10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e Diaconie: KiA Zending
2e Kerk
Kerkauto mevr. A. Kloosterboer

Ga terug