10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e Diaconie : KIA-Zending-collecte voor Zambia 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug