14.00 Steunpunt ‘Verlies en Rouw’

Op 18 april is het Steunpunt ‘Verlies en Rouw’ weer open voor ieder die een dierbare heeft verloren. Het maakt niet uit hoe lang of kort geleden dat is. Vaak is het zo dat je na langere tijd wel behoefte hebt om  over je overleden dierbare te vertellen maar dat je dat niet goed durft om je omgeving niet te belasten. In het Steunpunt kom je zogenoemde lotgenoten tegen: mensen die ook een dierbare hebben verloren. Elk verlies is anders maar toch herkennen mensen veel in elkaar.

Op 18 april  is het thema ‘zingeving en rouw’.

Zingeving is, zeker in relatie tot de dood van een dierbare, een moeilijk woord. Want kun je daar zin uit halen? Zingeving gaat vooral over betekenis geven: niet zozeer de waarom-vraag maar het gaat meer over hoe je weer betekenis kunt geven aan je leven nu je geliefde er niet meer is. Wie ben ik zonder die geliefde ander?
Een thema zonder pasklaar antwoord maar een aanzet tot een zoektocht. Fijn als wij elkaar hierin kunnen ondersteunen.

Op 16 mei  is het thema ‘veranderende relaties’.

Wanneer je een dierbare hebt verloren dan verandert vaak ook de relatie met mensen om je heen. Soms omdat niet iedereen begrijpt wat jij doormaakt, of omdat men niet weet wat te zeggen. Daardoor kun je je eenzaam voelen. Of jullie deden voorheen leuke dingen met een bevriend stel maar dat gebeurt nu niet meer nu je partner er niet meer is. Wij praten hierover met elkaar en delen ervaringen.

Het Steunpunt is een initiatief van aandacht-centrum ‘de Zwaan’ en is elke 3e  dinsdag van de maand geopend. De bijeenkomsten worden begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink. Beiden ervaren rouwbegeleiders.

Wij starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan wij verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur.  Ons adres is Luttik Oudorp 93 in Alkmaar (in het gebouw van ‘de Steiger’). Wij vragen een bijdrage van € 5.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen die elke maand uitkomt dan kunt u zich opgeven op https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw

Verdere informatie bij Marja Ligterink telefoon 06 30088610.

Ga terug