Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
4 september Dienst in de Regenboog ds. R.J. Blaauw, Heiloo  
11 september Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
18 september Dienst in de Allemanskerk ds. W. Venema  
25 september Startzondag in de Regenboog vanaf 9.30 ds. H.J. Bijman  

Regels bij het bezoeken van de kerkdiensten

Eindelijk mag het weer: de kerkdienst bezoeken zonder opgave vooraf!
Nu bijna alle regels zijn versoepeld en/of losgelaten, kunnen we weer samen­komen met meer mensen.
We mogen ook weer zingen, maar.... wel op 1,5 meter! Zorg er dus voor dat u kruiselings gaat zitten in de kerk.


Houdt u zich a.u.b. nog wel aan het volgende:
Bij verkoudheidsklachten en/of koorts, blijft u thuis.
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar als u zich pretti­ger voelt mét een mondkapje, dan is dat natuurlijk prima!
Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
U houdt te allen tijde 1,5 meter afstand.

Bij de kerkdiensten

Zondag 4 september gaat ds. Robert Blaauw (Heiloo) voor. Fijn, dat hij opnieuw bereid gevonden is deze morgen de eredienst te leiden. Na afloop drinken we koffie en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Zondag 11 september hoop ik voor te gaan in de viering, waarin ook het naam­blad van ons ontvallen gemeentelid mevrouw Elly van de Streek-Hopman zal worden geplaatst. Elders in Samenspraak is een ‘in memoriam’ geplaatst. In verband met de Kunstroute die dit weekend plaatsvindt, vervalt deze morgen mogelijk het koffiedrinken na afloop.

Zondag 18 september is het Vredeszondag. Deze morgen is er een gezamen­lijke viering in de Allemanskerk (te Oudkarspel) van de Protestantse gemeente te Langedijk Noord te Noord-Scharwoude. Onze kerk is dan dicht, evenals de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. U kunt de kerkdienst wel beluisteren. Het thema voor de dienst is: ‘Generatie Vrede’. Voorganger is ds. Willem Venema en Bert Rootmensen begeleidt het koor met wellicht nog enkele zangers/zangeres­sen uit de drie kerken. De Vredesweek is van zaterdag 17 t/m zondag 25 sep­tember en in die week zal op het kerkplein de Vredesvlag wapperen. 

Zondag 25 september is de startdienst, thema ‘Samen aan tafel’.
De voorbereiding voor de startdienst, dit jaar door de Jeugdraad, is in volle gang. Het thema is: ‘Samen aan tafel’ en we horen naar het bijzondere Bijbelverhaal van de wonderbare spijzi­ging, opgenomen in alle vier evangeliën. Het belooft een bijzonder en feestelijk samenzijn te worden met een anders ingerichte kerkzaal! De kerk is open vanaf 09.30 uur. Weet u welkom!

Zondag 2 oktober staan ’s ochtends twee kerkelijke activiteiten op de kalender.
’s Morgens begint om 10.00 uur in Kerkelijk Centrum de Regenboog de Taizé-viering, voorbereid en ingevuld door de werkgroep Taizé. Weet welkom om deze vorm van viering met elkaar te beleven.

Na afloop is er koffiedrinken en worden er zelfgemaakte havermoutkoekjes ge­trakteerd. Ook zal er een gedicht worden gelezen.

Later die ochtend start ik met enkele enthousiaste oudere jongere gemeente­leden aan het Rondje Bergen. Een vijfkilometer loop, die voor de laatste keer plaatsvond op zondag 6 oktober 2019. Het was toen de 40e editie van het Rond­je Bergen. We hopen ook nu weer met elkaar een mooi uur te beleven! We star­ten met een gedicht, dat eerder die ochtend is gelezen in onze kerk, om zo onze verbondenheid uit te drukken.

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Startzondag

Op 25 september houden we weer onze Startzondag in De Regenboog. Het thema voor dit jaar is: aan tafel. Wij gaan dit op onze eigen manier invullen. Het idee is dat we de kerkzaal gaan inrichten als eetzaal. Iedereen komt dus aan een tafel te zitten en dan starten we met koffie en een stukje taart. Als een aantal vrijwilligers een taart wil maken, dan hebben we in ieder geval weer veel vari­atie.

Vervolgens gaan we dan starten met de kerkdienst, waarbij we het delen aan tafel centraal willen stellen: we delen dus ons eten met elkaar, maar we delen ook vooral onze ervaringen, belevenissen, etc. Tussendoor gaan we ook zingen, luisteren naar een verhaal en bidden. Kortom: het wordt een Startdienst waarin we gezellig aan tafel gaan met elkaar.

We hopen op de komst van jong en oud,

De jeugdraad.

Kerkdienst in de witte kerk

De afgelopen twee jaar konden er vanwege de pandemie geen kerkdiensten plaatsvinden in ‘De Witte Kerk’. Nu staat de kerkenraad op het standpunt, dat het wenselijk is het komend kalenderjaar weer een aantal vieringen te organise­ren in ons voormalige Godshuis. Data zullen in overleg met de eigenaar van ‘De Witte Kerk’ worden overeengekomen. Inmiddels is wel afgesproken, dat wij dit jaar op Oudejaarsavond hier samenkomen voor de avondviering. En dat is dan precies drie jaar na de laatste kerkdienst op 31 december 2019. Toen sloten we de avond zingend af met het bekende lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’, niet beseffend welke tijd er zou komen. Gelukkig is daarna de getuigenis zin­gend doorgegaan ‘Van U, die thans en eeuwig zijt’. Op Oudejaarsavond hopen we in het Godshuis aan het Kerkplein het lied weer te laten klinken!