Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
13 september Dienst vanuit de Regenboog ds. H.J. Bijman  
20 september Dienst vanuit de Lucaskerk te Winkel ds. J.A. de Boer  
27 september Dienst vanuit de Regenboog ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard  

Bij de kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 13 september weer kerkgangers toe te laten tot de kerkdienst, zij het onder strikte voorwaarden. In verband met de 1,5 meter afstandsregel is het aantal zitplaatsen in de kerk be­perkt. Ook de samenzang is nog niet mogelijk.

In de bij deze Samenspraak gevoegde brief staat aanvullende informatie. Geluk­kig is het altijd mogelijk online (of op een later moment) de kerkdiensten te vol­gen. Velen maken hier gebruik van.

Een half jaar heb ik op een prettige wijze samengewerkt met mijn collegae uit Broek op Langedijk en Winkel. En waren we met deze protestantse gemeenten (en ook Krabbendam) even samen. In de maand september zijn er op twee zon­dagen uitzendingen vanuit Winkel.

Zondag 6 september kunt u thuis de uitzending volgen van de kerkdienst vanuit de Lucaskerk te Winkel. Voorganger is ds. Jan Andries de Boer.


Op zondag 13 september is in KC de Regenboog een (geselecteerde) groep kerk­gangers welkom. Deze zondag zal ds. Bijman voorgaan, bijna een half jaar na de eerste kerkdienst (15 maart) in de lock-down.


Zondag 20 september zal een (geselecteerde) groep kerkgangers in KC de Re­genboog de dienst kunnen volgen via de beamer. De uitzending is vanuit de Lu­caskerk te Winkel. Voorganger is ds. Jan Andries de Boer.


Zondag 27 september is de eredienst met een (geselecteerde) groep kerkgan­gers in ons Kerkelijk Centrum. Deze morgen hoopt ds. Bart Seelemeijer uit Heer­hugowaard voor te gaan.


Zondag 4 oktober is er ’s morgens een Taizé-viering in KC de Regenboog.

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.