Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Ring Alkmaar

Weinig jeugd in de kerk? Hoera!

Het jaar 2020 betekent voor de Ring Alkmaar een nieuwe start. De samenstel­ling van de deelnemende gemeenten aan de Ring is veranderd. Het is dus van belang om elkaar een beetje te leren kennen. Vandaar dat er jaarlijks een aantal Ringbijeenkomsten wordt georganiseerd. Het doel is dat mensen uit naburige gemeenten elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar inspireren. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Thema: Weinig jeugd in de kerk? Hoera!

Zit op zondag uw kerk vol met ‘grijze koppies’? Zijn er hier en daar nog wat ge­zinnen te bespeuren? Of loopt de kerk bijna leeg zodra de kindernevendienst begint? Geen enkele gemeente is hetzelfde. Hoe koester je je (kleine) groepen kinderen en jongeren? Wat als die er (al) niet meer zijn? Wat kan je doen, wat moet je laten? Na een algemene inleiding zijn er verschillende workshops rond dit thema. Laat je informeren en inspireren over ervaringen met ‘Godly Play, Kliederkerk en Familievieringen. Bedenk dat je niet alles alleen hoeft te doen. Misschien lukt het mooie idee dat je hebt, wel samen met de buurgemeente. Om het karakter van de ontmoeting te benadrukken, beginnen we met een een­voudige maaltijd. Past je dit niet, sluit dan aan om 19.00 uur.

Programma:

Inloop vanaf 17.45 uur en maaltijd om 18.00 uur 19.00 uur: opening en kennismaking 19.15 uur: introductie ‘Godly Play’, Familievieringen en Kliederkerk 19.30 uur: workshopronde 20.15 uur: terugblik, rondje langs de gemeenten 20.30 uur: afsluiting

Donderdag 13 februari in De Morgensterkerk, Vrijburglaan 2, 1962 VA te Heemskerk, tel. 0251 - 206 184.

Vanwege de maaltijd verzoeken wij u zich uiterlijk 10 februari aan te melden bij Mieke Lansbergen-Jager: miekejjager@hotmail.com, tel. 06 - 422 413 46.

Mantelzorgwaardering Langedijk

Bent u mantelzorger? Dan kunt u in aanmerking komen voor de jaarlijkse Man­telzorgwaardering van de Gemeente Langedijk. Ook over het jaar 2019 is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen. Dit kan vanaf 16 december 2019 tot 30 april 2020.
De gemeente heeft een budget beschikbaar voor maximaal 400 mantelzorgers. Toekenning vindt plaats op basis van volgorde van aanmelding.
Mantelzorgers boven de 18 jaar ontvangen een geldbedrag van € 100,00. Wie jonger is dan 18 jaar ontvangt een bioscoopbon voor twee personen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de waardering zijn de volgende lan­delijke criteria van belang:

                        Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

                        Het gaat om onbetaalde hulp, en mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand opgelegd worden.

                        Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen en gezon­de kleinkinderen, valt buiten de definitie.

                        De zorgvrager (degene die langdurig zorg nodig heeft) woont in de gemeente Langedijk en ontvangt mantelzorg.

                        De mantelzorger zelf mag buiten de gemeente Langedijk wonen.

                        De zorgvrager woont thuis of in een begeleid wonenproject of in een aanleun­woning, dus niet in een verpleeg- of zorginstelling.

                        De mantelzorger heeft 3 aaneengesloten maanden zorg verleend, minimaal 8 uur per week.

                        U kunt geen zorgvrager en mantelzorger tegelijk zijn. Hierin gaat het om zor­gen voor elkaar.

                        De mantelzorger kan één keer per jaar de mantelzorgwaardering aanvragen, los van het aantal zorgvragers waaraan de mantelzorg zorg wordt verleend.

                        De aanvraag is ingediend vóór 30 april 2020.

Het aanvraagformulier is op te vragen via de scriba. (Ella Klercq, Scriba PGSP E-mail: Scriba@pgsp.nl)

Expositie schilderijen in K.C. de Regenboog

De schilderijen zijn gemaakt door Willemijnke Koster. Na het volgen van teken/schilderlessen bij verschillende docenten heeft ze creatieve therapie gestudeerd in Leeuwarden. Al een aantal jaren heeft ze een eigen atelier/werkruimte aan de Kanaaldijk in Koedijk waar ook 2 maal per week schilderlessen worden gegeven.

De schilderijen heeft ze gemaakt na een vraag vanuit de Kapelkerk in Alkmaar, of ze 8 schilderijen wilde maken over het leven van Jezus. De schilderes kreeg het idee om de kleuren van de regenboog te koppelen aan gebeurtenissen uit Jezus’ leven.

De regenboog begint met roze: ook symbool voor het begin van het leven: De aankondiging van Jezus’ geboorte.

Daarna rood: dramatiek en spanning: Jozef en Maria op weg naar Bethlehem in afwachting van de naderende bevalling.

Oranje: vreugde, blijheid: De engelen zingen voor de herders van de blijde boodschap.

