Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
18 juni Dienst in de Regenboog da. Hetty Boersma  
25 juni Dienst in de Regenboog dhr. Erik Kroese  
2 juli Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
9 juli Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
13 juli Avondmaal in de Molenhoeve 14.30 ds. H.J. Bijman  
16 juli Dienst in de Regenboog ds. Piet de Jong  
23 juli Dienst in de Regenboog dhr. Willem van Doorn  
30 juli Dienst in de Witte Kerk ds. H.J. Bijman  
6 augustus Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
13 augustus Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
20 augustus Dienst in de Regenboog Mevr. Aly Vader-Terpstra  
27 augustus Dienst in de Regenboog Ds. Robert Blaauw  

Bij de kerkdiensten

Zondag 14 mei

Moederdag, zal het naamblad worden geplaatst van ons overleden gemeentelid mevrouw An Dubbeldam-Hoogendam. In deze Samenspraak staat een ‘In Memoriam’.

Donderdag  18 mei

Hemelvaartsdag bent u welkom bij de kerkdienst in de Koogerkerk te Zuid-Scharwoude, aanvang 10.00 uur. Ieder jaar wordt deze door één van de deelnemende kerken voorbereid. Dit jaar zijn onze Doopsgezinde zusters en broeders aan de beurt met ds. Waldemar Epp als voorganger. Na afloop is er koffiedrinken. Volgend jaar zullen wij de viering voorbereiden.

Zondag 28 mei

Dan vieren wij het Pinksterfeest en sluiten wij de feesttijd van Pasen af met een bijzondere kerkdienst. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Deze morgen zal Thea Alkema-van der Woude afscheid nemen als pastoraal ouderling na 6 jaar het ambt te hebben vervuld. Ook zullen van enkele ambtsdragers de termijnen worden verlengd en daar zijn wij dankbaar voor. Wij hopen op een inspirerende en mooie Pinksterviering met elkaar.

In juni zijn er in onze gemeente twee ‘preek van de leek’-diensten.

Zondag 4 juni

Onze voorganger is dan ouderling-kerkrentmeester Sipke Huizinga.

Zondag 25 juni

Onze is dan oud-voorzitter Erik Kroese.

Wij mogen ons laten verrassen en wensen hen inspirerende diensten toe.

 

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Kerkdienst in de witte kerk

De afgelopen twee jaar konden er vanwege de pandemie geen kerkdiensten plaatsvinden in ‘De Witte Kerk’. Nu staat de kerkenraad op het standpunt, dat het wenselijk is het komend kalenderjaar weer een aantal vieringen te organise­ren in ons voormalige Godshuis. Data zullen in overleg met de eigenaar van ‘De Witte Kerk’ worden overeengekomen. Inmiddels is wel afgesproken, dat wij dit jaar op Oudejaarsavond hier samenkomen voor de avondviering. En dat is dan precies drie jaar na de laatste kerkdienst op 31 december 2019. Toen sloten we de avond zingend af met het bekende lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’, niet beseffend welke tijd er zou komen. Gelukkig is daarna de getuigenis zin­gend doorgegaan ‘Van U, die thans en eeuwig zijt’. Op Oudejaarsavond hopen we in het Godshuis aan het Kerkplein het lied weer te laten klinken!