19.30 Kerstdienst in de Witte Kerk

19.30 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e Diaconie: Alg. en Eindejaar giften 2022 2e Kerk
Kerkauto dhr. H. Olie

Ga terug