Jongerenkerk

Voor wie: vanaf klas 1 voortgezet onderwijs.

Doel: samen kletsen over actuele onderwerpen en het geloof in God.
Wanneer: elke 1e zondag van de maand.
Tijd/plaats: De dienst begin altijd om 10.00 uur, of in de Witte kerk of in de Regenboog (zie de agenda in Samenspraak of op de website; we zullen dan tegelijk met de kindernevendienst de dienst verlaten en naar een andere ruimte gaan.