18.00 Samen aan tafel

Ontmoetingskring
De eerstvolgende middag die op het rooster stond voor dinsdag 31 januari
2023 is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de ‘Samen aan tafel’
maaltijd op woensdag 15 februari en deze vangt aan om 18:00 uur in
De Voorhof van De Regenboog.
U bent allen van harte welkom en er wordt een bijdrage gevraagd voor het
project ‘Je mag er zijn’.
Voor vervoer van deze middag mag u bellen naar:
Familie P. Rustenburg 072 5641801.
Met vriendelijke groeten namens de kring:
Christel van de Hoven en Tiny Rusterburg

Ga terug