19.30 Dienst in de Witte Kerk

Witte Kerk

19.30 uur ds. H.J. Bijman

Viering Maaltijd van de Heer

Collecte 1e KIA Slachtoffers hongersnood Zuid-Soedan 2e Kerk

Ga terug