Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
26 januari Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
2 februari Dienst in de Witte Kerk ds. R. Basten  
9 februari Dienst in de Regenboog
Viering Maaltijd van de Heer
ds. H.J. Bijman  
16 februari Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
23 februari Dienst in de Regenboog
Diaconale dienst
ds. H.J. Bijman  

Bij de kerkdiensten

Zondag 2 februari is er een kerkdienst in De Witte Kerk, dit jaar voor de eerste keer. Gastvoorganger is ds. R. Basten uit Sint Pancras en we ontmoeten elkaar na de dienst bij koffie/thee. Weet u welkom!


Zondag 9 februari vieren we de Maaltijd van de Heer in Kerkelijk Centrum de Regenboog. Waartoe kan vervreemding leiden en hoe kun je wantrouwen en haat vóór zijn? Is het door Jezus’ opdracht te volgen door het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn? Hopelijk ontmoeten we elkaar deze morgen.

 

Donderdag 13 februari is in De Molenhoeve de Tafelviering, aanvang 14.00 uur. Bewoners zijn welkom voor dit samenzijn in de open ruimte op de tweede ver­dieping, schuin tegenover de liftuitgang. De diaken, predikant en pastoraal ou­derling met enkele vrijwilligers zijn hierbij aanwezig. Na afloop drinken we nog een kopje koffie/thee met elkaar.

 

Zondag 16 februari is de kerkdienst in de Regenboog. We lezen over het kindje Mozes, dat door zijn moeder te vondeling wordt gelegd in de Nijl. Uit wanhoop of omdat ze hoopt op een wonder? Deze morgen hoopt ds. Bijman voor te gaan. Na af­loop staat de ZWO-tafel weer gereed voor het kopen van FairTrade artikelen.


Zondag 23 februari is onze jaarlijkse diaconale dienst in ons Kerkelijk Centrum. Het diaconale project ‘Gasterij in de Boomgaard’ staat deze morgen centraal. Samen met de diaconie zal ds. Bijman de invulling van de dienst verzorgen. Weet u wel­kom!

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.