Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 5641202

Secretariaat:
E-mail:  diaconie@pgsp.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

In ons kerkblad – Samenspraak - staat weer veel informatie, met terugblikken op het afgelopen jaar en bo­venal uitziend naar de vele gemeente-activiteiten in het nieuwe jaar. En mooie boodschappen en wensen horen daar ook ieder jaar weer bij. Wensen die ook “verpakt” zijn in de vele Kerstnummers en folders van de landelijke supermark­ten en tuincentra. Ik noem maar even wat slogans op die ik ben tegengekomen: “December versieren we samen”; “Onze kersthelden in de winkel en online”; “Groen maakt pas echt Kerst”; “Crazy Kerstdagen”, “Wat zijn de wijnen wonder­schoon”.

Kerst mag inderdaad een tijd van genieten en extra feestelijk uitpakken zijn met de mensen om ons heen. Een onbezorgde Kerst vieren geldt helaas niet voor iedereen. Laten we dan ook met elkaar de belangrijkste en blijvende boodschap van Kerst nooit vergeten: De geboorte van een klein en kwetsbaar kind. Imma­nuël: “God met ons”.

TO DO LIST KERST:

  1. Koop WEES een cadeau
  2. Stuur kaarten VREDE EN LIEVE WENSEN
  3. Haal GEEF veel lekker eten WEG AAN ARMEN
  4. Versier je huis met WEES ZELF HET licht

Collectes

23 december 2018 : Gasterij in de Boomgaard (diaconaal project). Ook tijdens de Kerstdagen en de jaarwisseling biedt de Gasterij in Sint Maarten een warme plek voor mensen die juist tijdens deze dagen aan het einde van het jaar tot rust willen komen en nieuwe energie hopen te vinden voor het nieuwe jaar. Jos en Gon Timmerman staan voor hen klaar.

Ook is er deze zondag een Deurcollecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de levende Kerststal en de andere extra activiteiten die rondom Kerst in de Regenboog worden gehouden en gevierd.


24 december 2018 (Kerstavond):  Diaconie


25 december 2018 (1e Kerstdag): Kerk in Actie – Kinderen in de Knel. Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naai atelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!


30 december 2018: Gasterij in de Boomgaard (diaconaal project)


31 december 2018: Diaconie


6 januari 2019: Gasterij in de Boomgaard (diaconaal project)


13 januari 2019: Wijkwerk


27 januari 2019: Bloemen in de Kerk