19.00 Dienst vanuit de Regenboog

19.00 uur ds. H.J. Bijman
i.s.m. Peter Slegers en andere gemeenteleden van de Trefpuntkerk
Collecte 1e Bloemen in de kerk 2e Kerk

Ga terug