Ontmoetingsmiddag

Voor de start van ons nieuwe seizoen hebben wij als voorlopige datum gekozen voor dinsdag 22 september a.s.
Alles hangt er ook vanaf wat er mogelijk is door het virus.
Hopende op een mooie zomer wensen wij u veel moed en kracht.

Met vriendelijke groeten van
Annie, Christel, Tiny en Frans.

Een weg met mensen
God van verleden, heden en toekomst, U die met ons meegaat door de tijd: koester met ons het verleden.
Help ons om mooie herinneringen te bewaren, om het goede wat was in ere te houden en het een bron van kracht te laten zijn.
Wees ons nabij in het heden: steun ons als we keuzes moeten maken, hier en nu, voor de kerk, voor ons geloof, voor de weg die we als gelovigen samen gaan.
Geef ons altijd weer zicht op de toekomst. Als wij soms bij de pakken neerzitten en niet weten hoe het verder moet, wees dan hoopvol en bemoedigend aanwezig.
Inspireer ons steeds weer met de verhalen, die vertellen hoe U door de eeuwen heen een weg met mensen bent gegaan.
Geef ons het vertrouwen dat U ook met ons verder gaat op Uw weg, hoe die ook zal lopen.
Amen