Kerkdienst 5 juli

De dienst komt vanuit de Lucaskerk te Winkel
Voorganger is: ds. Jan Andries de Boer

De uitzending is te volgen via de website of app van kerkdienstgemist.nl en ook eventueel later in de week nog terug te zien via dezelfde website of app.

 

De collectedoelen voor zondag 5 juli zijn:
1. KiA (Vakantiepret voor kinderen in armoede)
2. Kerk

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst Dinie Berends

Aanvangspsalm  84:1,2,3

Stilte

Bemoediging en groet

Voorbereidings- en kyriegebed

Gebed om het licht van Gods Geest  Lied 246b:5

Schriftlezing  Psalm 131 en Matteüs 11:25-30

door lector Nico van den Hout uit Broek op Langedijk

Lied  315:1,2

Overweging 

Lied  275

Gebed

Onze Vader

Collecte voor...

Slotlied  836:3,4,5

Zegen

 

Ga terug