19.30 Filmavond De Regenboog

De Taakgroep Pastoraat zoekt naar nieuwe activiteiten voor onze gemeentele­den. Op vrijdag 20 januari 2017 organiseert zij een filmavond in ons Kerkelijk Centrum, aanvang 19.30 uur. De film draagt als titel ‘Philomena’.

Uit één van de vele lovende recensies alvast deze ter inleiding: Philomena ver­telt een aangrijpend verhaal van een moeder die haar kind nooit heeft mogen kennen wegens de onbarmhartige praktijken in een Iers nonnenklooster. De uitstekende wisselwerking tussen de twee hoofdpersonages - een joviale, verge­vingsgezinde Judi Dench en een verwaande, rancuneuze Steve Coogan - plaatst dit zware thema in een licht kader. Hoewel het verhaal zich kan verschuilen ach­ter het excuus van een waargebeurd drama, geeft het script soms wel te denken over hoe de zaken in werkelijkheid verlopen zijn. Het door Stephen Frears gere­gisseerde Philomena vertelt een aangrijpend en onthutsend relaas, maar brengt het met een aangenaam gevoel voor humor. Dat is vooral te danken aan het uitstekende samenspel van Dench en Coogan, die de onderlinge verschillen in hun personages misschien niet altijd even subtiel, maar wel geloofwaardig aan het licht laten komen. In eerste instantie dringen de tegenstellingen in afkomst (arbeidersmilieu versus upper class) en omgangsvormen (vriendelijk versus pedant) zich op, maar later snijdt Philomena bredere kwesties aan omtrent het geloof, schuldgevoelens, haat en vergeving.

Na de film is er een ontmoeting bij koffie/thee en gelegenheid om over de film met elkaar te spreken.

In 2016 is uit de voormalige werkgroepen Vorming & Toerusting van onze Ge­meente en de PKN Trefpuntkerk te Broek op Langedijk de Taakgroep gelovenNu ontstaan en hebben we afgesproken bepaalde activiteiten ook voor de leden van onze buurgemeente open te stellen.

Weet u allen van harte welkom!

 

Ga terug