Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
5 juli Dienst vanuit de Lucaskerk te Winkel ds. J.A. de Boer  
12 juli Dienst vanuit de Trefpuntkerk te BoL da. J. van Zelderen  
19 juli Dienst vanuit de Regenboog ds. H.J. Bijman  
26 juli Dienst vanuit de Trefpuntkerk te BoL ds. W. Venema  
2 augustus Dienst vanuit de Lucaskerk te Winkel ds. N.W. Visser  
9 augustus Dienst vanuit de Regenboog mevr. A. Vader-Terpstra  
16 augustus Dienst vanuit de Regenboog ds. H.J. Bijman  
23 augustus Dienst vanuit de Lucaskerk te Winkel ds. J.A. de Boer  
30 augustus Dienst vanuit de Trefpuntkerk te BoL ds. A. Mak  

Bij de kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten dat ook in de maanden juli en augustus de kerk­diensten alleen online kunnen worden gevolgd. Kijkt u voor meer informatie op onze website www.pgsp.nl onder actueel/nieuws. Gelukkig kan de samen­werking met de PKN Trefpuntkerk te Broek op Langedijk en de Protestantse ge­meente Winkel e.o. (waar ook Krabbendam bij aansluit) ook in de zomerperiode worden voortgezet. De negen openstaande zondagen zijn keurig verdeeld over de drie kerken. Naast de eigen voorgangers zijn er ook een aantal gastpredikan­ten in de vakantietijd.

Zondag 5 juli gaat ds. Jan Andries de Boer voor in Winkel.

Zondag 12 juli gaat da. Jolien van Zelderen voor in Broek op Langedijk.

Zondag 19 juli gaat voor ds. Bijman. Tijdens deze dienst, die in besloten kring plaatsvindt, zullen de naambladen van de ons ontvallen gemeenteleden worden geplaatst in de levensboom. Vijf gemeenteleden overleden in de peri­ode dat er geen kerkdiensten waren.


Zondag 26 juli gaat ds. Willem Venema voor in Broek op Langedijk.

Zondag 2 augustus gaat ds. Noeme Visser voor in Winkel.


Zondag 9 augustus gaat geestelijk verzorger mevrouw Aly Vader-Terpstra voor in Sint Pancras.

Zondag 16 augustus gaat ds. Bijman voor in Sint Pancras.

Zondag 23 augustus gaat ds. Jan Andries de Boer voor in Winkel.

Zondag 30 augustus gaat ds. Aart Mak voor in Broek op Langedijk.

 

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.