Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
4 juli Gezamenlijke viering met de vier kerken. ds. H.J. Bijman, ds J.A. de Boer, ds. J. van Zelderen en
ds. A. Wingelaar
 
11 juli Dienst vanuit de Lucaskerk ds. J.A. de Boer  
18 juli Dienst vanuit de Regenboog ds. H.J. Bijman  
25 juli Dienst vanuit de Regenboog ds. H.J. Bijman  
1 augustus Dienst vanuit de Lucaskerk ds. W. Venema  
8 augustus Dienst vanuit de Regenboog ds. H.J. Bijman  
15 augustus Dienst vanuit de Regenboog ds. H.J. Bijman  
22 augustus Dienst vanuit de Lucaskerk ds. J.A. de Boer  
29 augustus Dienst vanuit de Regenboog mw. A. Vader-Terpstra  

Regels bij het bezoeken van de kerkdiensten

Eindelijk mag het weer: de kerkdienst bezoeken zonder opgave vooraf!
Nu bijna alle regels zijn versoepeld en/of losgelaten, kunnen we weer samen­komen met meer mensen.
We mogen ook weer zingen, maar.... wel op 1,5 meter! Zorg er dus voor dat u kruiselings gaat zitten in de kerk.


Houdt u zich a.u.b. nog wel aan het volgende:
Bij verkoudheidsklachten en/of koorts, blijft u thuis.
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar als u zich pretti­ger voelt mét een mondkapje, dan is dat natuurlijk prima!
Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
U houdt te allen tijde 1,5 meter afstand.

Bij de kerkdiensten

Wat fijn dat we weer samen kunnen komen, zonder opgave vooraf! Zondag 4 juli is er een laatste bijzondere gezamenlijke viering vanuit de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. De overige zondagen in juli en augustus worden meren­deels ingevuld met eigen vieringen. Op enkele zondagen is er nog een gezamen­lijke dienst in samenwerking met de PG Winkel e.o.

Via de leiding vanuit ‘De Molenhoeve’ bereikte mij het mooie bericht, dat we in juli weer mogen beginnen met het houden van kerkdiensten in De Molenhoeve. Op donderdag 1 juli zijn belangstellenden welkom. Om 14.00 uur begint de viering in één van de open ruimtes op de tweede verdieping. Na anderhalf jaar gelukkig weer een kerkelijk samenzijn met onze ambtsdragers en vrijwilligers. Weet u welkom!


Zondag 4 juli belooft een bijzondere viering te worden als afsluiting van een langere periode waarin gezamenlijke vieringen werden gehouden bij ons en in de godshuizen te Broek op Langedijk, Winkel en Harenkarspel. Samen met ds. mevr. Jolien van Zelderen, ds. Jan Andries de Boer en ds. André Wingelaar wordt deze dienst gevierd in de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. Aanvang 10.00 uur.


Zondag 11 juli kun je meekijken naar de uitzending vanuit de Lucaskerk te Win­kel, aanvang 10.00 uur. Ds. Jan Andries de Boer is onze voorganger en zelf ben ik lector. We wensen hem een inspirerende viering.

 

Zondag 18 juli is de kerkdienst vanuit ons Kerkelijk Centrum en is ook de ge­meente uit Winkel met ons verbonden. Voorganger is ds.  John Bijman.

Zondag 25 juli is er een eigen viering, waarin ds. John Bijman voorgaat.

Zondag 1 augustus word je uitgenodigd de kerkdienst te volgen vanuit de Lucas­kerk te Winkel. Ds. Willem Venema uit Oudkarspel is hier de gastvoorganger. We wensen hem in de kring van deze gemeente een gezegende dienst.

Zondag 8 augustus houden we de viering in De Regenboog; ds. John Bijman gaat daarin voor. Dat we met elkaar bij zang, gebed en gesproken woord Gods nabijheid mogen ervaren.


Zondag 15 augustus gaat ds. John Bijman voor. We hopen ook deze morgen met el­kaar weer op een inspirerend samenzijn ter bemoediging voor de nieuwe week, die wacht.


Zondag 22 augustus is er nog één keer een gezamenlijke kerkdienst met de pro­testantse gemeente te Winkel e.o. De uitzending is vanuit de Lucaskerk. Ds. Jan Andries de Boer is onze voorganger en ds. John Bijman is deze morgen de lector.


Zondag 29 augustus gaat geestelijk verzorger mevr. Aly Vader-Terpstra bij ons voor. We wensen haar een gezegende dienst.

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.