Acties en projecten

Geloof en duurzaamheid

Vanuit ons geloof streven we naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Vanuit dit verlangen willen we goed omgaan met de mensen en de natuur om ons heen. We willen Mammon niet dienen. We zijn niet op aarde om ons geld en bezit te vermeerde­ren, maar we willen in onze alledaagse keuzes een stukje van Gods Koninkrijk zichtbaar maken op aarde. Ook de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland heeft aandacht voor duur­zaamheid in een brede economische, sociale en ecologische betekenis.
Accra Verklaring: In 2004 kwam de Wereld Alliantie van Gereformeerde en Hervormde Kerken (WARC) in de Ghanese hoofdstad Accra bijeen voor de 7-jaarlijkse assemblee. De 400 afgevaardigden die meer dan 75 miljoen christenen vertegenwoordig­den, formuleerden het standpunt van hun kerken tegenover het wereldwijde neoliberale economische systeem in de Accra-Verklaring. Dit is een scherp sig­naal dat we met het veronachtzamen van (economische, sociale en ecologische) duurzaamheid in productie en consumptie ons bestaan wereldwijd op het spel zetten. Armoede en aantasting van het milieu zijn het gevolg, als we geen recht doen aan Gods opdracht tot gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.
Wereldraad van Kerken over duurzaamheid: De bij de wereldraad aangesloten kerken spannen zich al jaren in om zaken als klimaatverandering en de noodzaak van rechtvaardige ontwikkeling op de agenda te krijgen bij het grote publiek en de beleidsmakers. Op de website van de Wereldraad van Kerken (http://www.oikoumene.org/) staan tal van publicaties die u kunt lezen.

Eerlijk Winkelen Route in Langedijk

Er is door de Fairtrade Commissie Langedijk een “Eerlijk Winkelen”- route Langedijk uitgezet. Als je gaat shoppen, waar doe je dat dan? Waar vind je kleding, cadeaus en alle an­dere dingen die je nodig hebt en die gemaakt zijn onder goede omstandigheden voor mens en milieu? Waar drink je tussendoor een kopje verantwoorde koffie of eet je een lekker biologisch broodje?

Eerlijk winkelen wijst je de weg! Hoe dan?

Download de Eerlijk Winkelen app via Android of iTunes. Deze app laat zien dat er al aardig wat winkels en twee restaurants heel verantwoord en goed be­zig zijn. Maar het moeten er natuurlijk nog meer worden! Helaas staat er geen enkele winkel uit Sint Pancras op, maar u weet intussen wel dat onze kerk een Fairtradekerk is, waar u op de eerste en tweede zondag van de maand terecht kunt voor heel wat fairtrade levensmiddelen en kaarten.

De winkels die meedoen met de “Eerlijk Winkelen”- route hebben op hun raam een sticker, die ook aangeeft dat zij meedoen met eerlijk winkelen.

Duurzame HotSpots

Fietsen langs “Duurzame HotSpots” in Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar.

Lekker fietsen, gezond voor lijf en leden én voor het milieu! Deze routes bren­gen je langs allerlei duurzame initiatieven en activiteiten; om te bezoeken, te bezichtigen of te kopen; kleding, cadeautjes en voedsel.

Er zijn 3 routes uitgezet die hun focus telkens op één van de gemeenten hebben en elkaar overlappen. De afstanden variëren van 30 t/m 35 km. De beschrijving van de routes begint of gaat langs een parkeerplaats. Je kunt natuurlijk overal op een route beginnen en routes met elkaar verbin­den. De kaartjes kan je ook als pdf downloaden op www. eerlijkwinkelen.nl bij de verschillende gemeenten. De rou­tebeschrijvingen liggen ook bij de deelnemende “Eerlijke winkels”. Stap met mooi weer op de fiets en geniet! U komt langs heel veel mooie plekjes!