Kerkgebouwen

De Witte kerk:
Kerkplein 1
1834 AD Sint Pancras
Tel. 072 562 43 32

De Witte Kerk in Sint-Pancras is ruim vijf eeuwen oud. Het gebouw wordt voor het eerst vermeld in een verzoekschrift, dat de parochianen in 1487 aan de decaan van het Utrechtse domkapittel richtten. De Beeldenstorm, een kleine eeuw later, ging aan Sint-Pancras voorbij. Kwam het in de omgeving tot vernieling en plundering, de kapel van de heilige Pancratius bleef gespaard.    
In 1740 werd er in de kerk een nieuwe ‘konstige’ preekstoel gemaakt.’ 
De kerk kreeg in 1907 een nieuw middenkruis en een nieuwe spits; de klok werd naar de toren verplaatst. Ook werden herstelwerkzaamheden aan het leien dak verricht en werd de pleisterlaag op de buitenmuren bijgewerkt.
In maart 1943 werd de klok door de Duitse bezettingsmacht uit de toren getakeld en omgesmolten tot wapentuig. Na de bevrijding leverden naspeuringen naar het lot van de klok niets op. Begin 1948 werd een nieuwe klok geplaatst. In de jaren 1949 en 1950 werd het leien dak vernieuwd; dat gebeurde opnieuw in 2008. In 1950 werden de glas-in-loodramen vergroot, twee portalen gemaakt en de buitenmuren ontpleisterd.
In 1990 werden de drie grote glas-in-loodramen gerestaureerd. In de noord- en zuidgevel werd de originele afbeelding van het wapen van Sint-Pancras, dat in 1818 door koning Willem I aan het dorp was toegekend, in de ramen verwerkt. Het wapen-in-glas mag worden gezien als symbool van de verbondenheid van de kerk met de Pancrasser gemeenschap, en andersom.

 

Onderhoudswerkzaamheden aan De Witte Kerk – augustus 2016
Op dit moment kerken we elke zondag in de Witte Kerk. Het zal u misschien opgevallen zijn dat er nodig iets aan het pleisterwerk aan de zuidwestkant gedaan moet worden. Hier is al geruime tijd overleg over met de Stichting Vrienden van de Witte Kerk. Het College van Kerkrentmeesters en de genoemde stichting zijn het nu eens over planning en uitvoering van groot onderhoud. Inmiddels is dit geïnventariseerd door een gespecialiseerd adviesbureau en is er een aannemer uit het dorp aangesteld om de werkzaamheden uit te voeren. De betreffende muur wordt geïmpregneerd tegen vochtopname en daarna opnieuw gepleisterd. Ook wordt er nagedacht over een ander type verwarming en het overige geïnventariseerde onderhoud. U begrijpt dat voor het onderhoud van onze monumentale kerk veel geld nodig is. Naast onze eigen gemeente, de steunfondsen van monumentenzorg en overheid heeft de Stichting Vrienden van de Witte Kerk een zeer belangrijk aandeel in de financiering van het in stand houden van dit monument in ons dorp. Daaruit blijkt dat de inwoners van Sint Pancras het belangrijk vinden dat deze mooie oude kerk voor ons dorp behouden blijft.
De planning is dat de aannemer in week 34 (maandag 22 augustus) zal beginnen met het pleisterwerk te vervangen. Onze gemeente zal dan weer in de Regenboog terecht kunnen.

In de afgelopen tijd hebben er aan de Witte Kerk diverse noodzakelijke onderhouds­werkzaamheden plaatsgevonden, zoals voortgekomen uit de inspectie van Monumentenwacht. De buitendeuren zijn gerepareerd/vervangen, de boktor is bestreden en waar nodig is onderhoud gepleegd aan het dak en de dakgoten.
Daarnaast heeft de gemeente noodzakelijke werkzaamheden aan de toren laten uitvoeren. De meest essentiële werkzaamheden zijn hiermee afgerond. Buiten­om zijn we weer helemaal op orde.
Voor andere werkzaamheden nemen we nog even een adempauze, zoals het stuken van de muren. Omdat dit én veel geld kost én gekoppeld is aan andere grote ingrepen. We zijn hierover in constructief overleg met de Stichting Vrien­den van de Witte Kerk. Deze stichting zal mede bijdragen aan de gemaakte kos­ten. 

De Regenboog:
Bovenweg 91
1834 CC Sint Pancras
Tel. 072 564 19 02

Het kerkgebouw De Regenboog is gebouwd in 1972; het verving een kleiner gebouw op dezelfde plaats.
De architect Van de Regenboog, Arco Cooiman, koos voor een symbolische en tegelijk functionele opzet. Je komt de kerk binnen via de ontmoetingsruimte, het Voorhof genoemd. Ook wilde hij, dat je in de kerk gezeten naar buiten kunt kijken. Een Kerk, die zich architectonisch afsluit voor de buitenwereld - mensen en natuur - is in zijn ogen geen goede kerk.
Een gelovige kijkt met een bepaalde blik naar buiten, hij ziet de mens als mens van God. De ramen van de kerk hebben een symboliek meegekregen, die daarnaar verwijst. De ramen zijn voor een deel voorzien van prachtige glas-in-lood kunstwerken, waarin de scheppingsdagen, zoals verhaald in Genesis 1, worden uitgebeeld.

De kunstenares, die de ramen heeft ontworpen, is Manon Lith te Maassluis. Zij maakte ook het ontwerp voor het applicatiegordijn, waarop het nieuwe Jeruzalem is afgebeeld.
In de zijruimte van de kerk en in de kerkzaal zijn in de ramen kunstwerken aangebracht.
In de avondmaalsruimte beelden ze de christelijke symbolen uit.

Meer foto's van de beide kerkgebouwen kunt u vinden in ons webalbum.