Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
1 maart Dienst in de Regenboog ds. O. Sondorp, Haarlem  
8 maart Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
15 maart Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman 19.00 Taizé viering
22 maart Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
29 maart Dienst in de Regenboog ds. R.J. Blaauw, Heiloo  

Bij de kerkdiensten

Gezamenlijke diensten Stille Week en Pasen in Kerkelijk Centrum de Regenboog
De huidige situatie bracht enkele protestantse gemeenten ertoe een aantal kerk­diensten gezamenlijk in te vullen. Onze gemeente zal daartoe in ‘De Stille Week’ en met Pasen samenwerken met de PKN-Trefpuntkerkgemeente uit Broek op Langedijk en de Protestantse Gemeente Winkel e.o. Actuele informatie over de kerkdiensten leest u onze website www.pgsp.nl onder actueel/nieuws. Alle dien­sten vinden plaats in Kerkelijk Centrum de Regenboog en kunnen via het internet of via de App Kerkdienst Gemist worden gevolgd. Natuurlijk nemen we de door de overheid genomen maatregelen serieus en houden de aanwezigen in de kerk­zaal de afgesproken gepaste afstand van elkaar.


Palmzondag
Zondag 5 april, Palmzondag, is da. J. van Zelderen van de PKN Trefpuntkerkge­meente te Broek op Langedijk de voorganger in deze gezamenlijke kerkdienst vanuit ons Kerkelijk Centrum. We hopen op een mooie viering in verbondenheid. Fijn, dat we zo met elkaar Palmpasen vieren.


Witte Donderdag
Voor Witte Donderdag 9 april is het helaas niet mogelijk een viering te houden in ‘De Molenhoeve’. Vanaf de kamer is er voor de bewoners wel een mogelijk­heid de diensten te volgen, mits zij via internet verbonden zijn. Wellicht is er ook een mogelijkheid de dienst te volgen op de ‘Beleef TV’, waarover nog zal worden overlegd.

Bij de voorbereiding op de invulling van de ‘Viering van de Maaltijd van de Heer’ zochten we naar een invulling, waarmee ook zij die met ons verbonden zijn, kunnen deelnemen. Mijn college ds. J.A. de Boer uit Winkel kwam met een mooi voorstel wat u, die thuis meekijkt, in overweging kunt nemen. Hij stelt het volgende voor: ‘Als u zelf een stukje brood op een schoteltje legt en wat wijn of druivensap in een glaasje schenkt, dan kunnen we op hetzelfde moment de ver­bondenheid beleven van het samen tegelijk vieren.’

Donderdag 9 april begint ’s avonds in KC de Regenboog om 19.30 uur de door­lopende viering van ‘De Stille Week’. Samen met ds. J.A. de Boer zal ds. Bijman deze dienst leiden. In kleine kring vieren we de Maaltijd van de Heer en staat het u vrij om met het hierboven beschreven voorstel mee te gaan in het samen vieren.


Goede Vrijdag
Vrijdag 10 april komen we om 19.30 uur samen in KC de Regenboog. Ds. Bart Seelemeijer is onze gastvoorganger. De (kleine groep) aanwezigen ontvangen bij binnenkomst een kaars die, na te zijn aangestoken aan het licht van de Paas­kaars, geplaatst wordt in het houten kruis dat op de tafel ligt. Tijdens de viering worden de kaarsen en onze Paaskaars gedoofd. Deze avond lezen we uit het Jo­hannesevangelie over het lijdensverhaal van Jezus. Tussendoor zal ons gemeen­telid Marinke Spies passieliederen spelen op de saxofoon.


Stille Zaterdag
Zaterdag 11 april komen we samen in KC de Regenboog, aanvang 21.00 uur. Naast mij zijn de voorgangers da. J. van Zelderen en ds. J.A. de Boer. Het licht van de Paaskaars wordt ontstoken en bij het doopvont worden we herinnerd aan onze eigen doop. De voorgangers wisselen zelf de liturgische kleden. Aan het eind zullen de aanwezigen een kaars branden aan het licht van de Paas­kaars. Uit elke gemeente is er een Paaskaars.


Pasen
Zondag 12 april begint om 10.00 uur de Paasviering. Het thema voor de dienst is: ‘Een teken van leven’. Er zijn al leuke ideeën hoe e.e.a. in te vullen. Hopelijk kunnen we met velen, die met ons verbonden zijn, het Paasfeest vieren.


Zondag 19 april kunt u de kerkdienst volgen, die op een eerder moment is op­genomen vanuit het godshuis te Winkel. Hopelijk laat de techniek ons niet in de steek en bent u deze morgen zo ook in ons midden.

Zondag 26 april gaat vooralsnog voor ds. F. van Melle uit Oudorp. We wensen hem een goede en inspirerende kerkdienst, die ook voor hem anders zal zijn als gebruikelijk.

 

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.