Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
3 maart Dienst in de Witte Kerk ds. H.J. Bijman  
10 maart Dienst in de Regenboog ds. F. v. Melle, Oudorp  
17 maart Dienst in de Regenboog ds. F. v. Roekel-Brouwer, Alkmaar  
24 maart Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
31 maart Dienst in de Regenboog
Diaconale dienst
dhr. Jos Timmerman
m.m.v. muziekvereniging Irene
19.00 Vesper in de Witte Kerk
ds. Bijman en echtpaar Schotvanger

Bij de kerkdiensten

Zondag 3 maart is de eredienst in De Witte Kerk. Deze ochtend valt in het week­end van de vier uitvoeringen van onze musical. Deze morgen is gekozen voor een viering van lezing en lied. De Bijbelse woorden van Psalm 121 lopen hier als rode draad doorheen. Na afloop is in De Rank de ZWO-tafel weer voor u ingericht met Fairtrade artikelen. Met elke bijdrage, hoe bescheiden ook, helpen we mee te bouwen aan een wereld van recht en vrede.

Zondag 10 maart is ds. F. van Melle uit Oudorp onze gastvoorganger. Het is te­vens de eerste zondag van de veertigdagentijd. De kinderen starten met hun project, dat dit jaar als thema draagt: ‘Een nieuw begin!’. Wees deze morgen welkom in Kerkelijk Centrum de Regenboog!

Zondag 17 maart is ds. mevr. F. van Roekel-Brouwer bij ons te gast. Ook voor de Oudorpers onder onze gemeente geen onbekende. We wensen haar een gezegende viering.

Zondag 24 maart wordt medewerking verleend door het Christelijk Mannen­koor ‘De Lofstem’ o.l.v. dhr. A. Fuldner, die ook de samenzang zal begeleiden.  

Het thema voor deze kerkdienst in Kerkelijk Centrum de Regenboog is geduld en we horen naar de gelijkenis die Jezus vertelt over de onvruchtbare vijgenboom. Ds. Bijman gaat voor in deze dienst.


Zondag 31 maart is de jaarlijkse diaconale dienst, voorbereid door onze diakenen. Het thema van de dienst is “de 7 barmhartigheden”.
Voorganger is dhr. Jos Timmerman, geestelijk verzorger in het Medisch Centrum van Alkmaar, uit Sint Maarten. Muzikale medewerking wordt verleend door Muziekvereniging Irene.
De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor Gasterij in de Boom­gaard.


Zondag 31 maart is er ’s avonds een vesperdienst in De Witte Kerk, aanvang 19.00 uur. Deze vindt plaats In samenwerking met de Laurentiusparochie Oudorp-Sint Pancras. Het echtpaar Schotvanger is bereid gevonden om met ds. Bijman deze oecumenische avonddienst te leiden. Na afloop is er in de kerk gelegen­heid elkaar te ontmoeten met koffie en/of thee. Weet uw welkom.