22.00 Kernachtdiendst in de Regenboog

22.00 uur ds. H.J. Bijman 

thema ‘Geloof in het licht’ m.m.v. het koor Columba o.l.v. mevr. Connie Kuitwaard-Kriek

Collecte 1e  Diaconie  2e Kerk

Ga terug