Van de voorzitter van de kerkenraad

Wat hebben we een mooie zomer gehad, en wat kunnen we nog verwachten. Heerlijk hier in Noord-Holland, niet te warm, niet teveel wind, ik vond het prima te doen. Ook op de zondagen ging het gezien de omstandigheden best goed. Hier en daar hoorde je berichten over kerkdiensten in het veld, ook in kerkzalen, maar dan beperkt, niet zingen, geen echte ontmoetingen en dan toch ook nog bleek daar de besmetting zich verder te verspreiden. We hadden stille hoop in september weer “voluit” te kunnen gaan, maar de berichten twee weken terug gaven weinig hoop, en dan moesten de scholen nog beginnen. Vanmorgen (28- 08-2020) nog in de krant, vier besmettingen in Langedijk, even schrikken. Hoe nu verder?

In de kerkraadsvergadering van de 26e hebben we besloten om voorzichtig een begin te maken. U krijg hierover meer info, maar wel de restrictie dat wanneer we de regels negeren, of er toch binnen de gemeente iets gebeurt, dat we weer terug bij af zijn. Dus denk goed na en neem uw eigen verantwoordelijkheid, ook naar anderen toe.

In september draaien we nog steeds samen met Winkel e.o., de gemeente van Broek op Langedijk heeft even een pas op de plaats gemaakt, omdat men vooral “eigen” dingen heeft, maar voor daarna, als het nog steeds niet normaal gaat, blijven we elkaar ondersteunen.

Vanuit het CvK komt er toch naar voren dat de collectes wat aandacht behoe­ven, gebruikt u al GIVT? De oproep voor extra Kerkbalans heeft u in ieder geval niet gemist, ca. € 3.000,-, een prachtig resultaat.

Ook mooi zijn de cijfers van kerkdienstgemist.nl. Vaak meer dan 100 inloggers op de live-uitzendingen van de diensten, duidelijk dat we een goede keuze heb­ben gemaakt en dat we aansluiten bij de behoefte. We proberen de onvolko­menheden nog weg te werken, maar vaak worden die pas zichtbaar tijdens de uitzending en dan kun je niet meer ingrijpen.

Ik wens u een goede september toe (zonder Pancrasser nazomerfeesten he­laas), let goed op uzelf en op elkaar en vertrouw erop dat ook Hij op ons allen let en ons niet laat vallen.

Jan Leegwater

Een bedankje voor medeleven en bijdrage scholen

De basisscholen zijn zeer blij met de actie vanuit de Diaconie/Kerk te Sint Pan­cras, voor de bijdrage aan alle leerlingen van groep 8 van alle basisscholen in Sint Pancras, als teken van medeleven en ondersteuning voor de afsluiting van het schooljaar en bijzondere tijd van Corona. (Deze actie was begin juli).

Er zijn tevens ook wandel/fiets-boeken uitgedeeld aan één van de scholen. De juffen/meester en ouderraad vinden het hartverwarmend dat de kerk de scho­len wil ondersteunen. Het is een heel bijzonder jaar voor ze geweest en ze vin­den het super en zijn zeer erkentelijk voor de bijdrage.

Actiedag Langedijk4GlobalGoals op zaterdag 26 september

De definitieve datum van de actiedag van Langedijk4GlobalGoals (voorheen Mil­lennium comité Langedijk) in museum BroekerVeiling is: ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 VAN 14.00 tot 17.00 UUR.

Ook is er die ochtend van 10.00 tot 14.00 uur een bijeenkomst in De Binding, daar zijn ook enkele vertegenwoordigers van L4GG aanwezig.

Ons programma voor de 26e is (zo goed als) rond. Bij de gemeente is de melding gedaan voor het evenement, waarbij we rekening houden met alle coronavoor­schriften.

Er is die middag ruimte voor stands van respectievelijk het Jan Arentsz (schoon water), Repair Café (herstel goederen), de energiewerkgroep (promoten duur­zame energie) en het project bestrijding energiearmoede en andere mogelijke groepen.

