Musical "Met de Groeten van Paulus"

In dit onderdeel van de website treft u allerlei zaken aan rondom de Musical "Met de Groeten van Paulus".

Op 1, 2 en 3 maart speelt de Protestantse Gemeente te Sint Pancras de musical "Met de Groeten van Paulus".

Over de musical

Deze musical is in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland geschreven door het bekende duo Gerard van Amstel en Gerard van Midden. Men wil met deze musical niet alleen de mensen laten kennismaken met de Bijbelse figuur Paulus, maar ook de mensen in beweging brengen. Dat deed Paulus ook. Overal waar hij verscheen, gebeurde iets. Wat heeft Paulus ons in deze tijd te vertellen?

In de musical krijgen medewerkers op een reclamebureau de opdracht van de Protestantse Kerk om:

  • te laten zien hoe het levensverhaal over Paulus ook alweer ging
  • te laten zien waarom Paulus nog altijd actueel is
  • te laten zien wat de kerk van Paulus kan leren.

Missionair

Paulus is misschien wel de meest persoonlijke auteur van het Nieuwe Testament. Hij schrijft geen tijdloze theologische verhandelingen, maar brieven over de praktijk van alledag. Brieven die vragen om een reactie, ook vandaag nog. Zijn brieven zijn onderdeel van een dialoog, een geloofsgesprek, tussen hem en mensen van vlees en bloed. In alles wat hij doet en zegt is Paulus missionair.

Een man met een missie dus. Hij kan zijn mond niet houden. In zijn brieven en in de verhalen die over hem te vinden zijn in het bijbelboek Handelingen voert hij het hoogste woord. Hij wil het evangelie, het goede nieuws over Jezus van Nazaret, niet voor zichzelf houden, maar verder vertellen. Hij trekt van stad naar stad en laat met grote vrijmoedigheid zijn stem horen. Overal brengt hij mensen in beweging. Overal ontstaan groepjes die verder gaan in het spoor van Jezus, de eerste gemeenten. Hij schrijft hen en zij schrijven hem.

Geloofsgesprek

De musical zet de dialoog die Paulus met de mensen van zijn tijd voert voort. Bijzondere momenten uit het leven van Paulus komen aan bod. Zo maken spelers en toeschouwers kennis met zijn verhaal. Maar de spelers reageren ook op teksten van Paulus. Ze geven hun commentaar, gaan ermee in gesprek en vertalen ze naar deze tijd. Zo wordt duidelijk wat de boodschap is van Paulus, toen en nu. Zo wordt de afstand overbrugd tussen Paulus en de tegenwoordige tijd. Zo wordt zijn stem aangevuld met stemmen van mensen van vandaag, die met elkaar in gesprek gaan over zijn teksten.

Data en tijden

Vrijdagavond 1 maart om 20.00 uur

Zaterdagmiddag 2 maart om 14.30 uur

Zaterdagavond 2 maart om 20.00 uur

Zondagmiddag 3 maart om 14.30 uur (UITVERKOCHT)

Kaartverkoop

De voorstelling wordt vier keer gespeeld. Per keer zijn er 150 kaarten beschikbaar. U kunt u deze bestellen:

  •   via het Bestelformulier;
  •   per e-mail musicalpaulus@pgsp.nl;
  •   in de kerk op zondagochtend na de dienst;
  •   in de kerk tijdens de repetitieavonden op maandagavond van 20.00-21.30 uur.

De kaarten kosten € 10,- per stuk, voor kinderen t/m 12 jaar kosten ze €7,50 per stuk.

Geef bij uw bestelling de dag en het dagdeel aan en of u kaarten voor volwassenen en/of kinderen wilt reserveren. Op het bestelformulier kunt u één dagdeel kiezen. Wilt u kaarten voor meerdere dagdelen bestellen, dan dient u het formulier voor elk gewenst dagdeel opnieuw in te vullen.

Als u via de website of per e-mail reserveert, ontvangt u via die weg informatie over de betaling.

Pas als u betaald heeft, ontvangt u uw kaarten.

 

Zet u het in uw agenda?

We hopen u in maart te verwelkomen.

PaulusbierKrantenartikel NHD 21-02-2019

Contactgegevens

Contact e-mailadres: musicalpaulus@pgsp.nl .

Facebookpagina Musical Paulus

Adres: Kerkelijk Centrum de Regenboog, Bovenweg 91, Sint Pancras