Oogstdienst zondag 3 november

Zondag 3 november vieren we de Oogstdienst in Kerkelijk Centrum de Regenboog. De vruchten van het land staan op tafel. We tonen onze dank voor wat ons het afgelopen jaar weer gegeven is aan goede gaven. Deze morgen zijn er twee Bijbellezingen uit de Psalmen en de Korinthebrief. Met een levenshouding vol dankbaarheid jegens God breng je ook een boodschap aan de wereld. Na afloop drinken we koffie en is de ZWO-tafel voor ons ingericht. Hier kunt u producten kopen voor de Stichting Dorcas. Elders leest u meer over deze actie met steun voor de verre naaste.

Zondag Christus Koning

Op zondag Christus Koning, de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar. Voor aanvang is er voor een ieder gelegenheid een waxinelichtje te ontsteken op de tafel, links in de kerkzaal. Hier liggen ook de gedenkboeken met de namen.

Tijdens de gedachtenisdienst wordt de familie in de gelegenheid gesteld het naamblad van hun overleden dierbare uit de levensboom te nemen en een kaars te branden aan het licht van de Paaskaars. Bij het aansteken van de laatste kaars worden de namen genoemd van ontvallen naasten van families die ook zijn uitgenodigd. Ook denken we dan aan allen ons korter of langer geleden overleden, maar niet minder in onze herinnering.

We hopen en bidden dat de families, naasten en wij allen kracht en troost mogen voelen tijdens dit moment van gedenken. Zij die ons ontvielen mogen we toevertrouwen aan de palm van Gods hand.