Musical met de groeten van Paulus

Tijd voor het laatste nieuws over de musical die we op 1, 2 en 3 maart 2019 voor u op hopen te voeren. Het vordert gestaag. Spelers en zangers hebben in­middels een aantal keer samen gerepeteerd. Binnenkort zal ook het combo erbij komen.

Ook werkt men hard aan kleding en decor.

In januari gaat de kaartverkoop van start. Hoeveel de kaarten gaan kosten en hoe de kaartverkoop in zijn werk gaat, leest u in de volgende Samenspraak.

De nieuwe data zijn 1, 2 en 3 maart 2019. We hopen u dan allen te verwelko­men!

Tot die tijd blijven wij repeteren en gaan we verder met alle andere voorberei­dingen.

Contact e-mailadres: musicalpaulus@pgsp.nl.

Facebook: https://www.facebook.com/MusicalPaulusSintPancras

 

Inloop op zondagmiddag

Reeds geruime tijd kerkt een groep mensen uit Oudorp in de Regenboog en de Witte Kerk. Zij voelen ons welkom bij ons en schrijven:

We zouden het prettig vinden als we u ook eens mogen verwelkomen, niet in een kerkdienst, maar in een inloop op zondagmiddag. We komen iedere derde zondagmiddag van de maand bijeen, en voelen onze gemeenschap zo niet verloren gaan. En nu zouden we het prettig vinden ook eens mensen uit Sint Pancras bij ons te ontvangen. Om de maand hebben we een maaltijd, de andere zondag drinken we koffie, thee en een glaasje met iets erbij. Een vaste groep gastvrouwen verzorgt dit.

Vanaf 15.00 uur bent u welkom. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de kerk. We komen samen in de Wijkplaats, Herenweg 14, vlakbij de kerk.

Hartelijk welkom!

Religieuze azulejos in Andalusië

Fotografie door Henk van Dijkhuizen

De religieuze beleving in Spanje is nog altijd zeer groot, zeker in het zuiden van het land. Maar liefst 90% van de bevolking van de deelstaat Andalusië is katho­liek. De jaarlijkse Semana Santa (Heilige Week, de week vóór Pasen) wordt in de hoofdstad Sevilla groots en meeslepend gevierd, waarbij de stad wordt over­spoeld door honderdduizenden bezoekers, die geen processie willen missen. En dat zijn er nogal wat! In één week tijd ongeveer 120 processies, vaak tot diep in de nacht.

Sinds 2013 heb ik meerdere keren de wintermaanden in Sevilla gewoond en heb ik de stad goed leren kennen. Ook de Semana Santa heb ik enkele keren van dichtbij mogen meemaken.

Sevilla telt talloze katholieke kerken. De buitenkant is altijd voorzien van een religieus tegeltableau, een zgn. azulejo met een afbeelding van Maria en vaak ook nog één met een gekruisigde Jezus. Maar ook op de muren van kloosters en gebouwen waar religieuze verenigingen zijn gevestigd, vind je deze azulejos en soms ook op willekeurige plekken, bijvoorbeeld op pleinen.

De tegeltableaus die ik heb gefotografeerd, vormen een serie van meer dan 50 foto’s. Een deel daarvan is nu te zien in De Regenboog. Ik heb niet sec de ta­bleaus gefotografeerd vanwege de religieuze inhoud, maar heb juist ook bewust een deel van de directe omgeving waar de tableaus hangen, mee gefotogra­feerd, waardoor ze meer onderdeel worden van het dagelijks leven dat in Span­je dikwijls hectisch en vooral lawaaierig is, in tegenstelling tot de kerken zelf en hun azulejos die een serene rust uitstralen. De heldere, kleurrijke en meestal goed onderhouden tegeltableaus vormen vaak een contrast met hun omgeving. En ze zijn een sterk staaltje vakmanschap.

Neem uw tijd en ervaar zelf de stilte bij het bekijken van de foto’s.

De foto’s zijn te zien tot eind februari 2019.