Hart op Groen is aanwezig met de bekende groentekar, namens SDG Nederland zijn er enkele speelse activiteiten en het gehele museum is vrij toegankelijk; er zijn elektrische bootjes (inclusief schipper), SUPplanken en kano’s beschikbaar.

En mogelijk is er aandacht en een bezoek aan Oosterheem en de eilanden in het Oosterdelgebied; zij telen daar groente en fruit.

Er komt ook nog een prijsvraag met toepasselijke prijzen en we vieren tevens het 12,5-jarig bestaan van MGL/L4GG.

Kortom, het wordt een gedenkwaardige middag! Reserveer dus vast de datum! Nadere informatie volgt zodra het programma compleet is.

Zie voor de meest recente informatie op de website https://langedijk4gg.nl/.

Eind januari 2020 is de stichting Langedijk4GlobalGoals opgericht i.p.v. het comité en er zijn nu 6 doelen i.p.v. 4 doelen samengesteld in overleg met de gemeente Langedijk. Zie de website https://langedijk4gg.nl/over/. Het bestuur komt vijf keer per jaar bijeen met alle projectleiders om de activiteiten te be­spreken, waaronder ook (namens Fairtrade) Kees Vestering. Zie ook het jaarver­slag. Voor direct contact kunt u ook mailen naar: info@langedijk.nl.

De PGSP op Facebook

Er is een Facebookpagina voor gebruik door de gemeenteleden, de interne pagina:

https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Er is ook een externe Facebookpagina, waarmee beoogd wordt om niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten binnen de PGSP-gemeente: https://www.facebook.com/PGSintPancras/

 

Expositie schilderijen in K.C. de Regenboog

De schilderijen zijn gemaakt door Willemijnke Koster. Na het volgen van teken/schilderlessen bij verschillende docenten heeft ze creatieve therapie gestudeerd in Leeuwarden. Al een aantal jaren heeft ze een eigen atelier/werkruimte aan de Kanaaldijk in Koedijk waar ook 2 maal per week schilderlessen worden gegeven.

De schilderijen heeft ze gemaakt na een vraag vanuit de Kapelkerk in Alkmaar, of ze 8 schilderijen wilde maken over het leven van Jezus. De schilderes kreeg het idee om de kleuren van de regenboog te koppelen aan gebeurtenissen uit Jezus’ leven.

De regenboog begint met roze: ook symbool voor het begin van het leven: De aankondiging van Jezus’ geboorte.

Daarna rood: dramatiek en spanning: Jozef en Maria op weg naar Bethlehem in afwachting van de naderende bevalling.

Oranje: vreugde, blijheid: De engelen zingen voor de herders van de blijde boodschap.

Geel: licht (licht der wereld), goud: (vredevorst) warmte en liefde (zo lief had Hij ons): Maria en Jozef met de pasgeboren Jezus.

Groen: daaraan denkend zie je in gedachten de heuvels rond het meer van Tiberias... en al die mensen die naar Jezus komen luisteren en honger krijgen…: 5 broden en 2 vissen.

Blauw: water: Jezus die over het meer in de storm naar zijn discipelen toe komt lopen.

Paars: rouw, lijden, laatste fase van het leven: Golgotha.

Wit: van de windsels, het lege graf en een nieuw begin: Jezus leeft!

 

Orgelconcert Anton Doornhein in Venhuizen

Op 25 september 2020 geeft de vermaarde musicus Anton Doornhein een mooi orgelconcert op het unieke en fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in de Hervormde kerk aan de Kerkweg 113 te Venhuizen. Via een scherm kunt u op zijn handen en voeten meekijken! De kerk is open vanaf 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn uitsluitend vooraf online verkrijgbaar à € 12,50 via www.zingenenzo.com.

Wandelweekend 2020

Helaas is het wandelweekend voor komend najaar uitgesteld tot volgend jaar.
Dit wordt opnieuw het 2e weekend van oktober en op dezelfde locatie in Noord Limburg.