Catechese rond de viering van de Maaltijd van de Heer

In de kerk noemen we het ook wel het Heilig Avondmaal. 
In januari was er weer een catechesebijeenkomst voor de kinderen van de groepen 3 t/m 5 van de basisschool ter voorbereiding op de viering van de Maaltijd van de Heer. 
We luisterden met elkaar naar een verhaal over Jezus en waarom we de Maaltijd van de Heer vieren. Ook keken we naar alles wat er allemaal gebeurt, voordat we die in de kerk kunnen vieren. Daar hebben we met elkaar over gepraat en gezongen en nog veel meer. Tenslotte werd er een boekje uitgedeeld. Daar mocht thuis in gewerkt worden. Het thema dit jaar is “Samen eten en drinken”. 

VN-millenniumdoelen en Fairtrade Gemeente

Sinds vorig jaar is de gemeente Langedijk een officiële Millenniumdoelen-gemeente.
Lees het spetterend e-magazine! Bekijk de hoogtepunten van de afgelopen jaren, beleef de nieuwe Global Goals, en lees wat de gemeente in de komende jaren nastreeft.

Eén van die VN-milenniumdoelen is “door wereldwijde partnerships bijdragen aan ontwikkeling en armoedebestrijding”. In de campagne worden burgers, gemeenten, winkels en bedrijven uit Nederland partner van kleine boeren en producenten uit ontwikkelingslanden: een partnerschap dat concreet bijdraagt aan een rechtvaardige en duurzame wereld. Max Havelaar, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, ICCO en COS Nederland zijn de Nederlandse Fairtrade Gemeentecampagne gestart. Deze vier organisaties vormen de landelijke stuurgroep achter de campagne.
Ook de ZWO-commissie van Sint Pancras is door de gemeente Langedijk benaderd om mee te doen en mee te denken. Dit, omdat de ZWO-commissie al vanaf eind jaren 80 als kerk bezig is met het promoten en verkopen van Fair Tradeproducten en omdat men van onze ervaring wil leren. Voor de ZWO-commissie is het een mooie stimulans om verder te gaan en er wordt meegedacht in de gemeentelijke commissie.

Fairtrade kerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet de kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.

Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.