Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 5641202

Secretariaat:
E-mail:  diaconie@pgsp.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

Als diaken, ZWO- of zendingscommissielid, kerkrentmeester, ouderling of pre­dikant proberen wij het goede verhaal te vertellen over geloof, hoop en liefde. Daarom wil ik nog wijzen op de in november gehouden oogstdienst met de tekst: “Dank U voor deze nieuwe morgen” (lied 218). En de verkondiging: “Wat doe jij met oogst?”. Of wat doe jij met je tijd? Tevens denken wij aan de noden van de wereld en het verlangen naar vrede. Als Protestantse kerk willen we er voor u allen zijn. Het was een mooie inspirerende dienst. En we zijn met de dienst ook zeer verheugd over de opkomst en de ontvangen gaven voor de goede doelen en ZWO-tafel.

Verder zijn we bezig met het afgelopen jaar, maar ook met de begroting van aankomend jaar en de toekomst. En namens Kerk in Actie presenteren we het collecterooster 2022, dat u kunt vinden op de PKN website: “Geloven in delen”. Dat is wat Kerk in Actie doet. Samen vormen we een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en met elkaar delen van wat ons gegeven is: aandacht en zorg, geloof en inspiratie, geld en goed, maar meer daarover later in het (nieuwe) jaar.


Persoonlijke bezinning
Als eerste wil ik u (weer) vragen, hoe gaat het verder met u? En wij horen graag hoe het met u gaat in deze landelijke crisis en de ongewone tijd, wat ons overkomt. En namens de diakenen, wil ik u zeggen, laat het ons weten als u ergens mee zit of in geldnood zit! Ook als is het maar een beetje! En ook kunt u altijd terecht bij de ouderlingen en dominee.

Verder is het voor de gemeente natuurlijk allemaal niet makkelijk. Maar hoe we het als gemeente doen? Ik moet zeggen: goed, ook al is het hier zwaar. Maar bedenk ook: wij leven in vrijheid en kunnen vrij geloven, mede omdat wij in een (zeer) rijk land leven. En bedenk ook dat in vele andere delen van de wereld nog steeds veel oorlog en verderf is door de “standaard” ziektes in de wereld: 1) armoede en 2) oorlog (dit jaar Afghanistan). Dus wat doet een virus dat dan woedt. Terwijl in Afrika en Azië en elders, dagelijks, mensen niet dood gaan aan het Covid-19 virus, maar door hongersnood en door oorlog en geweld, machts­misbruik etc. En de kerk of de dominee is niet heilig, maar de mensen. En zie de lichtpuntjes van de gemeente die u zelf kunt branden bij de ‘Open Kerk’ of Bi­bliotheek. Of denk aan de kinderen of ouderen, die graag bij de “Levende Kerst­stal” of club komen en zich wel laten inspireren door ons als gemeente.

En daarom geloof ik en geloof ik nog meer in God, de Heer. En de heilige inspira­tie en de liefde van Jezus Christus.


Donaties en eindejaargiften
Hierbij willen wij u weer hartelijk bedanken voor uw collectegaven, maande­lijks/ automatisch en giften in het afgelopen jaar. Tevens willen wij u voor de maand december erop wijzen om gul te geven voor de eindejaarsgiften. Mede hierdoor willen wij weer aan vele doelen een jaarlijkse gift kunnen doen. Vorig jaar hebben we 22 eindejaarsgiften gegeven. Voor het jaar 2022 willen wij graag ook weer deze of andere doelen ondersteu­nen. Ik moet zeggen dat de opbrengsten van de rentes wel zeer laag tot niet is. Maar in de maand december zullen wij hiervoor weer een lijst opstellen. Mocht u nog een goed doel weten of vragen hebben over de doelen of informatie heb­ben, dan kunt contact opnemen met mij of een van de andere diakenen, of ons mailen: diaconie@pgsp.nl.


Acties 2022 en uitwisseling en werkreis

Verder zijn er diverse (kleine) acties geweest en hebben we geprobeerd ook wijkgericht u als ouderen en jongeren ons medeleven te tonen middels bij­voorbeeld de kaartenactie en de basisscholen aan te schrijven voor een goed schooljaar. Echter, om meer mensen te helpen, zijn er ook grote (duurzame) acties nodig. Wilt u met ons meedenken of kunt u ons daarbij helpen, dan kunt u contact met ons opnemen of ons mailen.

Verder stond de ZWO-tafel ook weer klaar. En in de gemeente Langedijk hebben we ook het nodige gedaan. Voor Fairtrade Langedijk zoeken we vrijwilligers of contacten met Heerhugowaard, vanwege de fusie van Dijk en Waard. Dus wie heeft hier contacten mee? Mogelijk biedt een samenwerking met andere ker­ken hier een uitkomst voor.