Geel: licht (licht der wereld), goud: (vredevorst) warmte en liefde (zo lief had Hij ons): Maria en Jozef met de pasgeboren Jezus.

Groen: daaraan denkend zie je in gedachten de heuvels rond het meer van Tiberias... en al die mensen die naar Jezus komen luisteren en honger krijgen…: 5 broden en 2 vissen.

Blauw: water: Jezus die over het meer in de storm naar zijn discipelen toe komt lopen.

Paars: rouw, lijden, laatste fase van het leven: Golgotha.

Wit: van de windsels, het lege graf en een nieuw begin: Jezus leeft!

 

De PGSP op Facebook

Er is een Facebookpagina voor gebruik door de gemeenteleden, de interne pagina:

https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Er is ook een externe Facebookpagina, waarmee beoogd wordt om niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten binnen de PGSP-gemeente: https://www.facebook.com/PGSintPancras/

 

PCOB Nieuws

Broekerveiling en Langedijk door Arie Kaan op maandag 17 februari 10.30 uur.

De Broekerveiling is een begrip. Interessant om te zien, is hoe de veiling juist hier kon ontstaan en aanvankelijk dominant was. In 1973 werd de Broekerveiling opgeheven. Door de nieuwe bestemming als veilingmuseum is deze eerste vaarveiling tenslotte toch nog de laatste gebleven. Arie Kaan zal in een PowerPoint presentatie die ontwikkeling in samenhang met de ruilverkaveling laten zien bij PCOB Langedijk/Heerhugowaard.

Na de lunch volgt nog een spel en we sluiten uiterlijk 15.00 uur de middag af. Omdat de snertmaaltijd etc. inbegrepen is, is de toegang deze dag € 5,00 p.p. en is het nodig dat u zich van te voren tijdig (tot en met 11 februari) opgeeft via 0226-315305 en b.g.g. 072-5628176.

Tot 17 februari 10.30 uur, Trefpunt, Dorpsstraat 41 in Broek op Langedijk.

Cursus leiden van uitvaarten door gemeenteleden

De gemeente Akersloot-Uitgeest onderzoekt de mogelijkheid voor een cursus leiden van uitvaarten door gemeenteleden. Ze willen graag weten of er vanuit andere gemeentes ook interesse is hiervoor.

De kosten zijn € 645,00 per deelnemer.

Wat de cursus precies inhoudt, kunt u lezen op https://www.protestantsekerk. nl/training/leidenvan-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden

Indien u interesse heeft, kunt u tot 1 maart contact opnemen met uw scriba.

Vriendelijke groeten,

Ella Klercq, Scriba PGSP

E-mail: Scriba@pgsp.nl

Steunpunt Rouw en Verlies in Alkmaar

Op dinsdag 18 februari is Het Steunpunt weer geopend. Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee klaar en kunt u praten met lotgenoten. Het thema is deze keer ‘Lichtpuntjes’, we starten om 14.45 uur.

We gaan dan kijken naar wat ons in het algemeen steun geeft in het leven zon­der onze dierbare ander. Daarna gaan we er ook over schrijven. Het kan van alles zijn: (klein)kinderen, een buurvrouw die een kop soep kwam brengen, een mooie wandeling door de duinen, etc. Creatief schrijven is een vorm van schrij­ven waarbij je niet hoeft na te denken: iedereen kan het. Het thema ‘lichtpunt­jes’ kan maken dat je vandaag weer oog gaat krijgen voor dingen die jou kunnen helpen. Marja Ligterink zal deze middag begeleiden.

Wil je zelf een opschrijfboekje en een pen meenemen?

Op dinsdag 19 maart zal Eva Snieder een lezing geven ‘Herstel van Verlies’. Hier­bij gaan we met elkaar het rouwproces bekijken, waar je in terecht komt als je een dierbare verliest door overlijden. Wat doet de rouw met je en hoe kan je weer je eigen levenskracht terug krijgen?

We zien je graag op 18 februari en/of 19 maart aan de Oude Gracht 185 in Alk­maar.

Voor informatie:

06-30088610 (Marja)

06-11445637 (Eva)

De Engelenbak

Wij hebben namens de Diakonie een Eindejaars/kerstgift gegeven voor de Kerstpakket-Actie die ze jaarlijks houden.

Wat is de Engelenbak?

In onze regio zijn op dit moment nog twee gevangenissen in gebruik, te weten de Penitentiaire Inrichtingen Zuyder Bos en Amerswiel in Heerhugowaard. Aan het Pastorale team binnen deze twee Justitiële Inrichtingen zijn zo’n 60 vrijwilligers verbonden onder de noemer “de Engelenbak”. Op diverse wijzen leveren deze kerkvrijwilligers een geweldige ondersteuning aan het Justitiepastoraat binnen de muren en vormen zij een onmisbare schakel tussen binnen en buiten. Ook het komende jaar gaan wij weer met groot enthousiasme door met al onze activiteiten.

Lees meer in de Nieuwsbrief Herfst/Najaar 2019 van 'De Engelenbak'/Justitiepastoraat Zuyder Bos&Amerswiel.