20.00 Gemeenteavond

Gemeenteavond in de ‘Regenboog’.
Op deze avond zullen wij u informeren over de gang van zaken in onze
gemeente. Hoe staan wij ervoor wat betreft pastoraat, diaconie en financiën en
hoe kunnen wij dit vorm geven in de tijd die voor ons ligt. Het is belangrijk dat
u daarbij aanwezig bent omdat wij graag uw mening willen horen. De kerk gaat
veranderen, daar ontkomen wij niet aan, maar hoe dit er uit gaat zien dat beslissen
wij samen met u.

Ga terug