In ieder geval had ik zelf afgelopen september nog een werkreis naar een kin­der-weeshuis in Roemenië in de planning. Dit is een bestaand project waaraan ik mee doe en nu bestuurslid (penningmeester) ben geworden. Echter de reis is verzet naar 2022. Er is veel steun nodig, bijvoorbeeld naast (geld voor) baby­melkvoeding is er ook kinderkleding nodig voor de winter. Meer hierover kunt u elders vinden in ons kerkblad Samenspraak of op de website www.stichting-schagen-roemenie.nl.

Dit is een oproep voor jong en oud. Lijkt u het goed om mee doen of wilt u ons steunen met deze projecten, dan kunt u met mij contact opnemen (tel.nr. 06- 48527830) of u kunt mailen naar de diaconie@pgsp.nl.

 

Gebed

Heer, onze gedachten en gebeden zijn bij de vluchtelingen in Griekenland. Geef licht, voor een beter leven aan de kinderen. En wij danken voor de gaven en de mensen die hebben geholpen tijdens de landelijke huis-aan-huis collecte. En laten wij ook denken aan de kinderen tijdens de advents- en kerstperiode. Geef licht en laten we samen voor onze gemeente bidden voor hen die licht en in­spiratie zoeken. Ik steek een lichtje voor jou/u aan. En ik geloof nog altijd in het wonder van familie, samen om me heen. Loof de Heer. Amen.

Namens de diaconie,
Groet van Kees Vestering

 

Collectes

Zondag 5 december: Diaconie - Voedselhulp Langedijk en Wijkwerk PGSP

Zondag 12 december: Kerk

Zondag 19 december: Diaconie - Kerstactiviteiten PGSP en Diaconie PGSP

Givt

Gewoon blijven geven
maar dan zonder contant geld op zak
Geen contant geld, toch geven

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan 2 juni a.s. van start met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kan do­neren. Dat doen wij samen met Givt, waardoor je zonder contant geld toch iets in de collectebus kan doen.

Makkelijk, veilig en anoniem
Met Givt geef je veilig en anoniem met je smartphone (iOS of Android). Je be­paalt zelf eenvoudig én anoniem hoeveel je zou willen doneren aan het goede doel. In de app selecteer je het bedrag dat je wilt geven, je beweegt de app langs de collectezak en boven de collectebus bij de deur en klaar! Je ‘Givt’ is gelukt! Heb je je vergist en had je toch niet willen geven? Geen nood, want je kunt altijd je storting herroepen.

Eén oplossing voor geven zonder contant: Givt is dé manier voor het doen van giften en donaties zonder contant geld en zonder bankpas. Met de app kun je met je smartphone geld geven. Of het nu gaat om collectes, kerken, straatmuzikanten of andere instanties, elke week kun je op steeds meer plekken met Givt terecht. Dus niet alleen in onze gemeente is het handig.


Hoe werkt het in de In de praktijk?

De Givt-app vind je in de App Store en in Google Play. De app installeren, is de eerste stap. Wanneer je Givt gaat gebruiken, is verbinding met internet niet noodzakelijk. De app werkt met bluetooth. Heb je dat niet ingeschakeld, dan geeft de app dit aan, en hoef je alleen maar toestemming te geven en de app schakelt bluetooth in. Bij geen internetverbinding, wordt de opdracht op een later moment bij het heropenen van de app verstuurd. Bijvoorbeeld als je thuis bent en weer gebruik maakt van WiFi.

Registreer jezelf als gebruiker door je gegevens in te vullen. Daarmee geef je tevens toestemming voor een automatische incasso voor het afschrijven van je donatie van je bankrekening. Vervolgens werkt het net zo gemakkelijk als het geven van contant geld. Je opent de app, selecteert het bedrag dat je wilt ge­ven en beweegt je telefoon richting de collectezak met Givt-logo. Je telefoon pikt een signaal op van de zender die in de collectezak zit. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je bankrekening afgeschreven en aan de collecterende instantie overgemaakt. Je doet dit voor 2 tot 3 collectes in 1 beweging. De zen­der registreert de bedragen en collectes die je in de app hebt ingevuld en vrij­gegeven. De 2e collectezak en eventuele deurcollecte kun je overslaan. Je geeft immers in 1 beweging voor alle collecten.

Niet in de kerk en toch geven?

Ook als je een keer niet in de kerk aanwezig bent, maar thuis of elders meeluistert via “Kerkdienstge­mist.nl”, kun je via dezelfde app toch een bijdrage geven voor het collectedoel. In het scherm van onze kerk op “Kerkdienstgemist.nl” verschijnt rechtsonder het logo van Givt. Als je hierop klikt, kom je in de app van Givt. En kun je net als in de kerk doneren. SAMENSPRAAK Juni 2019

Geef je liever contant?

Geen probleem, want naast je smarttelefoon blijft het gewoon mogelijk om ook contant of met collectebonnen te blijven betalen.