Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
23 december Dienst in de Regenboog ds. R.J. Blaauw, Heilo0  
24 december Dienst in de Regenboog
Kerstnachtdienst
  22.00 uur ds. H.J. Bijman
25 december Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
30 december Dienst in de Regenboog ds. F. van Roekel-Brouwer, Alkmaar  
31 december Dienst in de Witte Kerk   19.30 uur ds. H.J. Bijman
6 januari Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
13 januari Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
20 januari Dienst in de Allemanskerk te Noord-Scharwoude    
27 januari Dienst in de Regenboog ds. R. Basten  

Bij de kerkdiensten

Donderdag, 20 december 14.00 uur - 16.00 uur.: Kerstzangmiddag in KC de Regenboog. U bent wel­kom vanaf 14.00 uur in de Voorhof. Eerst gaan we enkele bekende Kerstliederen met elkaar zingen. Daarna horen naar een mooi (oorspronkelijk Frans) Kerstver­haal, weer later door Tolstoj verwerkt en vertaald door de bekende dominee Nico ter Linden. Ter afsluiting gaan we weer met elkaar zingen. Timon Nauta zal de zang weer begeleiden op het orgel. En verzoeknummers zullen dan ook vast wel kunnen worden aangevraagd. Weet u welkom!

 

Zondag 23 december hoopt ds. R.J. Blaauw uit Heiloo voor te gaan. Het is de laatste zondag van Advent. Met de engelenbriefjes, die op de eerste zondag van Advent werden uitgedeeld, zijn er vele engelen actief geweest. Hoe was het om een engel te zijn? Hoe was het om een engel te hebben? We hopen weer op een gezegende viering met elkaar.


Maandag 24 december is de Kerstnachtdienst in KC de Regenboog, aanvang 22.00 uur. Het thema is: ‘Ik geloof in het licht!’. Dit jaar verleent het Interkerke­lijk koor Columba o.l.v. mevr. C. Kuitwaard-Kriek medewerking en verzorgt Ge­rard van Hal de muzikale begeleiding. Na afloop ontmoeten we elkaar met een bekertje warme chocolademelk en/of glühwein.


Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag, vieren we in een gezinsdienst het Kerst­feest in KC de Regenboog, aanvang 10.00 uur. De kinderen voeren een korte musical op, getiteld ‘Bureau Knetter’. Het verhaal gaat over een reclamebureau dat een campagne over vrede moet lanceren. We laten ons, zoals ieder jaar, weer door het spel van de kinderen verrassen!

Zondag 30 december is ds. mevrouw F. v. Roekel-Brouwer uit Alkmaar onze gastvoorganger. De eredienst is in KC de Regenboog en we wensen haar een gezegende viering toe.


Maandag 31 december, Oudjaar, vindt de kerkdienst traditiegetrouw plaats in De Witte Kerk, aanvang 19.30 uur. In deze dienst gaat ds. Bijman voor. Een kalenderjaar wordt afgesloten. Moment van stilte en terugblik met herinnerin­gen van blijdschap en verdriet. Mee met ons mag gaan de Eeuwige, ook in het nieuwe kalenderjaar.

 

Zondag 6 januari, eerste zondag van Epifanie, is onze eerste dienst in het nieu­we jaar. Na afloop is er traditiegetrouw de Nieuwjaarsreceptie, waarin we elkaar hopelijk zullen ontmoeten. Deze zondag lezen we uit het derde hoofdstuk van de evangelist Lucas over de doop van Jezus.


Zondag 13 januari In deze dienst gaat ds. Bijman voor in KC de Regenboog, aanvang 10.00 uur. Deze zondag staat het bijzondere verhaal over de bruiloft te Kana centraal. Het verhaal, dat alleen de evangelist van Johannes heeft opgeno­men in zijn canon.


Zondag 20 januari is er een oecumenische viering in de Allemanskerk te Oudkar­spel, aanvang 10.00 uur. Deze valt aan het begin van de Week van Gebed voor de eenheid. Deze dienst wordt geleid door ds. mevr. Jolien van Zelderen, ds. Willem Venema en ds. John Bijman. Thema van de viering is: ‘Recht voor ogen’. Dit jaar is de liturgie voorbereid door christenen uit Indonesië. Na afloop is er koffiedrinken. Weet u welkom!

 

Zondag 27 januari is ds. Rob Basten in KC de Regenboog onze gastvoorganger.