Bijzondere diensten

Zondag Christus Koning

Op de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar vieren wij 'Zondag Christus Koning. Op die dag gedenken wij onze gemeenteleden die ons het afgelopen Kerkelijk Jaar ontvielen. Als belijdende geloofsgemeenschap doen we dit in de hoopvolle verwachting van de komst van het Koninkrijk van God, van een wereld van gerechtigheid en vrede, waar alles wat het leven nu nog schaadt voorbij zal zijn. En in het vertrouwen dat zij die wij uit handen moesten geven, veilig geborgen zijn in Gods hand. Voorafgaand heeft een ieder gelegenheid een waxinelichtje te branden op de sfeervol ingerichte tafel in het linkerdeel van de kerkzaal.
Met de familie en naasten van hen die overleden zijn, gedenken wij hen door het uitspreken van de naam en het branden van een kaars aan het licht van de brandende Paaskaars, die symbool staat voor onze opgestane en levende Heer Jezus Christus.
Tijdens de dienst wordt de familie in de gelegenheid gesteld (zo zij dit wensen) een kaars te branden, waarna we een kort moment stil zijn. Een laatste kaars wordt ontstoken om anderen te gedenken, hoewel korter of langer geleden overleden, maar niet minder in onze herinnering.