TOP-2000 kerkdienst

13 december is het weer tijd voor onze TOP-2000 kerkdienst

Geef je op! Voor 15 november!!

- Dien een speciale song in

- Vertel zelf je verhaal

- Speel/zing je eigen lied

Dit alles kan live, of van te voren worden opgenomen

Aanvang van deze dienst is ’s avonds 20.00 uur in de Regenboog. Heb je een speciale (pop)song, waarbij je bijvoorbeeld een speciaal gevoel hebt of iets bijzonders mee hebt beleefd, en waar je dus een mooi verhaal bij kunt vertellen, geef je dan op, of geef in ieder geval je lied en het verhaal door. Je kunt bijvoorbeeld alleen het lied aankondigen (live of op een filmpje) en dan jouw verhaal daarbij vertellen. Via een filmpje kunnen we het lied afspelen. Of kom je het toch zelf zingen, ondersteund door een paar kanjers van muzikanten uit onze gemeente die er nu al zin in hebben….!!! De diensten zijn in ieder geval online te zien, maar vooralsnog voor een beperkt aantal mensen ook nog live te bezoeken, geef je hiervoor wel van te voren op!

Opgave om mee te doen met de TOP-2000 dienst kan voor 15 november bij onze predikant: John Bijman / dominee@pgsp.nl / of 06-30238724.

Zondag Christus Koning

Op zondag Christus Koning, de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar. Voor aanvang is er voor een ieder gelegenheid een waxinelichtje te ontsteken op de tafel, links in de kerkzaal. Hier liggen ook de gedenkboeken met de namen.

Tijdens de gedachtenisdienst wordt de familie in de gelegenheid gesteld het naamblad van hun overleden dierbare uit de levensboom te nemen en een kaars te branden aan het licht van de Paaskaars. Bij het aansteken van de laatste kaars worden de namen genoemd van ontvallen naasten van families die ook zijn uitgenodigd. Ook denken we dan aan allen ons korter of langer geleden overleden, maar niet minder in onze herinnering.

We hopen en bidden dat de families, naasten en wij allen kracht en troost mogen voelen tijdens dit moment van gedenken. Zij die ons ontvielen mogen we toevertrouwen aan de palm van Gods hand.