Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 5641202

Secretariaat:
E-mail:  diaconie@pgsp.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

Ik schrijf deze copy op de ochtend na de nieuwe lockdown maatregelen van de overheid die waarschijnlijk inderdaad onvermijdelijk zijn. De naderende feest­dagen, die ook voor onze gemeente het hoogtepunt van het kerkelijk jaar zijn, zullen in grote soberheid gevierd gaan worden. Levende kerststal, kerstnacht­dienst, kerstmorgen, oud-nieuw, het kan niet zoals we dat graag zouden willen.

De inmiddels lange duur van de Coronapandemie begint langzaam maar zeker tot een wat prikkelbare samenleving te leiden en voor heel veel mensen staat het water tot aan de lippen, is het niet materieel, dan wel emotioneel.

Ook voor ons als gemeente begint het ontbreken van de normale kerkdiensten steeds zwaarder te vallen. We mogen echter dankbaar zijn voor de technische mogelijkheden, die we ter beschikking hebben en voor de mensen die dat mo­gelijk maken. Wij als diaconie zijn heel blij met de opbrengsten van de collectes. We kunnen hier de dingen van doen die de situatie van ons vraagt. We hebben ook op aangepaste wijze afscheid genomen van onze diaken collega Sander Plomp. Het was heel fijn om met Sander te werken. We missen hem nu al, maar bedanken hem voor zijn voorbeeldige inzet en hopen de gelegenheid te krijgen om dit in een volle kerkdienst nog een keer te kunnen doen.

Op moment van schrijven is de diaconie druk bezig om er voor te zorgen dat op elk adres van onze gemeente een kerstgroet bezorgd wordt ter bemoediging en als symbool van hoop.

Wat kunnen wij verder nog over deze moeilijke periode zeggen? Het kerstfeest staat voor de deur, bij uitstek het feest van de verwachting. In goede en in slechte tijden blijft de boodschap en het heil beloofd door het Kind in de kribbe. De omstandigheden dwingen ons de kerst sober te vieren, misschien een mooie kans om de diepte van de boodschap te ervaren.

De diaconie wenst u allen, ondanks alle beperkingen, fijne en gezegende feest­dagen. Laten we ons troosten in de wetenschap: Een Kind is ons geboren!

Collectes

Collecte Kerstactiviteiten

Graag willen we u om een bijdrage vragen voor alle kerstactiviteiten van onze gemeente (zoals de Kerk op Schootdienst, de clubs, kerstnacht en meer).

Op Eerste Kerstdag kunt u in de GIVT-app een derde collecte toevoegen. Deze is voor dit doel bestemd.

Natuurlijk kunt u uw gift ook overmaken op de rekening van de diaconie:

NL24 RABO 0373 7391 68, onder vermelding van kerstactiviteiten.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Kerk op Schootdienst is uitgezonden op zondag 20 december 2020 om 9.00 uur. Voor jong en oud, van 0 tot 100+, een aanrader om te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl !

 

24 december: Kerk in Actie, Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland:

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De si­tuatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgebo­ren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie de vluchtelingen in Griekenland. Bij aan­komst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvra­gen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of online doneren. Hartelijk dank!

25 december: Voedselbank Langedijk. Tevens is er een extra collecte voor alle kerstactiviteiten, o.a. de kinderkerk, die iets leuks voor de kinderen regelen, maar hier zijn wel kosten aan verbonden, van harte aanbevolen.

27 december: Diaconie

31 december: Bloemen in de kerk

3 januari: Gasterij in de Boomgaard

10 januari: Diaconie

17 januari: PKN, ondersteuning gemeenten:

Goed toegerust aan de slag in de kerk. In onze protestantse kerken zijn tiendui­zenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!

24 januari: PKN, Missionair werk:

Een kerk van betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omge­ving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

31 januari: PKN, Jong Protestant:

Sirkelslag: interactief Bijbelspel. Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

Givt

Gewoon blijven geven
maar dan zonder contant geld op zak
Geen contant geld, toch geven

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan 2 juni a.s. van start met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kan do­neren. Dat doen wij samen met Givt, waardoor je zonder contant geld toch iets in de collectebus kan doen.

Makkelijk, veilig en anoniem
Met Givt geef je veilig en anoniem met je smartphone (iOS of Android). Je be­paalt zelf eenvoudig én anoniem hoeveel je zou willen doneren aan het goede doel. In de app selecteer je het bedrag dat je wilt geven, je beweegt de app langs de collectezak en boven de collectebus bij de deur en klaar! Je ‘Givt’ is gelukt! Heb je je vergist en had je toch niet willen geven? Geen nood, want je kunt altijd je storting herroepen.

Eén oplossing voor geven zonder contant: Givt is dé manier voor het doen van giften en donaties zonder contant geld en zonder bankpas. Met de app kun je met je smartphone geld geven. Of het nu gaat om collectes, kerken, straatmuzikanten of andere instanties, elke week kun je op steeds meer plekken met Givt terecht. Dus niet alleen in onze gemeente is het handig.


Hoe werkt het in de In de praktijk?

De Givt-app vind je in de App Store en in Google Play. De app installeren, is de eerste stap. Wanneer je Givt gaat gebruiken, is verbinding met internet niet noodzakelijk. De app werkt met bluetooth. Heb je dat niet ingeschakeld, dan geeft de app dit aan, en hoef je alleen maar toestemming te geven en de app schakelt bluetooth in. Bij geen internetverbinding, wordt de opdracht op een later moment bij het heropenen van de app verstuurd. Bijvoorbeeld als je thuis bent en weer gebruik maakt van WiFi.

Registreer jezelf als gebruiker door je gegevens in te vullen. Daarmee geef je tevens toestemming voor een automatische incasso voor het afschrijven van je donatie van je bankrekening. Vervolgens werkt het net zo gemakkelijk als het geven van contant geld. Je opent de app, selecteert het bedrag dat je wilt ge­ven en beweegt je telefoon richting de collectezak met Givt-logo. Je telefoon pikt een signaal op van de zender die in de collectezak zit. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je bankrekening afgeschreven en aan de collecterende instantie overgemaakt. Je doet dit voor 2 tot 3 collectes in 1 beweging. De zen­der registreert de bedragen en collectes die je in de app hebt ingevuld en vrij­gegeven. De 2e collectezak en eventuele deurcollecte kun je overslaan. Je geeft immers in 1 beweging voor alle collecten.

Niet in de kerk en toch geven?

Ook als je een keer niet in de kerk aanwezig bent, maar thuis of elders meeluistert via “Kerkdienstge­mist.nl”, kun je via dezelfde app toch een bijdrage geven voor het collectedoel. In het scherm van onze kerk op “Kerkdienstgemist.nl” verschijnt rechtsonder het logo van Givt. Als je hierop klikt, kom je in de app van Givt. En kun je net als in de kerk doneren. SAMENSPRAAK Juni 2019

Geef je liever contant?

Geen probleem, want naast je smarttelefoon blijft het gewoon mogelijk om ook contant of met collectebonnen te blijven betalen.