Kindernevendienst

Wij bereiden ons weer voor op de 40-dagentijd naar Pasen. Waarvan het

thema is: Verander je mee..?

Wat best toepasselijk is want er verandert natuurlijk best veel, ook bij ons. Wij kampen natuurlijk al een aantal jaren met een steeds kleiner wordende groep

kinderen, daarom zijn wij vorig jaar een app-groep opgestart voor de ouders van deze kinderen, zodat wij makkelijker contact met elkaar kunnen onderhouden. De ouders kunnen ons dan informeren als er kinderen meekomen naar de kerk. Een soort ‘Kindervenvendienst’ op bestelling.  Nu komt het voor dat er kleinkinderen met opa en oma meekomen naar de kerk. De groep is nu dan ook uitgebreid met een aantal opa’s en oma’s. Denkt u ik zou van deze mogelijkheid ook wel gebruik willen maken, schroom niet en geef uw telefoonnummer door aan iemand van de Kindernevendienst-groep, dan nemen wij u ook op in de app-groep.  Wij van de Kindernevendienst kunnen dan wat leuks voorbereiden.

Wat wij verder als Kindernevendienst -groep van plan zijn is dat wij in de bijzondere periodes voor Pasen (40-dagentijd) en Kerst (Advent), iets voorbereiden wat geschikt is voor de hele gemeente, als een soort inleiding op het dan gebruikte thema. Het blad  ’Kind op zondag’, waar de  Kindernevendienst mee werkt, heeft daarvoor hele mooie verhalen die leuk zijn voor jong en oud. Als er dan in die bijzondere periodes kinderen zijn, dan willen wij graag ons verhaal meer op de kinderen richten.

Als er kinderen meekomen, dan zien wij dit graag van te voren in onze app of bel mij even onderstaande telefoonnummer. Als u nu denkt ik wil ook wel een keer de inleiding doen, laat dat dan weten. U bent u van harte welkom bij de groep.

Vragen? Bel of app mij gerust

Met vriendelijk groet
Johan Schut (06-81682284)