Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
8 september Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
15 september Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
22 september Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
29 september Dienst in de Witte Kerk da. N. Boon, Assendelft  

Bij de kerkdiensten

Zondag 1 september (De Witte Kerk) is onze gastvoorganger geestelijk verzorger mevr. A. Vader-Terpstra. Na afloop is er koffiedrinken in De Rank.


Zondag 8 september (Kerkelijk Centrum de Regenboog) hoop ds. Bijman weer voor te gaan en stellen we ons de vraag: Jezus volgen, hoe doe je dat? Na afloop hopen wij elkaar weer te ontmoeten. Ook is de ZWO-tafel weer ingericht met FairTrade producten.


Zondag 15 september. We komen samen in Kerkelijk Centrum de Regenboog. Fijn dat deze morgen Harmonieorkest Irene uit Sint Pancras o.l.v. Theo Bruijstens de samenzang begeleidt. Ook brengen zij eigen muziek ten ge­hore. Thema voor de Startzondag is ‘Een goed verhaal’


Zondag 22 september is het Startzondag. In het kerkblad Samenspraak staat meer te lezen over de invulling van de Startzondag. Weet u allen welkom op deze feestelijke dag aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen! Op deze dag staat een lezing uit het Lucasevangelie centraal. Jezus spreekt over het rentmeesterschap. Zorg voor elkaar en zorg voor de schepping, het is nog altijd actueel. Deze zondag gaat ds. Bijman voor. Deze morgen is onze gastorganist de heer Jan Zwart, orga­nist van de Kapelkerk in Alkmaar.


Zondag 29 september (Kerkelijk Centrum de Regenboog) is mevr. Ds. N. Boon uit Assendelft onze gastvoorganger. We heten haar welkom en wensen haar een gezegende viering.

 

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.