Neem voor meer informatie contact op met Henk van Dijkhuizen, 06 42102043.

Externe Facebookpagina

Naast de fysieke verbouwing van Kerkelijk Centrum De Regenboog, timmeren we ook digitaal, op het internet, aan de weg.

In december is er een algemene Facebookpagina van/over onze gemeente op­gestart. Het doel hiervan is om ook niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten die onze gemeente organiseert. Dat gebeurt natuurlijk ook al via de website en publiciteit in kranten en op andere internetsites. De Facebookpagina gaat dit niet overnemen, maar vult de andere communicatiemiddelen aan. Ook kunnen we er bijvoorbeeld (Bijbel)teksten, filmpjes en dergelijke op plaatsen, zodat de bezoekers van de pagina ook wat mee krijgen van onze belevingswe­reld. We willen er graag een positieve, bemoedigende pagina van maken.

Er is ook al een Facebookpagina in gebruik voor de gemeenteleden zelf. Deze nieuwe pagina kunnen we meer gaan gebruiken om interne zaken te delen.

Externe pagina: https://www.facebook.com/PGSintPancras

Interne pagina: https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Neem er eens een kijkje!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het de PR-commissie weten: pr@pgsp.nl.

PCOB Nieuws

PCOB Langedijk gaat op 19 november “voor Pampus liggen”

Op 19 november a.s. is het thema “Voor Pampus liggen”. Op de bijeenkomst van PCOB Langedijk zullen de heren Peter Claesen en Sjoert Brevé, beiden gids op het Forteiland Pampus, u inwijden in het ontstaan van deze uitdrukking. Wat heeft die te maken met het Forteiland? En wat heeft Pampus te maken met de “Stelling van Amsterdam”? Op deze vragen en veel meer krijgt u antwoord in een boeiende ‘rondleiding’ met diapresentatie.

Entree inclusief koffie/thee € 2,00.

Als PCOB lid, maar ook als belangstellende, bent u van harte welkom op maan­dag 19 november 14.00 uur in Trefpunt, Dorpsstraat 41 Broek op Langedijk.

 

Connection in Concert

Zondag 25 november 15:00 uur in de Koogerkerk

Het koor staat onder leiding van Rolien Eikelenboom en wordt begeleid door een vierkoppig combo. Deze middag zingen we een mix van ons normale reper­toire en ook nummers uit ons kerstrepertoire.

Kijk voor meer informatie op www.connection-hetkoor.nl en www.koogerkerk.nl

Een koor dat al 33 jaar bestaat is niet echt bijzonder; wat wel bijzonder is, is het feit dat het koor vele stijlen beheerst. Zo zingt het koor up-tempo gospels, maar ook ingetogen ballads en heeft het een aantal klassieke stukken in het reper­toire. Ook heeft het koor een uitgebreid paas- en kerstrepertoire.

De dirigente van het koor, Rolien Eikelenboom, staat ook al vanaf het eerste uur voor het koor, net zoals een aantal leden die al vanaf het begin af aan meezin­gen. Een fijne vaste basis dus!

Het koor kan prachtig à capella zingen, maar het komt pas echt los als het vaste vierkoppige combo het koor begeleidt

Laat u verrassen door dit gezellige gemengde koor bestaande uit 30 zangers (m/v) en fijne begeleiding!

Entree: 10 euro. Kaarten aan de zaal of reserveren via kaartverkoopconnection@gmail.com

Adres: Koogerkerk, Koog 30, 1722 EM Zuid-Scharwoude

Activiteiten De Zwaan

Op 15 september om 15.00 uur is de feestelijke aftrap van het seizoen van oecumenisch centrum De Zwaan en de oecumenische Laatdiensten. Het geza­menlijke jaarthema is ‘Moeder aarde’. De openingslezing wordt gehouden door de franciscaan Guy Dilweg onder de titel ‘Aarde, onze zuster en moeder’. In het voetspoor van Franciscus van Assisi bepleit Dilweg een liefde- en vreugdevolle omgang met de aarde en allen die haar bewonen. Na afloop is er een maaltijd. De lezing vindt plaats in de Lutherse kerk, Oudegracht 187, Alkmaar.

