Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
3 november Dienst in de Regenboog
Oogstdienst
ds. H.J. Bijman  
10 november Dienst in de Witte Kerk da. E. v. Melle-Baayens, Oudorp 19.00 uur Jeugddienst in de Regenboog
17 november Dienst in de Regenboog ds. C.v.d. Broeke, Kampen  
24 november Dienst in de Regenboog
Zondag Christus Koning
ds. H.J. Bijman  
1 december Dienst in de Regenboog
1e Advent
ds. H.J. Bijman  

Bij de kerkdiensten

Zondag 3 november vieren we de Oogstdienst in Kerkelijk Centrum de Regenboog. De vruchten van het land staan op tafel. We tonen onze dank voor wat ons het afgelopen jaar weer gegeven is aan goede gaven. Deze morgen zijn er twee Bijbellezingen uit de Psalmen en de Korinthebrief. Met een levenshouding vol dankbaarheid jegens God breng je ook een boodschap aan de wereld. Na afloop drinken we koffie en is de ZWO-tafel voor ons ingericht. Hier kunt u producten kopen voor de Stichting Dorcas. Elders leest u meer over deze actie met steun voor de verre naaste.

Zondag 10 november is de eredienst in De Witte Kerk. ’s Morgens hoopt dan voor te gaan ds. E. Van Melle-Baayens uit Oudorp. We heten haar welkom en mogen ons laten bemoedigen en inspireren door haar woord van overdenking.

’s Avonds is er een jeugddienst in ons Kerkelijk Centrum de Regenboog, aanvang 19.00 uur. We combineren de viering met het nuttigen van een maaltijd. De verbondenheid staat centraal. Geef u snel op, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Zondag 17 november is ds. C. v.d. Broeke uit Kampen onze voorganger. Fijn dat hij weer een dienst wil leiden voor onze gemeente, waar hij eerder aan verbonden was. We wensen hem een gezegende viering, die plaatsvindt in ons Kerkelijk Centrum. Na afloop is er koffiedrinken.


Zondag 24 november, zondag Christus Koning, gedenken we de ons ontvallen naasten, genoemd of ongenoemd, maar niet minder in onze herinnering. Vooraf is er gelegenheid een kaarsje aan te steken. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

 

Zondag 1 december, 1e Advent, komen we weer samen in Kerkelijk Centrum de Regenboog. In deze dienst beginnen we met de kinderen van de kindernevendienst aan het project “Geef licht!”. Het eerste kaarslicht wordt ontstoken en we horen in de Advent naar verhalen over de profeet Micha. Weet u welkom!

 

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.