Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
2 april Dienst in de Regenboog dhr. Willem Balder  
6 april Dienst in de Regenboog
Witte donderdag
14.30 ds. H.J. Bijman
Molenhoeve
19.30 ds. H.J. Bijman
7 april Dienst in de Regenboog
Goede vrijdag
  19.30 ds. H.J. Bijman
8 april Dienst in de Regenboog
Stille zaterdag
  21.00 ds. H.J. Bijman
9 april Dienst in de Regenboog
Eerste Paasdag
ds. H.J. Bijman
m.m.v. het interkerkelijk koor Columba
 
16 april Dienst in de Regenboog ds. Leon v.d. Broeke  
23 april Dienst in de Regenboog ds. Andre Wingelaar uit Dirkshorn  
30 april Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  

Bij de kerkdiensten

Palmzondag 2 april
Palmzondag, de eerste dag van ‘De Stille Week’ vindt in onze gemeente de eerste ‘preek van de leek’ dienst plaats met als voorganger ons gemeentelid Willem Balder, oud-voorzitter van onze diaconie. Wij mogen ons laten verrassen en wensen hem een inspirerende dienst toe.
In de middag (15.30 uur) is er een Kerk op Schoot viering met als thema ‘Palmpasen’ onder leiding van de altijd enthousiaste Willeke Melio. Hopelijk weten veel peuters en kleuters de weg te vinden en worden er mooie Palmpasen-stokken versierd.

Vesper 4 april
Pastoor Bruno de Sestio (H. Laurentius, Oudorp/Stint Pancras) sluit de vesperserie van de gezamenlijke kerken van Langedijk. Wij komen samen in de Doopsgezinde Kerk (Dorpsstraat 202), aanvang 19.00 uur (vanaf 18.50 uur stilte)

Stille week 6, 7 en 8 april
Op Witte Donderdag vieren wij in ‘De Molenhoeve’ (14.30) uur de Maaltijd van de Heer. Wij zijn te gast en mogen gebruik maken van één van de huiskamers op de begane grond. Inmiddels bevinden zich onder de bewoners ook vele gemeenteleden. Zij, maar ook andere bewoners en naasten zijn trouwe gasten. Wat is het mooi om zo in de volle de breedte daar samen even kerk te kunnen zijn. Na afloop drinken wij thee of koffie met elkaar.
Op Witte Donderdag begint ’s avonds (19.30 uur) in de kerkzaal van Kerkelijk Centrum de Regenboog de eerste van drie avondvieringen. Op Goede Vrijdag (19.30 uur) is er een sobere bijeenkomst, waarbij de kerkgangers een kaars kunnen branden, die geplaatst wordt in het houten kruis, dat op de tafel ligt. De Schriftlezingen worden afgewisseld met enkele liederen. Ook is er muziek op orgel en saxofoon. Op Stille Zaterdag (21.00 uur) wordt de serie avondvieringen afgesloten met een kort samenzijn rond het licht van de nieuwe paaskaars.
Ieder jaar staat in het voorjaar het afscheid, het sterven en het weder opstaan van Jezus centraal. Dit vieren en gedenken over drie dagen kent al een hele lange geschiedenis die teruggaat naar de eerste eeuwen van onze jaartelling. Het hoopgevende paasverhaal heeft alle eeuwen doorstaan. Ook anno 2023 klinkt de boodschap: Het Licht heeft de duisternis overwonnen!

Pasen
Op Paasmorgen (10.00 uur) is er een feestelijke viering m.m.v. het interkerkelijk koor Columba o.l.v. Vera van Tol. Thema viering: ‘Alles wordt anders’.

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Kerkdienst in de witte kerk

De afgelopen twee jaar konden er vanwege de pandemie geen kerkdiensten plaatsvinden in ‘De Witte Kerk’. Nu staat de kerkenraad op het standpunt, dat het wenselijk is het komend kalenderjaar weer een aantal vieringen te organise­ren in ons voormalige Godshuis. Data zullen in overleg met de eigenaar van ‘De Witte Kerk’ worden overeengekomen. Inmiddels is wel afgesproken, dat wij dit jaar op Oudejaarsavond hier samenkomen voor de avondviering. En dat is dan precies drie jaar na de laatste kerkdienst op 31 december 2019. Toen sloten we de avond zingend af met het bekende lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’, niet beseffend welke tijd er zou komen. Gelukkig is daarna de getuigenis zin­gend doorgegaan ‘Van U, die thans en eeuwig zijt’. Op Oudejaarsavond hopen we in het Godshuis aan het Kerkplein het lied weer te laten klinken!