MultiMedia-team

Binnen de Protestantse Gemeente te Sint Pancras is een zg. Multi Media team actief wat tijdens de vieringen ondersteuning biedt met beeld en geluid. Dit gebeurt middels presentaties die getoond worden met daarop de bijbelteksten, liedteksten en afbeeldingen en/of films in de kerkzaal of de overige ruimtes. De presentaties worden zelf opgemaakt aan de hand van de door de voorganger op te geven liturgie welke uiterlijk donderdags 18:00 uur bekend moet zijn bij het team. Hiervoor kan het E-mail adres beamteam@pgsp.nl gebruikt worden.
Tevens verzorgt dit team de uitzendingen van de vieringen via de website van kerkdienstgemist.nl. In het kader van de privacy heeft de kerkenraad in haar vergadering van november 2017 het privacy protocol vastgesteld vanwaar uit de richtlijnen voor het uitzenden zijn de vieringen opgesteld. Voor vragen over of aan het MM-team wordt u verzocht contact op te nemen met de scriba via het E-mail adres: scriba@pgsp.nl.
Ook overige activiteiten die gehouden worden in het kerkelijk centrum De Regenboog kunnen door dit team ondersteund worden, denk hierbij aan bijvoorbeeld begrafenissen of de lezingen voorafgaande aan de algemene dodenherdenking op de avond van 4 mei. De presentaties hiervoor dienen zelf volledig te worden aangeleverd via het eerder genoemde e-mail-adres. Voor ondersteuning hiervan kunt u contact opnemen met de coördinator van het team via E-mail: jan.leegwater@pgsp.nl of in geval van begrafenissen via de uitvaartleider en/of koster.

Medewerker voor bediening beamer tijdens uitvaartdiensten gezocht:

We zoeken een vrijwilliger die op werkdagen tijdens uitvaartdiensten de beamer, het geluid en de video kan en wil bedienen.

Tijdens uitvaarten vraagt de familie in veel gevallen of het mogelijk is om een presentatie op de beamer te laten zien en of er naast begeleiding van de zang ook nog muziek afgespeeld kan worden die de overledene erg aansprak. Ook komt het voor dat men de uitvaartdienst opgenomen wil hebben.

Nu wordt dit nog door mij alleen gedaan, maar op doordeweekse dagen (en in de vakanties) is dit toch lastig in te vullen en daarom is het handig dat er meer mensen zijn die dit kunnen doen. Heb je/heeft u gevoel bij deze installaties en wilt u iets betekenen voor de families, dan zijn we op zoek naar jou/u.

Er wordt een vergoeding van 50,00 euro per keer betaald, dus het hoeft niet gratis.

Het zou toch mooi zijn dat we als PGSP deze service (altijd) kunnen bieden aan de families. Om hoeveel uitvaarten het gaat, is natuurlijk niet te voorspellen, maar je/u moet wel beschikbaar zijn ’s morgens of ’s middags.

De familie moet zelf voor de muziek en de PowerPointpresentatie zorgen, dus die hoeft niet gezocht of gemaakt te worden. Uiteraard word je/wordt u de eer­ste keren begeleid.

Heb je/hebt u vragen/interesse, schroom niet, maar bel me, mail me of spreek me even aan.

Jan Leegwater, Jan.leegwater@pgsp.nl

06-52004462