Ontmoetingsmiddag

In de maand april leven we nog steeds in onzekere tijden vanwege het corona­virus, daarom is besloten dat ook onze Ontmoetingsmiddag, die we gezamenlijk zouden hebben met de woensdag zangkring op woensdag 15 april a.s., is ko­men te vervallen. Het is heel jammer dat we dit besluit moesten nemen, maar we willen graag de richtlijnen van de Kerkenraad volgen.

Voor onze slotmiddag op dinsdag 26 mei a.s. houden we de hoop nog maar even vast. Wij wensen u allen veel sterkte de komende tijd.

Hieronder vindt u een gebed uit de veertigdagenkalender van 2013. Misschien kan dit gebed wat hulp en troost bieden.

Hebt u nog vragen, het telefoonnummer is 072-5641801.

Met vriendelijke groeten namens de kring, Tiny Rustenburg-Visser

 

Een weg met mensen

God van verleden, heden en toekomst, U die met ons meegaat door de tijd: koester met ons het verleden. Help ons om mooie herinneringen te bewaren, om het goede wat was in ere te houden en het een bron van kracht te laten zijn.
Wees ons nabij in het heden: steun ons als we keuzes moeten maken, hier en nu, voor de kerk, voor ons geloof, voor de weg die we als gelovigen samen gaan.
Geef ons altijd weer zicht op de toekomst. Als wij soms bij de pakken neerzitten en niet weten hoe het verder moet, wees dan hoopvol en bemoedigend aanwezig.
Inspireer ons steeds weer met de verhalen, die vertellen hoe U door de eeuwen heen een weg met mensen bent gegaan. Geef ons het vertrouwen dat U ook met ons verder gaat op Uw weg, hoe die ook zal lopen. Amen