Jeugddiensten

Gezamenlijke maaltijd in de Voorhof van De Regenboog

Op 10 november is er weer een jeugddienst in de Regenboog. Het bijzondere is dat deze dienst ’s avonds om 19.00 uur begint. We dachten daarom: laten we er ook echt iets bijzonders van maken deze keer. Ons plan is om een gezamenlijke maaltijd te organiseren in De Voorhof, waar jong en oud aan mee kunnen doen. Het samen eten geeft heel goed de verbondenheid weer tussen mensen. Verbondenheid is dan ook een belangrijk thema binnen de kerk. Tijdens de maaltijd willen we daar op meerdere manieren aandacht aan geven. Het samen voorbereiden van de maaltijd is bijvoorbeeld al een uitdrukking van verbondenheid. We moeten natuurlijk wel ongeveer weten hoeveel mensen er mee doen aan zo’n speciale maaltijd. Daarom vragen we iedereen die mee wil doen: Geef je op. Opgeven kan via de mail bij: Sipke Huizinga, mailadres sipketineke@gmail.com. Maar we zullen ook nog enkele keren in De Voorhof staan, zodat men zich daar op kan geven.