Ontmoetingsmiddag

Woensdag 13 maart a.s. is de volgende ontmoetingsmiddag in Kerkelijk Cen­trum De Regenboog. De middag start om 15.00 uur en eindigt om 17.15 uur.

Let op!! Dit is een andere dag en ander tijdstip dan andere ontmoetingsmid­dagen!

Deze dag gaan wij in samenwerking met de ZWO-commissie deelnemen aan de eerste Sobere Maaltijd in de Veertigdagentijd. Deze vangt aan om 18.00 uur.

U dient zich vooraf op te geven, uiterlijk maandag 11 maart a.s., bij één van on­derstaande adressen, indien u wilt deelnemen aan de Soepmaaltijd. Wel graag zelf een soepbord of kom en een lepel meebrengen.

Verdere informatie kunt u elders in deze Samenspraak vinden.

Vooraf wordt er een lezing gegeven voor onze ontmoetingskring door mevrouw Eugenie Herlaar uit Heerhugowaard, met als onderwerp “Sint Franciscus en zijn leven en werken in Umbrië” (Franciscus van Assisi).

U bent van harte uitgenodigd voor deze middag.

Hebt u vervoer nodig, laat ons dit even weten.


Met vriendelijke groeten, namens de leiding van de Ontmoetingsmiddag

Christel van den Hoven 072 – 5641698

Annie Klingeler-Kieft 072 – 5642272

Frans Schotvanger 072 – 5641693

Tiny Rustenburg-Visser 072 – 5641801

Familie C. Hart 072 – 5641551 (Vervoer)

Familie P.C. Rustenburg 072 – 5641801 (Vervoer)


De volgende datums van de kring zijn:

16 april 2019

25 mei 2019 (slotmiddag)

Zet u deze datums alvast in uw agenda?!