20.00 Gesprekskring

Wij hadden op 15 oktober weer de eerste gesprekskring van dit seizoen. Tijdens
deze gesprekskring vertelde iedereen iets over zijn/haar leven aan de hand van
een voorwerp of foto wat hij/zij had meegenomen. Het was een hele mooie
avond, waarin heel persoonlijke verhalen werden gedeeld. We hebben daarom
gekozen voor nog een soortgelijk onderwerp, waar iedereen een eigen bijdrage
kan inbrengen.
Op zondag 12 november is er weer een gesprekskring. Het thema is:
WAT IS HET MOOISTE,
BELANGRIJKSTE OF MEEST INDRUKWEKKENDE BOEK
WAT JE OOIT HEBT GELEZEN.
Het is de bedoeling dat iedereen iets vertelt over zijn/haar favoriete boek. Misschien
kun je het boek zelfs meenemen en er een stuk uit voorlezen wat jij van
belang vindt.
Vanaf 20:00 uur is iedereen weer welkom in de Voorhof van de Regenboog. De
koffie en thee staan dan weer klaar.
Tot zondag 12 november,
Sipke Huizinga

Ga terug