Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
19 mei Dienst in de Regenboog dhr. Theo de Graaf  
26 mei Dienst in de Regenboog ds. C. v.d. Broeke, Kampen  
30 mei Dienst in de Witte Kerk
Hemelvaartsdag
da. G. Bijl, Beverwijk  

Bij de kerkdiensten

Dodenherdenking 4 mei: 19.00 uur is de herdenkingsdienst in Kerkelijk Centrum de Re­genboog. Dit jaar is ds. R. Basten onze voorganger.
Zondag 5 mei is de eredienst in De Witte Kerk. De lezing is onder meer uit het evangelie volgens Lucas, waarin Jezus na de Paasmorgen de leerlingen ontmoet en hen de vrede geeft. Na afloop staat in De Rank de ZWO-tafel weer voor u gereed om Fairtrade artikelen te kopen. Voorganger is ds. John Bijman.

Zondag 12 mei is er ‘s morgens een speciale kerkdienst in Kerkelijk Centrum de Regenboog, waarin we ons laten verrassen.

Zondag 12 mei is er ’s avonds om 19.00 uur een zangavond in De Witte Kerk. Graag nodigen wij u uit voor weer een zangavond. Lekker zingen met elkaar en dat doen we uit verschillende bundels, o.a. uit het Nieuwe Liedboek, Opwekking, Johan de Heer, en wat er nog meer voorbij komt. Zingen geeft saamhorigheid, zingen bemoedigt, zingen kan ontroeren. Dit alles kunt u meemaken op zondagavond 12 mei in de Witte kerk, aanvang 19.00 uur.

Zelf mag u ook liederen opgeven, die u graag wilt zingen. U kunt dat doen bij Mia Koedijk, e-mail miakoedijk@ziggo.nl of tel.nr. 06-20111427.

Zondag 19 mei is er gelukkig weer eens een jeugddienst in Kerkelijk Centrum de Regenboog. Gastvoorganger is dhr. Theo de Graaf m.m.v. een muziekband en zangers. Thema deze morgen is: ‘The Power of Love’. Laat je verrassen en wees welkom!
Power of Love is de titel van de dienst verzorgd door koor Enjoy uit Dirkshorn o.l.v. René Sytsma met Leo Boogaards en Klaas de Geus op gitaar, Renske Lyckleama a Nijeholt op saxofoon en Dorus de Graaf op trompet, en met Theo de Graaf als verteller. Enjoy zingt liederen met het thema liefde en Theo vertelt een power full verhaal uit het boek Daniël.

We staan allemaal af en toe voor de keuze power of love (macht of liefde), waar kies jij voor?

Enjoy zingt hedendaagse (pop) liedjes die bij het Bijbelverhaal passen, of die jou een andere blik op het verhaal geven. Theo neemt ons mee het verhaal in en laat ons zien dat het nog steeds een actueel verhaal is.

Geen standaard kerkdienst, maar een kans om een bekend Bijbelverhaal vanuit een andere invalshoek te horen, een kans om dit mooie verhaal diep tot je te laten doordringen. Natuurlijk is er ruimte om met Enjoy mee te zingen, zodat je nog dieper het verhaal in wordt getrokken.

Kom en beleef dit krachtige verhaal van liefde met ons mee op 5 mei in Dirk­shorn in de Nederlands Hervormde Kerk, op 19 mei in Kerkelijk Centrum De Regenboog, of op 26 mei in Broek op Langedijk in de Trefpuntkerk.

Zondag 26 mei gaat ds. C. van den Broeke uit Kampen voor. We wensen onze voormalige voorganger een gezegende viering. Na afloop is er vast weer veel om bij te praten.

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag, de veertigste dag van Pasen, is de kerk­dienst in De Witte Kerk. Ds. mevrouw G. Bijl uit Beverwijk is onze voorganger. Dat haar woord ons ook deze morgen weer mag bemoedigen.

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.