Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
24 december Dienst vanuit de Regenboog
Kerstnachtdienst
  22.00 ds. H.J. Bijman
25 december Dienst vanuit de Regenboog
Eerste kerstdag
ds. H.J. Bijman en ds. André Wingelaar (PG Harenkarspel)  
27 december Dienst vanuit de Trefpuntkerk ds. A. Mak  
31 december Dienst vanuit de Regenboog   19.00 ds. H.J. Bijman i.s.m. Peter Slegers en andere gemeenteleden
van de Trefpuntkerk
3 januari Dienst vanuit de Regenboog
Nieuwjaarsdag
ds. H.J. Bijman en ds. André Wingelaar (PG Harenkarspel)  
10 januari Dienst vanuit de Lucaskerk ds. J.A. de Boer  
17 januari Dienst vanuit de Regenboog mw. Aly Vader-Terpstra  
24 januari Dienst vanuit de Regenboog Oecumenische viering met PG Langedijk-Noord
en PKN Trefpuntkerk
 
31 januari Dienst vanuit de Lucaskerk ds. J.A. de Boer  

Bij de kerkdiensten

Kerstnachtdienst, donderdag 24 december begint ’s avonds om 22.00 uur. Thema: ‘Door Uw Licht omgeven’. Aanvankelijk zou een ensemble van de jubilerende muziekvereniging ‘Irene’ medewerking verlenen. Echter vanwege de huidige situatie was een optreden niet meer mo­gelijk. Gelukkig is de heer Fred Lodder, onze vaste organist, bereid gevonden voor de muzikale ondersteuning. Ook fijn voor de zanggroep, die op de valreep nog kon worden samengesteld. Dat het weer een mooie en sfeervolle Kerst­nachtdienst mag worden, al is het nu met u en met allen thuis.

Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december begint de kerkdienst in ons Kerkelijk Cen­trum de Regenboog om 10.00 uur. In de dienst zal ds. Bijman samen met collega ds. André Wingelaar voorgaan. Hij is op zondag 4 oktober als gemeentepredikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Harenkarspel met godshuizen in Warmenhuizen en Dirkshorn. Zolang de omstandigheden zo blijven, is hij nu met de collegae uit Broek op Langedijk (PKN) en PG Winkel e.o. betrokken bij de samenwerking. Deze morgen is hij onze liturg.

In deze Kerstviering zal ook een filmpje worden getoond van de Kerstmusical, die onder leiding van Eveline Kooy is opgevoerd. Al is het niet live in onze kerk (wat de afgelopen jaren zo succesvol was), zo treden de kinderen toch op deze morgen. En allen die meekijken vanuit de PG Harenkarspel heten we natuurlijk van harte welkom.

Zondag 27 december kunt u de kerkdienst volgen vanuit de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. Ds. A. Mak is de voorganger en zijn overdenking mag ons bemoedigen.

Oudejaarsavond donderdag 31 december in Kerkelijk Centrum de Regenboog, de vesper begint om 19.00 uur. Let u even op de tijd, een half uur eerder als voor ons gebruikelijk. Samen met Peter Slegers en enkele andere gemeente­leden van de Trefpuntkerk is deze viering voorbereid. Zelf hoopt ds. Bijman dan voor te gaan. Als thema is gekozen: ‘Wachten, verwachten’ met lezingen uit Psalm 25 en Romeinen 8. Deze avond zijn de gemeenteleden uit Winkel e.o. en Broek op Langedijk met ons verbonden.

Zondag 3 januari in Kerkelijk Centrum de Regenboog zijn ook de gemeenten PG Harenkarspel en PG Winkel e.o. met ons verbonden. Samen met ds. André Win­gelaar zal ds. Bijman deze dienst leiden. De eerste zondag in het nieuwe kalenderjaar, wat zal het ons brengen?

Zondag 10 januari kunt u de kerkdienst volgen uit de Lucaskerk te Winkel. Voor­ganger is ds. J.A. de Boer met een lector uit de PKN Trefpuntkerk Gemeente.

Zondag 17 januari hebben wij onze eigen viering in ons Kerkelijk Centrum de Regenboog. Deze morgen is mevrouw Aly Vader-Terpstra onze voorganger. Fijn, dat ze bereid gevonden is ons in lied, woord en gebed te bemoedigen. Ook zal een zanggroep weer medewerking verlenen.

Zondag 24 januari is de oecumenische viering in Kerkelijk Centrum de Regen­boog voorzien van de gezamenlijke kerken uit Langedijk. Naast onze gemeente doen mee de PG Langedijk-Noord (Allemanskerk) en de PKN Trefpuntkerk Ge­meente. Ook zijn de leden van de PG Winkel e.o. alsmede de PG Harenkarspel met ons verbonden. De zondag valt in de WEEK VAN GEBED voor eenheid en draagt als thema: ‘#blijfinmijnliefde’. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

De voorbereiding voor de viering is in volle gang. Een zanggroep o.l.v. Bert Root­mensen zal de dienst muzikaal ondersteunen. Mooi, dat we zo als kerken samen optrekken en in verbondenheid het ‘Goede Bericht’ kunnen delen en uitzenden.

Zondag 31 januari kunt u de kerkdienst uit de Lucaskerk te Winkel meekijken. Dit doen we samen met de leden van de PG Harenkarspel.

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.