Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
4 november Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
11 november Dienst in de Regenboog ds. E. v. Melle-Baayens uit Oudorp  
18 november Dienst in de Regenboog ds. C. v. d. Broeke uit Kampen  
25 november Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  

Bij de kerkdiensten

Zondag 4 november vindt de Oogstdienst plaats. De jongsten onder ons blijven deze morgen in ons midden. Deze morgen staat de dankbaarheid centraal. Op een eerder moment is aan enkele gemeenteleden deze vraag voorgelegd: ‘Waar bent u dankbaar voor?’ Verrassende en bemoedigende antwoorden werden ontvangen. Deze ochtend lezen we uit het Boek van de Psalmen (Psalm 27) en het Marcusevangelie (Marcus 12, 18 - 34) Het liturgisch centrum is weer aan­gekleed met de gaven van het land. Ook willen we onze dankbaarheid concreet maken met een gift voor Dorcas en/of met het brengen van een kleine attentie aan een gemeentelid. Deze morgen gaat ds. Bijman voor.

Zondag 11 november is ds. mevr. E. van Melle-Baaijens uit Oudorp onze gast­voorganger en mogen wij ons door de liturgie en woordverkondiging laten be­moedigen. Fijn om haar weer in ons midden te mogen verwelkomen.


Zondag 18 november verwelkomen we ds. C. van den Broeke uit Kampen. Hij diende onze gemeente van 2009-2014. Thans is hij onder meer verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam als docent religie, recht en samenleving/kerk­recht. Gelukkig gaat hij ook dit jaar weer enkele keren voor in onze gemeente en mag deze morgen zijn overdenking als woord ter inspiratie met ons mee gaan.

Zondag 25 november, zondag Christus Koning, is de gedachtenisdienst.
Op zondag Christus Koning, de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, gedenken wij onze gemeenteleden, die de afgelopen periode zijn overleden. Vooraf­gaande aan de kerkdienst is er voor een ieder gelegenheid een waxinelichtje te ontsteken op de tafel, links in de kerkzaal. Hier ligt ook het gedenkboek met de namen. Tijdens de gedachtenisdienst wordt de familie in de gelegenheid gesteld het naamblad uit de levensboom te nemen en een kaars te branden aan het licht van de Paaskaars. Een laatste kaars wordt gebrand voor allen, korter of langer geleden overleden, maar niet minder in onze herinnering.

Jezus zegt: ‘Uw Koninkrijk kome’. In het geloof dat eens alles wat ons leven hier nog schaadt voorgoed voorbij zal zijn, willen we deze zondag families en naas­ten omringen, die hun ontvallen dierbare gedenken. We hopen en bidden dat ook zij kracht en steun mogen vinden in dit geloof, dat ons zegt dat zij die ons ontvielen voor altijd veilig geborgen zijn in de palm van Gods hand. Met vele gasten in ons midden hopen we op een voor de nabestaanden troostrijke en hoopvolle viering deze morgen, waarin ds. Bijman voor gaat.