Jeugd in de kerk

Op zondagmorgen ziet u ze niet in grote ge­tallen, maar door de weeks is de jeugd zeker te vinden in onze kerk. Donderdagavond bruist het van de kinderen. De meiden- en jongensclubs voor de lagere school en de kinderen van de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs met onze jeugdwerk­ster Maria, hebben op deze avond hun bij­eenkomen. Bij elkaar een groep van bijna 40 kinderen. Het samen komen, kunnen praten met elkaar en het samen dingen onderne­men en delen, is wat deze mooie avonden brengt voor de kinderen en de lei­ding.

 

Het Jeugdhonk, een eigen plek voor onze jeugd