14.00 Steunpunt ‘Verlies en Rouw’

Op 16 mei  is het thema ‘veranderende relaties’.

Wanneer je een dierbare hebt verloren dan verandert vaak ook de relatie met mensen om je heen. Soms omdat niet iedereen begrijpt wat jij doormaakt, of omdat men niet weet wat te zeggen. Daardoor kun je je eenzaam voelen. Of jullie deden voorheen leuke dingen met een bevriend stel maar dat gebeurt nu niet meer nu je partner er niet meer is. Wij praten hierover met elkaar en delen ervaringen.

Het Steunpunt is een initiatief van aandacht-centrum ‘de Zwaan’ en is elke 3e  dinsdag van de maand geopend. De bijeenkomsten worden begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink. Beiden ervaren rouwbegeleiders.

Wij starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan wij verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur.  Ons adres is Luttik Oudorp 93 in Alkmaar (in het gebouw van ‘de Steiger’). Wij vragen een bijdrage van € 5.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen die elke maand uitkomt dan kunt u zich opgeven op https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw

Verdere informatie bij Marja Ligterink telefoon 06 30088610.

Ga terug