Op 9 november om 14.00 uur is er een zang- en bezinningsmiddag rond het Zonnelied van Franciscus, die geleid wordt door Fer van der Reijken, eveneens franciscaan. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Remonstrantse kerk, Fnidsen 33-37, Alkmaar.

In het voorjaar van 2019 is er nog een aantal bijeenkomsten rond ‘Moeder aar­de’, waaronder een schrijfmeditatiemiddag op 2 februari, een fietstocht langs ‘groene’ projecten in en rond Alkmaar en een meditatiemiddag in de natuur op 6 april.

Naast ‘Moeder aarde’ staat ook zenmeditatie op het programma. Sinds vele jaren komt iedere vierde donderdag van de maand de zenmeditatiegroep o.l.v. Bert Helmich bijeen in de Terp in Oudorp. Op deze avonden wordt een verband gelegd tussen christendom en zen. Voor belangstellenden zonder ervaring met meditatie geeft Bert Helmich vanaf 4 oktober op vijf donderdagavonden de ba­siscursus zenmeditatie in de Remonstrantse kerk, Fnidsen 33-37, Alkmaar.

Tot slot biedt De Zwaan activiteiten aan rond dialoog, verbindende communi­catie en compassie. Op 21 september om 15.15 uur is er een dialoogmiddag over compassie. Op deze middag geven leden van de 3BG+ met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden een korte inleiding over het thema en volgt er een dialoog tussen alle aanwezigen. Deze bijeenkomst vindt plaats in de moskee Bilal, Montalbaen 4, Alkmaar.

Op 6 en 13 oktober wordt in de Wijkplaats in Oudorp de tweedaagse training verbindende communicatie gegeven door Edith Slop.

In het voorjaar van 2019 begeleiden Annemarie Pronk en Bill van Schie weer de lees- en oefengroep compassie.
Voor meer informatie en opgave kunt op terecht op www.dezwaan-alkmaar.nl/ programma of bellen met 06-55276104.


Steunpunt Verlies en Rouw

Oecumenisch Aandachtscentrum De Zwaan in Alkmaar start op dinsdagmiddag 25 september met een Steunpunt Verlies en Rouw en is bedoeld voor mensen die een dierbare zijn verloren. Wanneer je een dierbare hebt verloren, kun je behoefte hebben aan een plek waar je steeds weer je verhaal en verdriet kwijt kunt (een luisterend oor) en je ervaringen kunt delen met lotgenoten. Ook, en misschien ook juist, als het verlies voor de buitenwereld alweer enige tijd gele­den is.

Het Steunpunt zal elke derde dinsdag van de maand open zijn voor iedereen die een dierbare heeft verloren. De middagen starten om 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

Van 14.00 tot 15.00 uur is er vooral tijd voor de ontmoeting met elkaar. We luis­teren naar uw verhaal en u kunt kennismaken met lotgenoten. Ook geven we informatie en is er een boekentafel met boeken over rouw en zingeving. Uiter­aard staat de koffie/thee klaar.

Het tweede uur, van 15.00 tot 16.00 uur, zoeken we verdieping met een thema en een creatieve werkvorm/activiteit of lezing. (Uiteraard bent u niet verplicht om mee te doen). Bij ieder thema kunnen ervaringen ingebracht worden.

Het programma met data en thema’s is te vinden onder ‘Steunpunt verlies en rouw’ op de website van De Zwaan. www.dezwaan-alkmaar.nl. De middagen worden begeleid door Eva Snieder-Nieuwhof en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders.

Graag heten we u welkom op 25 september om 14.00 uur in het ‘Steunpunt Verlies en Rouw’ aan de Oudegracht 185. Neem gerust een familielid of vriend(in) mee.