Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 5641202

Secretariaat:
E-mail:  diaconie@pgsp.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

Als u deze samenspraak leest, is de wintertijd weer ingegaan. Een periode van minder daglicht en herfstachtig weer. We zoeken de gezelligheid dan ook nu weer meer binnen dan buiten.

De woonwinkels en tuincentra bieden ons een breed assortiment aan artikelen die ons een “warm huis” kunnen geven. Ieder jaar is er wel weer een trend in kleur of geur, wat in geen enkele huiskamer zou mogen ontbreken om een fijne en warme sfeer te creëren. Is dit gelijk aan ons “Thuisgevoel”?

Ik vind de volgende betekenis, die ik vond op internet wel mooi: “Thuis is een gevoel. Het is persoonlijk, maar je kunt het ook delen met anderen. Thuisgevoel heeft op veel manieren te maken met hoe je je leven inricht en hoe je je verbonden voelt met de buitenwereld. Als je thuisgevoel onder druk staat of verstoord is, raakt het je diep en kan het heel moeilijk zijn om staande te blijven”.

Bijna dagelijks loop of rijd ik als buurtgenoot langs de Leger des Heils locatie in Alkmaar Noord. Een plek waar vele mensen samenkomen voor een gesprek, kop koffie, maaltijd of een kledingstuk. Misschien ook vaak om het eigen huis te “ontvluchten”, omdat het “thuisgevoel” is verstoord. Duizenden medewerkers en vrijwilligers van het Leger staan voor hen klaar in Nederland.

Ze “strijden” voor degenen die niet vanzelfsprekend een “Thuis” hebben, maar dit wel zo graag willen voelen. Ik voel me wel “Thuis” bij deze “Strijd”, gemotiveerd door de woorden: “Doen wat we geloven”.

 

Collectes

mdat deze Samenspraak ook voor de maand januari is en er in december veel diensten en dus veel collectes zijn, volgen hier in het kort de doelen waarvoor gecollecteerd wordt. U kunt voor de landelijke collectes altijd meer informatie vinden op de website van Kerk in Aktie.

1 december: Gasterij in de Boomgaard

8 december: Bloemen in de kerk

15 december: Diaconie

15 december (TOP2000 dienst): Jeugdwerk en onkosten van deze dienst

22 december: Landelijk wijkwerk en extra een deurcol­lecte voor de Levende Kerststal en overige kerstactiviteiten

24 december (Kerk op Schootdienst): Jeugdwerk

24 december (Kerstnacht): Gasterij in de Boomgaard

25 december (1e Kerstdag): Kerk in Actie, Geef licht aan kinderen in Moldavië

29 december: Bloemen in de kerk

31 december (Oudejaarsavond): Diaconie

5 januari: Landelijk wijkwerk

12 januari: Gasterij in de Boomgaard

19 januari: (Oecumenische Dienst elders): geen

26 januari: Jeugdwerk, JOP

Givt

Gewoon blijven geven
maar dan zonder contant geld op zak
Geen contant geld, toch geven

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan 2 juni a.s. van start met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kan do­neren. Dat doen wij samen met Givt, waardoor je zonder contant geld toch iets in de collectebus kan doen.

Makkelijk, veilig en anoniem
Met Givt geef je veilig en anoniem met je smartphone (iOS of Android). Je be­paalt zelf eenvoudig én anoniem hoeveel je zou willen doneren aan het goede doel. In de app selecteer je het bedrag dat je wilt geven, je beweegt de app langs de collectezak en boven de collectebus bij de deur en klaar! Je ‘Givt’ is gelukt! Heb je je vergist en had je toch niet willen geven? Geen nood, want je kunt altijd je storting herroepen.

Eén oplossing voor geven zonder contant: Givt is dé manier voor het doen van giften en donaties zonder contant geld en zonder bankpas. Met de app kun je met je smartphone geld geven. Of het nu gaat om collectes, kerken, straatmuzikanten of andere instanties, elke week kun je op steeds meer plekken met Givt terecht. Dus niet alleen in onze gemeente is het handig.


Hoe werkt het in de In de praktijk?

De Givt-app vind je in de App Store en in Google Play. De app installeren, is de eerste stap. Wanneer je Givt gaat gebruiken, is verbinding met internet niet noodzakelijk. De app werkt met bluetooth. Heb je dat niet ingeschakeld, dan geeft de app dit aan, en hoef je alleen maar toestemming te geven en de app schakelt bluetooth in. Bij geen internetverbinding, wordt de opdracht op een later moment bij het heropenen van de app verstuurd. Bijvoorbeeld als je thuis bent en weer gebruik maakt van WiFi.

Registreer jezelf als gebruiker door je gegevens in te vullen. Daarmee geef je tevens toestemming voor een automatische incasso voor het afschrijven van je donatie van je bankrekening. Vervolgens werkt het net zo gemakkelijk als het geven van contant geld. Je opent de app, selecteert het bedrag dat je wilt ge­ven en beweegt je telefoon richting de collectezak met Givt-logo. Je telefoon pikt een signaal op van de zender die in de collectezak zit. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je bankrekening afgeschreven en aan de collecterende instantie overgemaakt. Je doet dit voor 2 tot 3 collectes in 1 beweging. De zen­der registreert de bedragen en collectes die je in de app hebt ingevuld en vrij­gegeven. De 2e collectezak en eventuele deurcollecte kun je overslaan. Je geeft immers in 1 beweging voor alle collecten.

Niet in de kerk en toch geven?

Ook als je een keer niet in de kerk aanwezig bent, maar thuis of elders meeluistert via “Kerkdienstge­mist.nl”, kun je via dezelfde app toch een bijdrage geven voor het collectedoel. In het scherm van onze kerk op “Kerkdienstgemist.nl” verschijnt rechtsonder het logo van Givt. Als je hierop klikt, kom je in de app van Givt. En kun je net als in de kerk doneren. SAMENSPRAAK Juni 2019

Geef je liever contant?

Geen probleem, want naast je smarttelefoon blijft het gewoon mogelijk om ook contant of met collectebonnen te blijven betalen.