Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
7 juli Dienst in de Witte Kerk da. J. van Zelderen, Broek op Langedijk  
14 juli Dienst in de Regenboog da. G. Bijl, Beverwijk  
21 juli Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
28 juli Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
4 augustus Dienst in de Witte Kerk ds. H.J. Bijman  
11 augustus Dienst in de Regenboog ds. R.J. Blaauw  
18 augustus Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
25 augustus Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  

Bij de kerkdiensten

Zondag 7 juli (De Witte Kerk) is onze gastvoorganger ds. mevr. J. van Zelderen, als predikant verbonden aan de PKN Trefpuntkerkgemeente te Broek op Lange­dijk. We wensen haar een gezegende viering toe. Na afloop is er koffiedrinken in De Rank. Hier staat de ZWO-tafel gereed met Fair Trade artikelen, waarvan we natuurlijk hopen dat je er wat koopt.

Zondag 14 juli (Kerkelijk Centrum de Regenboog) is onze trouwe gastvoorganger ds. mevr. G. Bijl uit Beverwijk. Haar woord van gebed en overdenking mag ons tot bemoediging zijn.

Zondag 21 juli (Kerkelijk Centrum de Regenboog) hoopt ds. Bijman voor te gaan. We lezen uit het Bijbelboek Deuteronomium en de Brief van Paulus aan de Gemeente te Kolosse. Wanneer doe je het goede en hoe ontvang je de kracht om alles vol te houden en te verdragen? We hopen elkaar deze morgen te ontmoeten.

Zondag 28 juli (Kerkelijk Centrum de Regenboog) staat er een lezing uit het Lu­cas Evangelie centraal. Jezus spreekt met de zusjes Martha en Maria, die ieder hun eigen visie hebben over wat belangrijk is in het leven. Deze zondag mag ik uw voorganger zijn.

Zondag 4 augustus (De Witte Kerk) lezen we opnieuw uit het Evangelie volgens Lucas. Jezus spreekt over de betekenis van ons bestaan. Het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Ook deze morgen is de ZWO-tafel weer in De Rank voor ons ingericht.

Zondag 11 augustus (Kerkelijk Centrum de Regenboog) heten we ds. R.J. Blaauw uit Heiloo welkom. Deze morgen mogen we ons laten bemoedigen met een Bij­bels woord, een lied en gebeden bij een woord van overdenking.


Zondag 18 augustus (Kerkelijk Centrum de Regenboog) hoopt ds. Bijman voor te gaan. De lezingen zijn uit Jeremia en Lucas. We gaan op zoek naar de betekenis van het goede nieuws waar Jezus over spreekt en voor allen is.

Zondag 25 augustus vieren we weer als Gemeente de Maaltijd van de Heer. Tij­dens de dienst zijn de kerkgangers in De Molenhoeve live met ons verbonden. Daar komen ze samen in één van de open ruimtes. We horen naar het verhaal over de wonderbare spijziging, dat door de eindredactie van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes is opgenomen.

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.