repertoire zingt. De liederen zijn speciaal bewerkt door verschillende dirigenten. Het repertoire is veelzijdig en hartverwarmend. We zingen mooie liederen door de eeuwen heen, zoals Psalm 42, Er is een God die hoort, Ama­zing Grace, Ik zal er zijn, Lichtstad met uw paarlen poorten, en vele andere mooie liederen. Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici, en we zingen in de mooiste kerken van Nederland. Tevens staat een prachtige reis naar het land Israël op de planning voor mei 2022. Heel bijzonder om het land van de Bijbel te bezoeken, maar nog specialer, omdat we daar met elkaar hopen te gaan zingen.

We hopen zo te zingen dat onze harten brandende worden om Hem groot te maken. U kunt meedoen met uw kinderen, ouders, partners, vrienden of vrien­dinnen.

Vanaf heden kunt u/kun je je opgeven via de site www.hallelujakoor.nl, daar vindt u ook alle informatie over de repetitielocaties en data. Ook de geplande concerten kunt u hier terugvinden. De contributie voor een compleet jaar 2021-2022 bedraagt € 79,00. Hiervoor ontvangt u een muziekmap, oefenbestanden, drie repetities in uw regio, en een generale repetitie in Amersfoort. Daarnaast staan er meerdere concerten gepland. Alle verdere informatie vindt u op de site. Zingt u mee?

Van de voorzitter van de kerkenraad

Laptop op schoot, Nederlands elftal op televisie, kachel aan, zomer 2021 is be­gonnen. En wat wordt het. Alle berichten die betrekking hebben op Covid-19 neigen naar een nieuwe start, van alles kan en alles mag, maar toch blijven we voorzichtig. Afgelopen weken hebben we kunnen “ruiken” aan ouderwets weer naar de kerk gaan. Ondanks dat dit weer mocht, bleven toch de aantal­len een beetje achter, we hadden meer verwacht na diverse opmerkingen dat iedereen er toch weer naar verlangde om weer naar de kerk te kunnen komen. Op 6 juni hebben we gevierd dat de PGSP 10 jaar bestaat, als medewerkers voelde dit weer als vanouds, met veel eigen inbreng, zang en muziek. Goede re­den om dit vaker te doen. Komende weken gaan we weer langzaam terug naar “vroeger”, waarbij we er wel vanuit moeten gaan dat niet alles weer wordt zoals het was. Aan de samenwerking met de omliggende gemeentes komt geen einde, we weten wat we samen kunnen en hoe sterk we samen zijn. De vormgeving gaan we nog zoeken, maar alle vertrouwen, en dank aan een ieder die dit het afge­lopen jaar mogelijk heeft gemaakt. Voor veel mensen breekt er nu een periode van rust aan, even de tijd aan jezelf, partner en gezin. Ik wens u een goede zo­mer toe, vol plezier en dankbaarheid. Denk aan elkaar, blijf gezond en graag tot binnenkort in ons kerkgebouw.

Jan Leegwater

Geloven op school

Rosalie komt na school het huis binnen en nog voor de deur is dichtgevallen, roept ze vanuit de gang: “Mam we hebben nu echt een héél leuk project op school! We hebben het over alle verschillende geloven die er zijn, zoals hindoe­ïsme, boeddhisme, jodendom, de islam en het christendom en niet geloven.” Verbaasd vertelt ze dat er maar twee andere kinderen geloven in God en haar juf. In de klas is er uitgebreid over gesproken. Een klasgenoot vertelde dat hij wel gelooft in God, maar ook weer niet. Wat wel en wat niet, dat was toch wel moeilijk om uit te leggen. Rosalie verzint samen met een klasgenoot om een enquête voor de meesters en juffen te maken en hen zo te vragen of ze geloven en welk geloof ze belijden. Bijna alle meesters en juffen vullen de enquête voor de meiden in. De meeste zijn christelijk, maar er zijn er ook die niet geloven in God en toch de verhalen aan de kinderen uit de Bijbel vertellen. Onder het eten werd hier bij ons thuis verder over gepraat. Het aardige is dan om te horen hoe het geloven in God voor Rosalie en Eline “vanzelfsprekend” is, want dat hebben ze meegekregen met hun opvoeding. Louise, de oudste van 14 jaar, is er meer mee bezig en gelooft “bewust”. Op de middelbare school heeft zij een leerkracht voor godsdienst gehad die zichzelf een “joods-christelijke-boeddhist” noemde. In de drie verschillende geloven haalde hij eruit wat bij hem paste. Dat had Louise aan het denken gezet en een bredere kijk op de geloven gegeven: “Maar het geloven in God en de wijze hoe wij het geloof belijden, dat voelt voor mij goed”.
Hoe mooi om te horen hoe bewust er op school over het geloof wordt gespro­ken. Niet alleen het als een “feit” aan kinderen vertellen, maar meer passend in deze tijd, de kinderen er over laten nadenken, er over te laten praten en zo zelf bewust bezig te zijn met het geloven in God.

NIET ALLEEN

NIET ALLEEN

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil. Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

In maart bundelden kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protes­tantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, de krachten in het platform: www.nietalleen.nl.

Hulp van #nietalleen:

Mensen die behoefte hebben aan hulp bellen naar 0800 1322. Zij worden dan gekoppeld aan een plaatselijk initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel voor hen. Alle informatie is te vinden op nietalleen.nl. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

De PGSP op Facebook

Er is een Facebookpagina voor gebruik door de gemeenteleden, de interne pagina:

https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Er is ook een externe Facebookpagina, waarmee beoogd wordt om niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten binnen de PGSP-gemeente: https://www.facebook.com/PGSintPancras/

 

Wandelweekend 2021

Dit zal plaats vinden in het 2e weekend van oktober en op dezelfde locatie als in 2020 in Noord Limburg. Nadere info volgt!